Viestinnän vastuut ja roolit

Yhdessä toimivalla valtakunnallisella ja paikallisella viestinnällä saamme voimaa ja parhaita tuloksia. Siksi on tärkeää, että jokaisella organisaatiomme osalla on selkeä rooli yhteisen viestinnän toteuttamisessa. Markkinointi- ja viestintästrategiassamme rooleja on kuvattu alla olevan taulukon mukaisesti.  

Suomen Sydänliitto ry  Piiri  Yhdistys  Valtakunnallinen jäsenjärjestö 
 • Vastaa siitä, että koko järjestöllä on viestintä- ja markkinointistrategia, jonka hallitus hyväksyy 
 • Tekee vuosittain viestinnän vuosikellon (hallitus ja syyskokous hyväksyy) 
 • Toteuttaa valtakunnallisen viestinnän ja markkinoinnin (kampanjat ja jatkuva tekeminen) 
 • Vastaa siitä, että kentällä on käytössään seuraavat viestintää helpottavat työkalut 
 • Brändiohjeistus 
 • Kuvamateriaalit 
 • Materiaaleja ja malleja sekä valmiita tekstipohjia viestinnän toteutukseen 
 • Kouluttaa koko järjestöä viestinnän toteuttamisessa 
 • Toimii kentän viestinnän tukena 
 • Koordinoi koko sydänyhteisön sisäistä viestintää 
 • Toimii liiton ja yhdistysten välissä tukien yhdistysten viestintää ja markkinointia 
 • Tekee itsenäisesti koko yhteisön tavoitteiden mukaista viestintää ja markkinointia 
 • Osallistuu maakuntatasolla valtakunnallisen yhteiseen viestintään. (yksin tai yhdessä muiden piirien kanssa) 
 • Vastaa paikallistason viestinnästä 
 • Jakaa paikallisesti omien resurssien mahdollistamalla tavalla valtakunnallista viestintää 
 • Toteuttaa mm. tapahtumien kautta koko järjestön yhteisesti sovittuja viestinnällisiä toimenpiteitä (mm. Sydänviikon tapahtumat ja kampanjat) (yksin tai yhdessä muiden yhdistysten tai piirin kanssa) 
 • Tekee itsenäisesti koko yhteisön tavoitteiden mukaista viestintää ja markkinointia 
 • Jakaa omissa kanavissaan omien resurssien mahdollistamalla tavalla valtakunnallista viestintää 
 • Toteuttaa mm. tapahtumien kautta koko järjestön yhteisesti sovittuja viestinnällisiä toimenpiteitä (mm. Sydänviikon tapahtumat ja kampanjat)