Sydän Terveysmittaukset

Sydänpiirien ja -yhdistysten Terveysmittaustapahtumissa tavoitetaan vuosittain noin 20 000 henkilöä. Mittaamme pääasiassa sydänterveyden kannalta merkityksellisiä arvoja eli verenpainetta, kolesterolia ja vyötärönympärystä. Tilaisuudet ovat matalan kynnyksen mittaus- ja neuvontatilaisuuksia, joihin hakeutuvat usein he, jotka eivät muuten käytä terveydenhuollon palveluita.

Mittaustoimintaa ovat toteuttamassa  pääasiassa vapaaehtoiset sairaan- ja terveydenhoitajat. Tulisitko mukaan toimintaan? Kysy mittaus- ja neuvontatoiminnan koulutuksista omasta sydänpiiristäsi.

 

 

Sydän Terveysmittaukset -opas

Terveysmittausten perustana on laadukas mittaustoiminta, joka koostuu mittauksista, riskinarvioinnista ja ohjauksesta. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa neuvoja ja ohjeita mittaustoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen sydänpiirissä tai -yhdistyksessä. Lataa opas Dropboxista (linkki aukeaa Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi).

Lisätietoa Sydänliiton vakuutuksista 2018 (linkki aukeaa Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi).

 

Mitä mitataan? 

Terveysmittaustilaisuudet sisältävät aina jonkin sydän- ja verisuoniterveyteen liittyvän riskitekijän mittaamisen (verenpaine, pulssi, kolesteroli, verensokeri tai vyötärönympäryksen) tai omamittauksen ohjauksen (verenpaine, pulssi, vyötärönympärys).

Sydänliitto on ohjeistanut mittaajan suhteuttamaan mittaustuloksen aina asiakkaan kokonaisriskiin. Valtimosairauksien kokonaisriskin arviointiin ohjaa tarkoitukseen laadittu lomake (Sydän Terveysmittaus -esite), joka jää asiakkaalle.

Mittausohjeita

 

Neuvonta osana mittausta 

Asiakkaan tulee saada aina asianmukainen vallitseviin hoitosuosituksiin ja -käytänteisiin perustuva neuvonta ja tarvittaessa ohjaus hoitoon. Luotettavaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille löytyy esimerkiksi Sydänliiton Ammattilaisnetistä ja Käypä hoito -suosituksista (esim. dyslipidemiat, verenpaine, diabetes, lihavuus, liikuntatupakkastabiili sepelvaltimotauti, aivoinfarkti ja tia, eteisvärinä).

Neuvonnan tukena käytetään Sydänliiton ajantasaisia materiaaleja sekä esimerkiksi Käypä hoito -suositusten potilasversioita (verenpaine, liikunta, lihavuus). Ohjaa asiakas sivulle sydän.fi/terveysmittaus, josta löytyy lisätietoa sydänterveydestä.

 

Miten järjestän tilaisuuden? 

Mittaus- ja neuvontatilaisuuksissa suositellaan noudatettavan Sydänliiton ohjeistusta vieritestaukseen (katso Sydän Terveysmittaukset -opas).

 

Materiaali 2020

Mittaustilaisuudessa mitatut arvot kirjataan asiakkaalle Sydän Terveysmittaus -esitteeseen. Käytettävissänne on myös Terveysmittaus -juliste, ohje mittaajalle sekä yhteistyökumppaneiden materiaalit.

Tilaa materiaali Sydänkaupasta

Lähetämme tilauksen mukana myös yhteistyökumppaneidemme materiaalia (Benecol/Raisio, Omron/Berner, FH-tauti/Amgen) mittaustilaisuuksissa jaettavaksi.

Lataa Sydän Terveysmittaus -logot Dropboxista (linkki aukeaa Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi)

Hyödynnä ohjauksen tukena myös esimerkiksi OTA-ohjauskartan kuvia, jotka löydät Ammattilaisnetistä. Ohjaa asiakas hakemaan lisätietoa terveysarvoista, elintavoista ja kokonaisriskin arvioinnista osoitteesta sydän.fi/terveysmittaus.

 

Terveysmittauswebinaari 2020

Järjestämme kolme samansisältöistä terveysmittauswebinaaria, jotka on tarkoitettu sydänpiirien ja sydänyhdistysten terveysmittaustilaisuuksissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.    

Ajankohdat: ti 25.2. klo 13-16, ma 9.3. klo 13-16 ja ma 16.3. klo 13-16. Lisätietoa Järjestötiedotteessa

Terveysmittauswebinaari 2020, esitykset osa 1

Terveysmittauswebinaari 2020, esitykset osa 2

Benecol - kolesterolia alentavat tuotteet 

Tallenteet:

Sydän Terveysmittaus koulutus 25.2.2020 osa 1

Sydän Terveysmittaus koulutus 25.2.2020 osa 2

Sydän Terveysmittaus koulutus 9.3.2020 osa 1

Sydän Terveysmittaus koulutus 9.3.2020 osa 2

Sydän Terveysmittaus koulutus 16.3.2020 osa 1

Sydän Terveysmittaus koulutus 16.3.2020 osa 2

Terveysmittauswebinaari 2019

Powerpoint -esitys: Terveysmittauswebinaari 2019

Video: FH-tauti periytyy (Amgen)

