Paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen

Kiinnostaako yhdistystänne vaikuttamistyö? Voitte tehdä vaikuttamista hyvin monella tavalla riippuen yhdistyksenne resursseista ja omista kiinnostuksen kulmista. Tältä sivulta löydät koosteen siitä, minkälaisia erilaisia tapoja voit esimerkiksi käyttää ja vinkkejä itse vaikutustyöhön.  

 

Yhteistyössä on voimaa 

Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Ja usein yhdessä tehty saa aikaan merkittävämpiä tuloksia. Ole rohkeasti yhteydessä esimerkiksi seuraaviin tahoihin: 

  • muut Yksi elämä -järjestöt ja heidän paikallisyhdistyksensä (Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Mielenterveysseura, Syöpäyhdistykset)  
  • entä voisitko, vaikka tehdä vaikuttamistyötä yhdessä seurakunnan, kyläyhdistyksen tai asukasyhdistyksen kanssa tai paikallisten liikuntaseurojen kanssa 
  • tapahtumayhteistyötä elvytystapahtumien järjestämiseen voi kysyä paikalliselta pelastuslaitokselta. Yhteistyömahdollisuudesta sydänyhdistysten kanssa on viestitty pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa. Yhteystiedot paikallisiin pelastuslaitoksiin
  • teemme myös yhteistyötä Suomen Ladun kanssa, joten heidän paikallisyhdistyksensä voisi olla myös kiinnostunut yhteisestä vaikuttamistyöstä.  

 

Erilaiset vaikuttamistavat 

Vaikuttaa voitte myös monella eri tavalla. Joskus vaikuttaminen on yksittäisen henkilön kanssa käytyä keskustelua, joskus taas ison keskustelutapahtuman järjestämistä tai vaikka kuntalaisaloitteen tekemistä. Vinkkejä vaikuttamistyöhön voit esimerkiksi lukea Yksi elämä -yhteistyössä tehdystä vaikuttamisen käsikirjasta.  

Jos olet kiinnostunut maakuntatason vaikuttamisesta, ota rohkeasti yhteyttä piiriin ja tehkää vaikuttamistyötä yhdessä. 

 

Vaikuttakaa siihen, että kuntaympäristönne tukee terveellisempää elämäntapaa 

Suomessa syödään päivittäin kodin ulkopuolella noin 2 miljoonaa ateriaa, joista noin miljoona on kouluaterioita. Jokainen koululainen syö elämänsä aikana 1600 kouluateriaa. Ei siis ole yhdentekevää, mitä näillä aterioilla syödään. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2014) ovat antaneet suositukset terveellisille aterioille. Kriteerit ovat samat kuin Sydänmerkki-ateriassa. Hyvä tapa vaikuttaa alueellanne olisi se, että kouluissa ja päiväkodeissa tarjottaisiin Sydänmerkki-aterioita. 

Tukevatko alueen lähiympäristö liikuntaa? Tehkää aloitteita pyöräteistä ja erilaisista liikuntapiteistä. Kaikille avoimet helppokäyttöiset liikuntapisteet innostavat liikkumaan. Hyvä esimerkki näistä ovat ulkokuntosalilaitteet tai hyvin hoidetut hiihtoladut.  

Nostakaa Sydänmerkkiä isommin esille alueenne kaupoissa teemapäiviin liittyen. Esimerkiksi Sydänviikon aikaan on hyvä järjestää Sydänmerkki-näyttelyitä kaupoissa. 

Järjestäkää kouluissa tai päiväkodeissa jokin liikuntaan tai terveelliseen ruokailuun liittyvä tapahtuma. 

 

Vaikuttaa ja varmistakaa, että kuntanne on sydänturvallinen alue myös hätätilanteissä 

Onko alueellanne riittävästi sydäniskureita? Tarkistakaan alueenne lähimmät sydäniskurit osoitteesta www.defi.fi ja ottakaa median ja päättäjien kanssa puheeksi onko määrä riittävä alueenne sydänturvallisuuden takaamiseksi hätätilanteissa. 

  

Voitteko tukea sairastuneen jokapäiväistä elämää vaikuttamistyön avulla? 

Onko alueellanne riittävästi liikuntaa tarjolla ikäihmisille tai sairastuneille? Voisitteko joko itse järjestää tai vaihtoehtoisesti vaikuttaa kuntaan tai alueen urheiluseuroihin sairastuneille sopivien ryhmien perustamisesta?   

Entä tarjoaako alueen työväen- tai kansanopisto erilaisia kokkauskursseja? Voisitteko kannustaa heitä järjestämään terveellisempien ruokien kokkauskursseja ja hyödyntämään tässä, vaikka Sydänmerkki-reseptejä? Sydänmerkin saitilta löytyy monia satoja herkullisia reseptejä, joita saa suoraan hyödyntää kokkauskursseilla.  

 

Kuinka hyvin alueenne perusterveydenhuolto tuntee yhdistyksenne ja Sydänliiton tarjoamat palvelut ja toiminnat?  

Joskus vaikuttaminen on käytännössä puhtaasti viestintää ja markkinointia. Oletteko varmistaneet, että esimerkiksi terveysasemalla tai apteekissa tunnetaan yhdistyksenne toiminta ja osataan ohjata ihmisiä toimintanne pariin.  

Entä kuinka hyvin he tuntevat kaiken sen muut toiminnan ja palvelut, mitä koko Sydänliitossa teemme? On hyvä tehdä tunnetuksi mm. seuraavia asioita yhdistyksen toiminnan lisäksi: 

  • sydän.fi verkkopalvelu, josta löytyy luotettavaa tietoa sydänterveydestä ja hyvinvoinnista 
  • vertaistukitoimintamme ja vertaistukihenkilöhaku, josta jokainen voi etsiä itselleen sopivaa vertaistukihenkilöä 
  • sopeutusmisvalmennuskurssit 
  • potilasoppaamme 

 

Vaikuttamista voi olla siis hyvinkin monenlaista ja tätä lukiessasi saatoit jo mielessäsi huomata, että teette jo monenlaista näistä. Hienoa, jos näin on. Vaikuttamisasiat kannattaa pitää mielessä silloin, kun teette toimintasuunnitelmaa. Jotta teillä on yhteinen näkemys asioista, joita erityisesti haluatte edistää alueellanne. Vuoden aikana on hyvä palata suunnitelmaan ja jakaa vastuita ja rooleja onnistumiseksi. Lisää apua vaikuttamistyöhön voitte saada mm. piiriltä.