Polulle sydämellä -yhteistyö 2018

liekki_5.jpg

Venyttely kävelysauvoilla

Sydänliitto ja Suomen Latu aloittavat vuonna 2018 yhteistyön, jossa toimitaan niin valtakunnallisesti järjestötasolla kuin paikallisesti yhdistystasolla. Yhteistyöstä viestitään näkyvästi molempien järjestöjen omissa medioissa. Yhteistyötä tehdään otsikolla ”Polulle sydämellä”.

Suomen Ladun ja Sydänliiton jäsenyhdistykset voivat vapaasti suunnitella ja toteuttaa yhteistyötä paikallisesti. Tälle sivulle päivitetään Sydänliiton ja Suomen Ladun yhdessä tekemiä toimintavinkkejä sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

Sydänyhdistys ja latuyhdistys yhteistyössä

Polulle sydämellä -tapahtumat

Tapahtumien sisältönä on terveysaiheinen luento ja ohjattu ulkoilu. Tapahtumia voidaan keskittää esimerkiksi Sydänviikolle 15.-22.4., jonka teemana on ulkoilu voimavarojen vahvistajana ja jolloin sydänyhdistykset perinteisesti järjestävät paljon luentoja.

Sopivia luennon aiheita ovat esimerkiksi Liikunnan ja ulkoilun terveysvaikutukset, Kolesteroli ja verenpaine, Eteisvärinä - Tunne pulssisi, Terveellinen retkiruoka ja Mielen hyvinvointi.

Luentotilaisuuden yhteydessä osallistujat viedään yhdessä ulos. Matalan kynnyksen ulkoiluksi sopii hyvin esimerkiksi ohjattu kävely- tai sauvakävelylenkki, keppijumppa, mölkkypeli, puistofrisbeegolf tai perheliikuntaan kehitetyt pihapelit.

Perheliikunta

Paikallisyhdistyksiä kannustetaan tekemään yhteistyötä perheliikunnassa erityisesti Unelmien liikuntapäivänä 10.5. Sydänliiton Neuvokas perhe - ja Sinä olet tärkeä -tuotteista sekä Suomen Ladun perheliikuntahankkeen kehittämistä peleistä ja aktiviteeteistä voidaan koota perheille suunnattu perheliikuntatapahtuma.

Aktiviteetteja voidaan sisällyttää myös sydän- ja latuyhdistysten muihin tapahtumiin. Sydänyhdistysten jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua Suomen Ladun Perheliikunta tutuksi -kursseille, joita järjestetään neljällä paikkakunnalla.

Nuku yö ulkona

Nuku yö ulkona on Suomen Ladun Suomeen lanseeraama tapahtuma, jossa houkutellaan suomalaisia nukkumaan yksi yö ulkona. Vuonna 2018 tapahtumaa vietetään 8.9. Tavoitteena on saada 100 000 suomalaista nukkumaan yö ulkona.

Yhteistyö voi sisältää esimerkiksi paikallista yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä, terveellinen retkiruoka -luentoja sekä terveysmittauksia järjestettävissä tapahtumissa.