Vertaistuki

Vertaistukitoiminta sydänyhdistyksissä

Vertaistuki on sydänyhteisön ydintoimintaa. Vertaistukea sydänsairastuneille ja heidän läheisilleen ei tarjoa mikään muu taho. Vertaistuki voi toteutua spontaanisti missä vaan yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa. Järjestettyä vertaistukitoimintaa tarjoavat koulutetut vertaistukihenkilöt. Seuraavaksi löydät tietoa järjestetystä vertaistukitoiminnasta. On mahtavaa, että olet mukana toteuttamassa tätä ainutlaatuista toimintaa.

Vertaistukihenkilöt

Vertaistukijat ovat henkilöitä, jotka ovat itse sairastuneet sydänsairauteen tai ovat sairastuneen läheisiä. Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten jakamista sairastumisesta, toipumisesta ja elämästä sairauden kanssa. Vertaistukihenkilö on vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa.

 • Vertaistukihenkilöt ovat tehtäväänsä valmennettuja.
 • Sydänpiirit vastaavat alueensa vertaistukihenkilöistä.
 • Sydänpiirin vertaistukitoiminnasta vastaava haastattelee vertaistukihenkilöksi aikovat ja yhdessä tehdään päätös vertaistukihenkilöiden peruskoulutukseen osallistumisesta.
 • Vertaistukijat käyvät Sydänliiton järjestämän kaksipäiväisen vertaistukihenkilökoulutuksen.
 • Koulutuksen jälkeen Sydänpiirin vertaistukitoiminnasta vastaava tekee vertaistukihenkilön kanssa sopimuksen vertaistukijana toimimisesta ja perehdyttää uuden vertaistukihenkilön alueen toimintaan.
 • Jo pidempään toimineet vertaistukihenkilöt voivat mentoreina auttaa uutta alkuun toiminnassa.
 • Sydänpiiri järjestää yksi tai kaksi vertaistukihenkilöiden yhteistä koulutus-, työnohjaus- ja virkistystapaamista vuodessa.
 • Vertaistukihenkilöille tarjotaan myös mahdollisuus työnohjaukseen.
 • Vertaistukijan kanssa tehdään sopimus neljäksi vuodeksi kerrallaan, vertaistukija voi kuitenkin lopettaa toiminnan heti halutessaan.

Vertaistukitoiminta on sydänyhteisön vapaaehtoistoimintaa, joka on tarvitsijalle maksutonta. Vertaistukitoiminta on kiinteä osa sairastuneen hoitopolkua. Vertaistukihenkilöt käyvät sairaaloiden osastoilla, ensitietoryhmissä ja potilastoimintapisteissä. Vertaistukihenkilöillä on oma rooli sopeutumisvalmennus- ja kuntoutumiskursseilla. Vertaistukihenkilöt toimivat myös verkossa, esimerkiksi Facebookin keskustelupalstoilla ja Sydän Chatissa. Koko Suomen vertaistukihenkilöt löytyvät Sydänliiton Etsi vertaistukihenkilö -hakupalvelusta. Vertaistukihenkilöille voi soittaa, lähettää sähköpostia tai hänet voi tavata, jos asutaan lähekkäin.

Sydänyhdistys

 • Kertoo vertaistukitoiminnasta kiinnostuneista Sydänpiirin vertaistukitoiminnasta vastaavalle tai neuvoo kiinnostuneita ottamaan itse yhteyttä häneen
 • Perehdyttää koulutuksen käyneen ja sopimuksen tehneen vertaistukihenkilön yhdistyksen järjestämään vertaistukitoimintaan
 • Tukee uuden paikallisen vertaistukitoiminnan käynnistämistä
 • Vastaa yhdistyksen omasta paikallisesta vertaistukitoiminnasta
 • Yhdistykset voivat hakea aktiivisesti toimineille vertaistukihenkilöille ansiomerkkejä.

Sydänyhdistysten oma vertaistukitoiminta on usein ryhmätoimintaa. Ryhmänohjaajaksi ryhtyvä vertaistukihenkilö voi käydä Sydänliiton ryhmänohjaajakoulutuksen. Koulutukseen menosta keskustellaan Sydänpiirin vertaistukitoiminnasta vastaavan kanssa, mikäli Sydänpiiri maksaa koulutuksen. Sydänpiirin vertaistukitoiminnasta vastaava voi olla mukana ideoimassa ja tukemassa uuden vertaistukiryhmän käynnistämistä sekä ryhmien kehittymistä. Vertaistukiryhmä voi olla keskusteluryhmä tai jokin toiminnallinen ryhmä, jossa vertaistuki toteutuu yhteisen tekemisen myötä.

Vertaistukihenkilöiden koulutuksesta lisätietoa Sydänliiton verkkosivuilla. 

Vertaistukihenkilökoulutukset löydät Koulutuskalenterista