Sydän Terveysmittaukset

Sydänpiirien ja -yhdistysten mittaus- ja neuvontatilaisuudet ovat merkittävää kansanterveystyötä.

Terveysmittauksissa tavoitetaan vuosittain noin 20 000 henkilöä. Pääasiassa mitataan sydänterveyden kannalta merkityksellisiä arvoja eli verenpainetta, kolesterolia ja vyötärönympärystä. Tilaisuudet ovat matalan kynnyksen mittaus- ja neuvontatilaisuuksia, joihin hakeutuvat usein he, jotka eivät muuten käytä terveydenhuollon palveluita.

Mittaustoimintaa ovat toteuttamassa  pääasiassa vapaaehtoiset sairaan- ja terveydenhoitajat. Tulisitko mukaan toimintaan? Kysy mittaus- ja neuvontatoiminnan koulutuksista omasta sydänpiiristäsi.

 

 

Sydän Terveysmittaukset -opas

Terveysmittausten perustana on laadukas mittaustoiminta, joka koostuu mittauksista, riskinarvioinnista ja ohjauksesta. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa neuvoja ja ohjeita mittaustoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen sydänpiirissä tai -yhdistyksessä. Lataa opas Dropboxista (linkki aukeaa Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi).

Lisätietoa Sydänliiton vakuutuksista 2018 (linkki aukeaa Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi).

 

Mitä mitataan? 

Terveysmittaustilaisuudet sisältävät aina jonkin sydän- ja verisuoniterveyteen liittyvän riskitekijän mittaamisen (verenpaine, pulssi, kolesteroli, verensokeri tai vyötärönympäryksen) tai omamittauksen ohjauksen (verenpaine, pulssi, vyötärönympärys).

Sydänliitto on ohjeistanut mittaajan suhteuttamaan mittaustuloksen aina asiakkaan kokonaisriskiin. Valtimosairauksien kokonaisriskin arviointiin ohjaa tarkoitukseen laadittu lomake (Sydän Terveysmittaus -esite), joka jää asiakkaalle.

 

Neuvonta osana mittausta 

Asiakaan tulee saada aina asianmukainen vallitseviin hoitosuosituksiin ja -käytänteisiin perustuva neuvonta ja tarvittaessa ohjaus hoitoon. Luotettavaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille löytyy esimerkiksi Sydänliiton Ammattilaisnetistä ja Käypä hoito -suosituksista (esim. dyslipidemiat, verenpaine, diabetes, lihavuus, liikuntatupakkastabiili sepelvaltimotauti, aivoinfarkti ja tia, eteisvärinä).

Neuvonnan tukena käytetään Sydänliiton ajantasaisia materiaaleja sekä esimerkiksi Käypä hoito -suositusten potilasversioita (verenpaine, liikunta, lihavuus). Ohjaa asiakas sivulle sydän.fi/terveysmittaus, josta löytyy lisätietoa sydänterveydestä.

 

Miten järjestän tilaisuuden? 

Mittaus- ja neuvontatilaisuuksissa suositellaan noudatettavan Sydänliiton ohjeistusta vieritestaukseen (katso Sydän Terveysmittaukset -opas).

 

Materiaali 2018

Mittaustilaisuudessa saadut arvot kirjataan Sydän Terveysmittaus -esitteeseen. Katso vuoden 2018 materiaalit. Mittaustilaisuuksissa käytettävissä on esite, juliste, mittanauha (vielä T3O-ilmeellä), ohje mittaajalle (vielä T3O-ilmeellä) sekä yhteistyökumppaneiden materiaalit.

Tilaa materiaali Sydänkaupasta

 • Terveysmittaus -esite 50 kpl/ npp, tuotenro: 3705
 • Terveysmittaus -juliste, tuotenro: 3707
 • Kokonaisriskin arvio, tuotenro: 3717 (tarkoitettu mittaajan työkaluksi, vielä T3O-ilmeellä)
 • Mittanauha, tuotenro: 3230 (vielä T3O-ilmeellä)

Lataa Sydän Terveysmittaus -logot Dropboxista (linkki aukeaa Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi)

Hyödynnä ohjauksen tukena myös esimerkiksi OTA-ohjauskartan kuvia, jotka löydät Ammattilaisnetistä. Ohjaa asiakas hakemaan lisätietoa terveysarvoista, elintavoista ja kokonaisriskin arvioinnista osoitteesta sydän.fi/terveysmittaus.

