Virkistystoiminta

Yhdistysten suosituita toimintaa ovat erilaiset matkat, retket, tanssit ja muu virkistystoiminta. Kiitos, että olet kiinnostunut tämän toiminnan järjestämisestä!

Laki matkapalveluyhdistelmistä ja sen vaikutukset yhdistyksen matkoihin ja retkiin

Yhdistys voi järjestää virkistystoimintana jäsenilleen erilaisia tilaisuuksia ja matkoja. Laki matkapalveluyhdistelmistä koskee myös matkanjärjestäjänä toimivaa yhdistystä. Eli myös yhdistysten on noudatettava lakia matkapalveluyhdistelmistä, jos yhdistyksen järjestämä matka:

  • kestää yli 24 tuntia,
  • sisältää yöpymisen ja
  • matkalle voi osallistua olematta yhdistyksen jäsen.

Yksinkertaistaen laintulkinta menee niin, että Sydänyhdistyksen järjestämä teatterimatka (vain kuljetus ja pääsylippu) tai vain omille jäsenille suunnattu kylpylämatka (kuljetus ja majoitus) eivät kuulu lain soveltamisalan piiriin. Nämä virkistystapahtumat eivät joko sisällä yöpymistä (teatterimatka) tai ne katsotaan markkinoidun joko rajoitetulle joukolle ihmisiä (yhdistyksen jäsenet) ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua (esimerkiksi kylpylämatka). Jos yhdistys kuitenkin tarjoaa vastaavia matkoja myös ei-jäsenille ja markkinoi niitä avoimesti esimerkiksi lehti-ilmoituksin, niin yhdistyksen tarjoama toiminta saattaa olla lain soveltamisalan piirissä.

Mitä se sitten tarkoittaa, jos yhdistyksen tarjoama toiminta on lain piirissä? Esimerkiksi laki velvoittaa muun muassa antamaan ennakkotietoja matkasta ja matkan ostajan oikeuksista ennen matkapakettisopimuksen tekoa. Lisäksi laissa säädetään vakuuden asettamisesta sekä siitä, että yhdistyksen tulee ilmoittautua vakuusrekisteriin. Matkanjärjestäjä on lain soveltamisalan puitteissa vastuussa matkan ostajalle koko matkapaketin sisällöstä.

Lisätietoja

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeet / Yhdistys Matkanjärjestäjänä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkapakettiapuri kertoo, milloin tarjotusta retkestä muodostuu matkapaketti

Laki matkapalveluyhdistelmistä