Liikkuva yhdistys

Ideointia, yhdessä tekemistä ja innostavaa ilmapiiriä!

Liikkuva yhdistys on Aivoliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteinen panostus vuosille 2017 -2019.

Rakennamme yhdessä yhdistystemme kanssa uudenlaista liikunnan kehittämisen toimintamallia aineistoineen sekä liikuntatoiminnan valmentajaverkostoa.

Toimintamallissa on kyse yhdistyksen liikuntatoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä. Valmentajan tehtävänä on tukea yhdistyksen hallitusta kehittämistoimissa valmentavaa työtapaa käyttäen. Keskeistä tässä mallissa on yhdistyksen vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen.

Mallin rakentamis- ja testaustyö jatkuu tämän vuoden lopulta kesään 2018, jonka jälkeen tarkoituksena on saada järjestöihimme kaikkiaan 45 liikuntatoiminnan yhdistysvalmentajaa kevääseen 2019 mennessä.

Yhdistysvalmennustoiminta tarjoaa jokaiselle yhdistykselle mahdollisuuksia

  • helpottaa liikuntaan liittyvää päätöksentekoa (hallitus, liikuntavastaava, aktiiviliikkujat)
  • löytää avaimia pitkäjänteiseen liikuntatyöhön ja sen kehittämiseen
  • tarjota yhdistysten liikunta-aktiiveille välineitä ja väyliä toimia paikallisesti ja omia vahvuuksia hyödyntäen
  • selkiyttää työnjakoa yhdistyksissä 
  • avata väylää ratkaisujen ideointiin yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa
  • vahvistaa yhdistysten osaamista
  • helpottaa yhteistyön lisäämistä järjestöjen ja muiden terveydenedistämisen vaikuttajien ja kuntien kanssa
  • saada valmis malli ja työkaluja asioiden eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi 
  • olla mukana rakentamassa liikunnankehittämismallia viiden liiton pysyväksi toiminnaksi
  • vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja tukee jäsenhankintaa

Haluaako teidän yhdistyksenne kehittää liikuntatoimintaansa nyt ja tulevaisuudessa? Haluatteko käyttöönne helppoja, selkeitä työvälineitä ja materiaalia liikuntatoimintanne systemaattisen kehittämistyön tueksi?

Etsimme nyt liikunnasta innostuneita yhdistysihmisiä kehittäjiksi. Onhan teidän yhdistyksenne mukana? Kuka teiltä tarttuu tilaisuuteen valmentautua liikuntatoiminnan osaajaksi? Kenellä on intoa, tunnetta ja asennetta liikuntaan?

Huomioittehan, että valmentajaehdokas voi olla myös järjestön ulkopuolelta, joka lähtisi näin mukaan yhdistyksen toimintaan.

Ensimmäisessä vaiheessa koulutamme 15 vapaaehtoista valmentajaa yhdistyksiin (3/liitto) ja testaamme sekä muokkaamme yhdessä valmennusmallia. Sen jälkeen koulutamme 30 uutta valmentajaa (6/liitto).

Ensimmäinen valmentajakoulutus järjestetään tammikuussa 2018 ja se on pilottivaiheessa maksuton. Pilottivalmentajaksi voi hakea 31.10.17 mennessä tällä hakulomakkeella (valitse download, avaa, täytä ja tallenna koneellesi).

Olemme lähettäneet tietoa liikuntatoiminnan valmentajakoulutuksesta yhdistysten puheenjohtajille sekä liikuntavastaaville.

Lisätietoja saat ma 2.10.17 alkaen suunnittelija Tuula Mäkiseltä, tuula.makinen@sydanliitto.fi