Viestinnän tavoitteet ja periaattet

Sydänliiton strategian mukaisesti Sydänliitto näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Olemme ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä sydänterveyden edistäjä. Osaamisemme perustuu vahvaan tietoon sydänterveydestä, sydänsairauksista ja terveyden edistämisestä. Pitkä historia ja tulokset tuovat meille uskottavuutta. 

Miksi teemme viestintää?  

Käytännössä melkein kaikki tekemisemme on viestintää, sillä pyrimme vaikuttamaan toiseen henkilöön aina jotenkin. Yhteisössämme on melkein 80 000 viestinnän asiantuntijaa, koska me kaikki olemme viestijöitä. Viestintä voi olla esimerkiksi keskustelu toisen ihmisen kanssa, luento tai vaikkapa puhelu tai sähköposti.  

Tällä kaikella viestinnän toiminnallamme haluamme nostaa sekä meidän ja palveluidemme tunnettuutta, että kohderyhmien kiinnostusta käyttämään palvelujamme olivat ne sitten tietoa, tukea, yhdistystoimintaa, digitaalisia sovelluksia tai muita hyvinvoinnin ja terveyden palvelujamme. Tutkimusten mukaan meidät koetaan osittain kaukaiseksi ja ei juuri itselle sopivaksi. Siksi tavoitteemme on olla lähempänä kohderyhmiämme, saada aikaan tunnetta ja sitoutumista. Olemme empaattisia ja helposti lähestyttäviä. 

Olemme olemassa, jotta vähemmän ihmisiä sairastuisi sydän- ja verisuonisairauksiin ja jotta kukaan, joka on sairastunut, ei jäisi yksin sairautensa kanssa.  

 

Mitä kaikella viestinnällä haluamme saada aikaan sisällöllisesti? 

  • innostaa pieniin elintapojen muutoksiin 
  • tarjota luotettavaa ja kuluttajaa helpottavaa sisältöä sydänsairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä 
  • antaa sairastuneelle tukea elämään sairauden kanssa 

Haluamme olla siellä, missä kohderyhmämme ovat – oli ne sitten digitaalisia tai ns. perinteisiä kanavia. Tarjoamme sitä, mistä kohderyhmämme ovat kiinnostuneita.  

 

Miten puhumme? 

Viestintämme lähtee ihmisten omista tavoitteista, joiden toteutumista me tuemme. Tuomme esille hyötyjä, joita he saavat tehdessään muutoksia. Tuomme esille vaihtoehtoja, joista vastaanottaja voi poimia itselleen sopivia. Emme korosta haittoja, emme pelottele. Emme saarnaa, emme valista. 

Viestintämme lähtee lukijasta, olemme hänen maailmassansa. Vältämme ammattislangia ja vaikeita termejä. Puhumme mieluiten aktiivissa kuin passiivissa. Vältämme käyttämästä konditionaalia, vaan antamaan ohjeet selkeästi mutta lempeästi (ei siis esimerkiksi olisi hyvä, että vaan on hyvä, että). 

Uskallamme tuoda omia asioita rohkeasti esille. 

Kirjoituksemme tyyli on ihmisläheinen, tunteita herättävä ja rento. Taustalla on kuitenkin aito tietämys ja sitä kautta luotettavuus. Kirjoituksessa voi olla yllättävyyttä, rohkeutta ja hauskuutta. Puhumme ihminen ihmiselle. Innostamme ja inspiroimme. 

Tärkeintä viestinnässä on tekeminen ja aktiivisena oleminen. Epäonnistumista ei kannata pelätä, ole luonnollinen itsesi ja kokeile ja opi tekemisen kautta. 

Video (webinaaritallenne) voimavaralähtöisen viestinnän toteuttamisesta löytyy täältä

Lisätietoja viestinnästämme antaa Markkinointi- ja viestintäjohtaja Eeva Hietalahti,  eeva.hietalahti@sydanliitto.fi