Tunne pulssisi

Tunne pulssisi on tärkeä viesti kaikille yli 60-vuotiaille ja heidän läheisilleen. Pulssin tunnustelulla ja epäsäännöllisen sykkeen havaitsemisella on suuri merkitys esim. aivoinfarktin ehkäisyssä.

Haluamme haastaa ja herätellä erityisesti yli kuusikymppisiä pulssin tunnusteluun. Jaamme perusviestiä pulssin tunnustelun tärkeydestä ja materiaalia, josta jokainen löytää lisätietoa ja linkin Tunne pulssisi -verkkosivuille.

Muista, että viestin viemiseen ja asiaan herättelyyn ei tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen. Aiheeseen liittyvät, syventävät kysymykset on luonnollisesti aina hyvä jättää ammattilaisten vastattavaksi. 

Tunne pulssisi (Tupu) -viestiä voi hyvin viedä erilaisten tapahtumien, kuten Terveyden 3-ottelun, sydäntanssien, bussimatkojen tai vaikkapa luentojen yhteydessä. Yhteistyötahoja voivat olla apteekit, terveyskeskukset, kaupat/kauppakeskukset. Ottakaa Tupu rohkeasti mukaan kaikkiin Sydänviikon tapahtumiin ja toimintaan!

Tutustuthan itse Tunne pulssisi esitteeseen ja -oppaaseen ennen tapahtumaa.

Miten vien viestiä eteenpäin?

I. Helpoin tapa (jos et ole terveydenhuollon ammattilainen) on kertoa rohkeasti, että:

 • olet viestin välittäjä, et terveydenhuollon ammattilainen
 • pulssin tunnustelu on helppo kansalaistaito, jolla voi vaikuttaa omaan terveyteen 
 • pulssin tunnustelu on pieni teko, jolla on suuri vaikutus: sillä voidaan päästä eteisvärinän jäljille ajoissa ja ehkäistä aivoinfarkti

Tarjoa materiaalia, josta saa lisätietoa: esite ja Tunne pulssisi kirjanmerkki (linkki Tupu verkkosivuille)

II. Voit kertoa myös vähän enemmän (kts. Tunne pulssisi –oppaan ensimmäinen aukeama):

 • pulssin päivittäinen tunnustelu on tärkeää, koska epäsäännöllinen pulssi saattaa olla eteisvärinän merkki
 • eteisvärinällä ja aivoinfarktilla on yhteys 
 • pulssin tunnustelu on helppo tapa jäljittää mahdollinen eteisvärinä ja hakeutua ajoissa hoitoon 
 • olennaista on tunnistaa oman pulssin säännöllisyys/epäsäännöllisyys

Lisätietoa löytyy Tunne pulssisi -verkkosivuilta. Rohkaise vastaanottajaa kysymään halutessaan lisää aiheesta omalta terveydenhoitajaltaan tai lääkäriltään.

III. Jos olet saanut agentti- eli viestinviejä-koulutuksen, käytä rohkeasti tietojasi ja taitojasi koulutuksen sisällön mukaisesti

IV. Terveydenhuollon ammattilaisena (ja/tai Agentti 001) voit välittää Tunne pulssisi -viestiä esimerkiksi osana terveysmittaustapahtumaa ja kertoa mm.

 • miksi pulssin tunnustelu on tärkeää sekä ohjata, miten pulssin tunnustelu toteutetaan (Tunne pulssisi ABC -opas) 
 • milloin on syytä hakeutua terveydenhuollon palveluiden pariin 
 • Huom! Tunnustele myös itse asiakkaan pulssi mittaustapahtumassa

Vinkki! Pyydä kuulijaa haastamaan mukaan ainakin yksi ystävä tai läheinen tunnustelemaan omaa pulssiaan ja antamaan tälle esite tai kirjanmerkki, jossa ohjataan verkkosivuille lisätiedon äärelle verkkosivuille)

Materiaalin käyttö

 1. Maallikkovetoinen infotapahtuma: esite, kirjanmerkki, julisteet.
 2. Terveyden 3-ottelu (Terveysneuvonta) tapahtuma: Tunne pulssisi ABC, kirjanmerkki, julisteet 

Tunne pulssisi -oppaista voit tarvittaessa pyytää myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisiä versioita omasta Sydänpiiristäsi.

Ilmoita materiaalitilauksen yhteydessä, missä ja milloin Tuputapahtuma järjestetään. Tunne pulssisi -materiaalia tulee käyttää viestin välittämisessä tukena ja ohjeena. Tunne pulssisi -materiaalia voi tilata tilauslomakkeella. 

Tunne pulssisi -luento 

Yhdistyksenne voi järjestää luentotilaisuuden, jossa terveydenhuollon ammattilaisten avulla voidaan Tunne pulssisi -viestiä viedä eteenpäin joko jo eteisvärinään sairastuneiden/diagnosoitujen tai ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Voit pyytää omasta Sydänpiiristäsi valmiit Tunne pulssisi -luentopohjat lääkäri /hoitajaluentoa varten.