Terveyden 3-ottelu: järjestökentän mittaus- ja neuvontatilaisuudet

Järjestökenttämme suorittamat mittaus- ja neuvontatilaisuudet ovat merkittävää ehkäisevää kansanterveystyötä.

Vuosittain mittauksia tehdään noin 50-60 tuhatta kappaletta. Tämä tarkoittaa arviolta noin 40 tuhatta erillistä ihmiskontaktia. Tilaisuudet ovat matalankynnyksen mittaus- ja neuvontatilaisuuksia, joihin hakeutuvat usein he, jotka eivät muuten käytä terveydenhuollon palveluita.

Kysy mittaus- ja neuvontatoiminnan koulutuksista omasta sydänpiiristäsi.

Terveysneuvonta ja -mittaus Terveyden 3-ottelussa -opas

Terveyden 3-ottelu mahdollistaa järjestökentälle yhtenäisen ja innostavan terveysneuvonnan konseptin. Sen perustana on laadukas mittaustoiminta, joka koostuu mittauksista, riskinarvioinnista ja ohjauksesta. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa neuvoja ja ohjeita mittaustoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen sydänpiirissä tai -yhdistyksessä. Lataa opas Sydänkaupasta.

Ohje digioppaan lukemiseen (linkki aukeaa Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi).

Päivityksiä oppaaseen:

  • Raportointi vuonna 2017, kts. tältä sivulta alempaa
  • Sydänjärjestön yhteinen potilasasiamies on Anneli Luoma-Kuikka, kehittämispäällikkö/terveyspalvelut, kuntoutus ja sairastuneen tuki, terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja, 050 595 3108, anneli.luoma-kuikka@sydanliitto.fi

Mitä mitataan? 

Terveyden 3-ottelu -tilaisuudet sisältävät aina jonkin sydän- ja verisuoniterveyteen liittyvät riskitekijän mittaamisen. Sydänliitto suosittelee mitattaviksi arvoiksi verenpaineen, verenkokonaiskolesterolin, verensokerin sekä vyötärönympäryksen.

Sydänliitto on ohjeistanut mittaajan suhteuttamaan mittaustuloksen aina asiakkaan kokonaisriskiin. Valtimosairauksien kokonaisriskin arviointiin ohjaa tarkoitukseen laadittu lomake (Terveyden 3-ottelu -esite), joka jää asiakkaalle.

Neuvonta osana mittausta 

Asiakaan tulee saada aina asianmukainen vallitseviin hoitosuosituksiin ja -käytänteisiin perustuva neuvonta ja tarvittaessa ohjaus hoitoon. Neuvonnan tukena käytetään Sydänliiton ajantasaisia materiaaleja sekä muun muassa Käypä hoito-suositusten potilasversioita.

Miten järjestän tilaisuuden? 

Mittaus- ja neuvontatilaisuuksissa suositellaan noudatettavan Sydänliiton ohjeistusta vieritestaukseen (Terveysneuvonta ja -mittaus Terveyden 3-ottelussa).

Materiaali

Mittaustilaisuudessa saadut arvot kirjataan Terveyden 3-ottelu -esitteeseen. Ohjaa asiakas hakemaan lisätietoa terveysarvoista, elintavoista ja kokonaisriskin arvioinnista osoitteesta sydan.fi/3-ottelu. Katso vuoden 2017 materiaalit. Saatavissa on T3O-esite, juliste, mittanauha, ohje mittaajalle sekä yhteistyökumppaneiden materiaalit.

Tilaa materiaali Marilta: mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi

Hyödynnä ohjauksen tukena myös esimerkiksi OTA-ohjauskartan kuvia, jotka löydät Ammattilaisnetistä.

Mittaustoiminnan raportointi Sydänliittoon

Raportointi uudistuu vuonna 2017. Terveyden 3-ottelu -toiminta raportoidaan Sydänliitton kaksi kertaa vuodessa. Alkuvuosi raportoidaan 30.6. mennessä ja loppuvuosi 31.1. mennessä. Kukin sydänpiiri on saanut linkin raportointiexceliin, joka sijaitsee OneDrivessa. Yhdistykset voivat suorittaa raportoinnin itse tai yhteistyössä Sydänpiirin kanssa.Sydänpiiri ja alueen yhdistykset voivat sopia keskenään, miten raportointi piirin alueella tapahtuu. Kysy raportoinnista piirin toiminnanjohtajalta tai mittausvastaavalta! 

Raportoitavat tiedot löytyvät T3O-tilaisuuden koontilomakkeesta.

Ohje lomakkeiden tulostamiseen:

  • klikkaa lomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
  • klikkaa Download-kuvaketta oikealla ylhäällä
  • lataa sen jälkeen lomake omalle koneellesi
  • tulosta se 

Jos oheisten lomakkeiden tai raportointiexcelin käytön kanssa on ongelmia, samat tiedot voi lähettää Sydänliittoon joko sähköpostitse (viestiin kirjoitettuna tai liitteenä) tai postitse (mille tahansa paperille kirjoitettuna). Pääasia on, että saamme tavalla tai toisella kerättyä sydänyhteisön tekemän Terveyden 3-ottelu -toiminnan ja tehdä siten työtänne näkyväksi.

Yhteystiedot: mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi tai

Mari Blek-Vehkaluoto

Suomen Sydänliitto ry

PL 50

00621 HELSINKI

 

Ulkoinen laadunarviointi

Sydänliitto kustantaa kaksi kertaa vuodessa Labqualityn toteuttaman laadunarviointikierroksen sekä kolesteroli- että verensokerimittareille. Osallistumme kierroksille 5 ja 11. Samoille kierroksille osallistuminen vahvistaa luotettavuutta. Näinä kuukausina onnistuu sekä peruskemia että glukoosi. Katso näytteiden toimituskalenteri täältä

 

Suositus vieritestaukseen

Sydänjärjestön suorittama vieritestaus, eli mittaus ja neuvonta, on merkittävää väestöön kohdistuvaa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kartoitusta. Jotta mittaus ja neuvonta olisi luotettavaa, tulee toiminnan olla valvottua sekä voimassa oleviin lakeihin ja suosituksiin pohjautuvaa.

Vieritestaussuositus on laadittu Labqualityn vuonna 2009 antaman kansallisen suosituksen Vieritestaus terveydenhuollossa pohjalta (Moodi 6/2009). Suosituksen tarkoituksena on ohjata sydänpiirien ja -yhdistysten käytännöt yhdenmukaisiksi ja luotettaviksi.

Huom. raportointikäytäntö on uudistunut. Katso ohjeet edellisestä kappaleesta.

Lomakkeet 

Lomakkeilla voi seurata mm. vieritestaajien perehdytystä ja jatkokoulutusta sekä pitää rekisteriä hankituista laitteista. Lomakkeet helpottavat jatkuvan sisäisen laadunarvioinnin ja vieritestaustoiminnan seurantaa.

Tarkemmat ohjeet lomakkeiden käyttöön löytyvät vieritestaussuosituksesta.

Lomakkeet on tehty Labqualityn Laadukas vieritesti -järjestelmää mukaillen. 

Ohje lomakkeiden lataamiseen ja tulostamiseen:

  • klikkaa lomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
  • klikkaa Download-kuvaketta oikealla ylhäällä
  • lataa sen jälkeen lomake omalle koneellesi
  • tulosta se 

Koulutusmateriaali 

PowerPoint-esityksistä löydät lisätietoa vieritestaustoimintaa säätelevistä asetuksista, vieritestausluvista sekä tarvittavista vakuutuksista ja asiakkaan kokonaisriskinarvioinnista.