Mittaustoiminnan raportointi Sydänliittoon

Terveysmittaustoiminta raportoidaan Sydänliitton kaksi kertaa vuodessa. Alkuvuosi raportoidaan 30.6. mennessä ja loppuvuosi 31.1. mennessä. Kukin sydänpiiri on saanut linkin raportointiexceliin, joka sijaitsee OneDrivessa. Yhdistykset voivat suorittaa raportoinnin itse tai yhteistyössä Sydänpiirin kanssa.Sydänpiiri ja alueen yhdistykset voivat sopia keskenään, miten raportointi piirin alueella tapahtuu. Kysy raportoinnista piirin toiminnanjohtajalta tai mittausvastaavalta! 

Raportoitavat tiedot: 

 • mittauksessa kävijän sukupuoli ja ikä (luokat ≤ 39 vuotta, 40-59 vuotta, ≥ 60 vuotta), osallistujamäärä yhteensä
 • mittaustilaisuuksien lukumäärä (päivämäärä, paikka, mittaajat)
 • kokonaiskolesteroliarvo (luokat < 5 mmol/l, 5-7,9 mmol/l, ≥ 8,0), käyttääkö kolesterolilääkitystä, käyttääkö kolesterolia alentavia elintarvikkeita
 • verenpainearvo (luokat ≤139/89, 140–159/90–99, ≥160/100), verenpaineen omaseurannan ohjaus, pulssin tunnustelun ohjaus
 • verensokeriarvo (luokat ≤ 6,0, 6,1-6,9, ≥ 7,0)
 • muut mittaukset (testin nimi, lukumäärä)
   

Vuoden 2018 yhden terveysmittaustilaisuuden koontilomake.

Ohje lomakkeiden tulostamiseen:

 • klikkaa lomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
 • klikkaa Download-kuvaketta oikealla ylhäällä
 • lataa sen jälkeen lomake omalle koneellesi
 • tulosta se 

Jos oheisten lomakkeiden tai raportointiexcelin käytön kanssa on ongelmia, samat tiedot voi lähettää Sydänliittoon joko sähköpostitse (viestiin kirjoitettuna tai liitteenä) tai postitse (mille tahansa paperille kirjoitettuna). Pääasia on, että saamme tavalla tai toisella kerättyä sydänyhteisön tekemän terveysmittaustoiminnan ja tehdä siten työtänne näkyväksi.

Yhteystiedot: mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi tai

Mari Blek-Vehkaluoto

Suomen Sydänliitto ry

PL 50

00621 HELSINKI

 

Ulkoinen laadunarviointi

Sydänliitto kustantaa kaksi kertaa vuodessa Labqualityn toteuttaman laadunarviointikierroksen sekä kolesteroli- että verensokerimittareille. Osallistumme kierroksille 5 ja 11. Samoille kierroksille osallistuminen vahvistaa luotettavuutta. Näinä kuukausina onnistuu sekä peruskemia että glukoosi. Katso näytteiden toimituskalenteri täältä

 

Suositus vieritestaukseen

Sydänjärjestön suorittama vieritestaus, eli mittaus ja neuvonta, on merkittävää väestöön kohdistuvaa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kartoitusta. Jotta mittaus ja neuvonta olisi luotettavaa, tulee toiminnan olla valvottua sekä voimassa oleviin lakeihin ja suosituksiin pohjautuvaa.

Vieritestaussuositus on laadittu Labqualityn vuonna 2009 antaman kansallisen suosituksen Vieritestaus terveydenhuollossa pohjalta (Moodi 6/2009). Suosituksen tarkoituksena on ohjata sydänpiirien ja -yhdistysten käytännöt yhdenmukaisiksi ja luotettaviksi.

Huom. raportointikäytäntö on uudistunut vuonn 2017 . Katso ohjeet täältä.

 

Lomakkeet 

Lomakkeilla voi seurata mm. vieritestaajien perehdytystä ja jatkokoulutusta sekä pitää rekisteriä hankituista laitteista. Lomakkeet helpottavat jatkuvan sisäisen laadunarvioinnin ja vieritestaustoiminnan seurantaa.

Tarkemmat ohjeet lomakkeiden käyttöön löytyvät vieritestaussuosituksesta.

Lomakkeet on tehty Labqualityn Laadukas vieritesti -järjestelmää mukaillen. 

Ohje lomakkeiden lataamiseen ja tulostamiseen:

 • klikkaa lomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
 • klikkaa Download-kuvaketta oikealla ylhäällä
 • lataa sen jälkeen lomake omalle koneellesi
 • tulosta se 

 

Koulutusmateriaali 

PowerPoint-esityksistä löydät lisätietoa vieritestaustoimintaa säätelevistä asetuksista, vieritestausluvista sekä tarvittavista vakuutuksista ja asiakkaan kokonaisriskinarvioinnista.