Yhdistysliikunnan itsearviointityökalu

 

Ideointia, yhdessä tekemistä ja innostavaa ilmapiiriä!

Liikunta on keskeistä toimintaa yhä useammassa Sydänyhdistyksessä. Vuonna 2017 osallistui säännöllisesti kokoontuviin Sydänyhdistyksien liikuntaryhmiin yli 15 000 liikkujaa. Aika ajoin on mielenkiintoista pysähtyä pohtimaan yhdistyksen liikuntatoiminnan nykytilaa ja mahdollisesti sen pohjalta löytää pieniä tai isompia kehittämisideoita tuleville vuosille. Toisaalta nykytilanne voi olla juuri sopia yhdistyksen voimavaroihin ja toiminnan painopisteisiiin nähden.

Liikkuva yhdistys -hankkeen 2017-2018 myötä on osa Sydänliiton, Aivoliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton ja Syöpäjärjestön paikallisyhdistyksistä ollut mukana rakentamassa työkalua, jolla yhdistys voi kartoittaa liikuntatoimintansa nykytilaa ja löytää mahdolliset kehittämistarpeet. 

Miksi liikunnan tilannearvion tekeminen kannattaa?

Liikunnan tilannearvion tekeminen

 • helpottaa liikuntaan liittyvää päätöksentekoa (hallitus, liikuntavastaava, aktiiviliikkujat)
 • antaa avaimia pitkäjänteiseen liikuntatyöhön ja sen kehittämiseen
 • tarjoaa yhdistysten liikunta-aktiiveille välineitä ja väyliä toimia paikallisesti ja omia vahvuuksia hyödyntäen
 • selkiyttää työnjakoa yhdistyksissä 
 • avaa väylää ratkaisujen ideointiin yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa
 • vahvistaa yhdistysten osaamista
 • helpottaa yhteistyön lisäämistä järjestöjen ja muiden terveydenedistämisen vaikuttajien ja kuntien kanssa
 • vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja osaltaan tukee jäsenhankintaa

Miten liikkeelle?

Jokainen sydänyhdistys voi käynnistää liikuntatoimintansa tilannearvion tekemisen itse. Sen läpiviemiseen liittyy muutama alla kuvattu vaihe.

1. Kerro yhdistyksesi puheenjohtajalle innostuksesta käynnistää liikunnan nykytilanteen kartoitus

2. Viekää idea yhdistyksen hallituksen kokoukseen, esitelkää toimintatapa ja innostakaa koko hallitus mukaan

3. Sopikaa, kuka vie kartoitusta eteenpäin yhdistyksessä;

 • arviointilomakkeiden (sähköisesti täytettävä ja tulostettava) vastaajien määrittely, esim. kaikki hallituksen jäsenet, liikuntavastaava/liikunta-asioita hoitava, liikuntaryhmien ohjaajat (vertaisohjaajat ja ammattilaisohjaajat)
 • arviointilomakkeiden täyttö- ja palautustapa ja ajankohta
 • tulosten/yhteenvedon kokoaminen (Excel ja tulostettava)
 • tulosten esittely hallituksen kokouksessa (yhteenvedon välilehti)
 • kehittämistyön aikataulu kokonaisuudessaan

4. Päättäkää hallituksessa tulosten esittelyn jälkeen mahdollisista jatkosuunnitelmista ja kehittämistehtävistä (tulostettava ja sähköisesti täytettävä) ja niiden toimeenpanosta sekä miten toimeenpanoa seurataan ja milloin tehdään liikunnan tilannekatsaus seuraavan kerran

5. Kirjatkaa asioista muistio (tulostettava ja sähköisesti täytettävä)

Liikuntatoiminnan vahvistamiseen ideoita ja materiaalia löytyy Liikkuva yhdistys -oppaaasta. Liikuntatoiminnan vuosikello, Yhdistyksen liikunnan toimintassuunnitelma ja talousarvio ja Jäsenkysely yhdistyksen liikuntatoiminnan kehittämiseksi voivat auttaa pitkäjänteisessä suunnittelussa.

Linkit aukeavat Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi.

Katso videot

Katso Liikunnan itsearviointi -video (4:14) ja huomaa, että itsearviointi on näppärä tehdä.

Katso Lahden sydänyhdistyksen kuulumiset (3:57) itsearvioinnista.

Liikkuva yhdistys -valmentaja auttaa - yhdessä mukavampaa

Joskus voi tuntua siltä, että olisi hyödyllistä ja mukavaa käynnistää yhdistysliikunnan tilannearvion tekeminen jonkun kanssa yhdessä. Tätä varten Liikkuva yhdistys -hankkeessa on koulutettu ja edelleen koulutetaan valmentajia, jotka toimivat yhdistysten apuna itsearviointiprosessin eri vaiheissa. Kuinka paljon valmentaja on mukana, yhdistys ja vieraileva valmentaja sopivat yhdessä.

Ajatus on, että valmentaja ohjaa ja auttaa yhdistystä itse tekemään tilannearvion omasta liikuntatoiminnasta. Valmentaja ulkopuolisena ei tee sitä. Valmentajan tehtävistä prosessin eri vaiheissa on tärkeä sopia etukäteen yhdistyksen hallituksen kanssa. Näin kaikki tietävät omat tehtävänsä. 

Sydänyhteisössä on tällä hetkellä 16 Liikkuva yhdistys -valmentajaa sydänyhdistyksissä eri puolella Suomea. Myös Aivoliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton ja Syöpäjärjestöjen Liikkuva yhdistys -valmentajat ovat sydänyhdistyksien käytössä. Oman sydänyhdistyksensä liikuntatoiminnan tilannearviosta ja kehittämisestä kiinnostuneet yhdistykset voivat ottaa yhteyttä omaan sydänpiiriinsä. Piiri antaa valmentajien yhteystiedot.

Liikunnan tilannearviosta kiinnostuneiden ja Liikkuva yhdistys -valmentajien tukena Sydänliitossa on liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila, p. 040 502 9091, annukka.alapappila@sydanliitto.fi 

HUOM!

Liikunnan itsearviointi -työkalun materiaali on tarkoitettu kaikille yhdistysliikunnan kehittämisestä kiinnostuneille. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Aivoliitolle, Diabetesliitolle, Hengitysliitolle, Sydänliitolle ja Syöpäjärjestöille. Materiaalia saa muokata ainoastaan vaihtamalla Sydän tekee hyvää -logon tilalle oman logonsa. Lisätietoja annukka.alapappila@sydanliitto.fi

 

Sydän tekee hyvää -liikunta