Video: Ateroskleroosi (Amgen)

Webinaaritallenne 28.3.2019: osa 1

Webinaaritallenne 28.3.2019: osa 2

Mittaustoiminnan raportointi Sydänliittoon

Terveysmittaustoiminta raportoidaan Sydänliitton kaksi kertaa vuodessa. Alkuvuosi raportoidaan 30.6. mennessä ja loppuvuosi 31.1. mennessä. Kukin sydänpiiri on saanut linkin raportointiexceliin, joka sijaitsee OneDrivessa. Yhdistykset voivat suorittaa raportoinnin itse tai yhteistyössä Sydänpiirin kanssa.Sydänpiiri ja alueen yhdistykset voivat sopia keskenään, miten raportointi piirin alueella tapahtuu. Kysy raportoinnista piirin toiminnanjohtajalta tai mittausvastaavalta! 

Raportoitavat tiedot: 

 • mittauksessa kävijän sukupuoli ja ikä (luokat ≤ 39 vuotta, 40-59 vuotta, ≥ 60 vuotta), osallistujamäärä yhteensä
 • mittaustilaisuuksien lukumäärä (päivämäärä, paikka, mittaajat)
 • kokonaiskolesteroliarvo (luokat < 5 mmol/l, 5-7,9 mmol/l, ≥ 8,0), käyttääkö kolesterolilääkitystä, käyttääkö kolesterolia alentavia elintarvikkeita
 • verenpainearvo (luokat ≤139/89, 140–159/90–99, ≥160/100), verenpaineen omaseurannan ohjaus, pulssin tunnustelun ohjaus
 • verensokeriarvo (luokat ≤ 6,0, 6,1-6,9, ≥ 7,0)
 • muut mittaukset (testin nimi, lukumäärä)
   

Yhden terveysmittaustilaisuuden koontilomake word ja pdf.

Ohje lomakkeiden tulostamiseen:

 • klikkaa lomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
 • klikkaa Download-kuvaketta oikealla ylhäällä
 • lataa sen jälkeen lomake omalle koneellesi
 • tulosta se 

Jos oheisten lomakkeiden tai raportointiexcelin käytön kanssa on ongelmia, samat tiedot voi lähettää Sydänliittoon joko sähköpostitse (viestiin kirjoitettuna tai liitteenä) tai postitse (mille tahansa paperille kirjoitettuna). Pääasia on, että saamme tavalla tai toisella kerättyä sydänyhteisön tekemän terveysmittaustoiminnan ja tehdä siten työtänne näkyväksi.

Yhteystiedot: mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi tai

Mari Blek-Vehkaluoto

Suomen Sydänliitto ry

PL 50

00621 HELSINKI

 

Ulkoinen laadunarviointi

Sydänliitto kustantaa kaksi kertaa vuodessa Labqualityn toteuttaman laadunarviointikierroksen sekä kolesteroli- että verensokerimittareille. Vuonna 2020 kaikille yhteinen kierros on 11. Sydänpiiri tai -yhdistys voi itse valita toisen kierroksen ajankohdan eli joko kierros 2 tai 5. Näillä kierroksilla onnistuu sekä peruskemia että glukoosi. Jos piiri tai yhdistys mittaa vain vähän (subjektiivinen arvio), voi toisen kierroksen halutessaan jättää kokonaan pois. 

Katso näytteiden toimituskalenteri Labqualityn sivuilta

 

Suositus vieritestaukseen

Sydänjärjestön suorittama vieritestaus, eli mittaus ja neuvonta, on merkittävää väestöön kohdistuvaa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kartoitusta. Jotta mittaus ja neuvonta olisi luotettavaa, tulee toiminnan olla valvottua sekä voimassa oleviin lakeihin ja suosituksiin pohjautuvaa.

Vieritestaussuositus on laadittu Labqualityn vuonna 2009 antaman kansallisen suosituksen Vieritestaus terveydenhuollossa pohjalta (Moodi 6/2009). Suosituksen tarkoituksena on ohjata sydänpiirien ja -yhdistysten käytännöt yhdenmukaisiksi ja luotettaviksi.

Huom. raportointikäytäntö on uudistunut vuonna 2017 . Katso ohjeet täältä.

 

Lomakkeet 

Lomakkeilla voi seurata mm. vieritestaajien perehdytystä ja jatkokoulutusta sekä pitää rekisteriä hankituista laitteista. Lomakkeet helpottavat jatkuvan sisäisen laadunarvioinnin ja vieritestaustoiminnan seurantaa.

Tarkemmat ohjeet lomakkeiden käyttöön löytyvät vieritestaussuosituksesta.

Lomakkeet on tehty Labqualityn Laadukas vieritesti -järjestelmää mukaillen. 

Ohje lomakkeiden lataamiseen ja tulostamiseen:

 • klikkaa lomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
 • klikkaa Download-kuvaketta oikealla ylhäällä
 • lataa sen jälkeen lomake omalle koneellesi
 • tulosta se