Liikkuva yhdistys

 

Ideointia, yhdessä tekemistä ja innostavaa ilmapiiriä!

Liikunta on keskeistä toimintaa yhä useammassa Sydänyhdistyksessä. Vuonna 2017 osallistui säännöllisesti kokoontuviin Sydänyhdistyksien liikuntaryhmiin yli 15 000 liikkujaa. Aika ajoin on mielenkiintoista pysähtyä pohtimaan yhdistyksen liikuntatoiminnan nykytilaa ja mahdollisesti sen pohjalta löytää pieniä tai isompia kehittämisideoita tuleville vuosille. Toisaalta nykytilanne voi olla juuri sopia yhdistyksen voimavaroihin ja toiminnan painopisteisiiin nähden.

Liikkuva yhdistys -hankkeen 2017-2018 myötä on osa Sydänliiton, Aivoliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton ja Syöpäjärjestön paikallisyhdistyksistä ollut mukana rakentamassa työkalua, jolla yhdistys voi kartoittaa liikuntatoimintansa nykytilaa ja löytää mahdolliset kehittämistarpeet. 

Miksi liikunnan tilannearvion tekeminen kannattaa?

Liikunnan tilannearvion tekeminen

 • helpottaa liikuntaan liittyvää päätöksentekoa (hallitus, liikuntavastaava, aktiiviliikkujat)
 • antaa avaimia pitkäjänteiseen liikuntatyöhön ja sen kehittämiseen
 • tarjoaa yhdistysten liikunta-aktiiveille välineitä ja väyliä toimia paikallisesti ja omia vahvuuksia hyödyntäen
 • selkiyttää työnjakoa yhdistyksissä 
 • avaa väylää ratkaisujen ideointiin yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa
 • vahvistaa yhdistysten osaamista
 • helpottaa yhteistyön lisäämistä järjestöjen ja muiden terveydenedistämisen vaikuttajien ja kuntien kanssa
 • vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja osaltaan tukee jäsenhankintaa

Miten liikkeelle?

Jokainen sydänyhdistys voi käynnistää liikuntatoimintansa tilannearvion tekemisen itse. Sen läpiviemiseen liittyy muutama alla kuvattu vaihe.

1. Kerro yhdistyksesi puheenjohtajalle innostuksesta käynnistää liikunnan nykytilanteen kartoitus

2. Viekää idea yhdistyksen hallituksen kokoukseen, esitelkää toimintatapa ja innostakaa koko hallitus mukaan

3. Sopikaa, kuka vie kartoitusta eteenpäin yhdistyksessä;

 • arviointolomakkeiden (sähköisesti täytettävä ja tulostettava) vastaajien määrittely, esim. kaikki hallituksen jäsenet, liikuntavastaava/liikunta-asioita hoitava, liikuntaryhmien ohjaajat (vertaisohjaajat ja ammattilaisohjaajat)
 • arviointilomakkeiden täyttö- ja palautustapa ja ajankohta
 • tulosten/yhteenvedon kokoaminen (Excel ja tulostettava)
 • tulosten esittely hallituksen kokouksessa (yhteenvedon välilehti)
 • kehittämistyön aikataulu kokonaisuudessaan

4. Päättäkää hallituksessa tulosten esittelyn jälkeen mahdollisista jatkosuunnitelmista ja kehittämistehtävistä (tulostettava ja sähköisesti täytettävä) ja niiden toimeenpanosta sekä miten toimeenpanoa seurataan ja milloin tehdään liikunnan tilannekatsaus seuraavan kerran

5. Kirjatkaa asioista muistio (tulostettava ja sähköisesti täytettävä)

Liikuntatoiminnan vahvistamiseen ideoita ja materiaalia löytyy Liikkuva yhdistys -oppaaasta. Liikuntatoiminnan vuosikello, Yhdistyksen liikunnan toimintassuunnitelma ja talousarvio ja Jäsenkysely yhdistyksen liikuntatoiminnan kehittämiseksi voivat auttaa pitkäjänteisessä suunnittelussa.

Sydänliiton liikunta-asiantuntija Annukka Alapappilalta saat apua kehittämistyössä. Ota yhteyttä, niin jutellaan. p. 040 502 9091,

Linkit aukeavat Dropboxissa, valitse Download sivun oikeasta yläkulmasta tallentaaksesi tiedoston koneellesi.

Liikkuva yhdistys -valmentaja auttaa - yhdessä mukavampaa

Joskus voi tuntua siltä, että olisi hyödyllistä ja mukavaa käynnistää yhdistysliikunnan tilannearvion tekeminen jonkun kanssa yhdessä. Tätä varten Liikkuva yhdistys -hankkeessa on koulutettu ja edelleen koulutetaan valmentajia, jotka toimivat yhdistysten apuna itsearviointiprosessin eri vaiheissa. Kuinka paljon valmentaja on mukana, yhdistys ja vieraileva valmentaja sopivat yhdessä.

Ajatus on, että valmentaja ohjaa ja auttaa yhdistystä itse tekemään tilannearvion omasta liikuntatoiminnasta. Valmentaja ulkopuolisena ei tee sitä. Valmentajan tehtävistä prosessin eri vaiheissa on tärkeä sopia etukäteen yhdistyksen hallituksen kanssa. Näin kaikki tietävät omat tehtävänsä. 

Sydänliitossa on tällä hetkellä seitsamän Liikkuva yhdistys -valmentajaa Sydänyhdistyksissä eri puolella Suomea ja lisää tulee 13.10  Kuopiossa ja 27.10 Tampereella. Myös Aivoliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton ja Syöpäjärjestöt Liikkuva yhdistys -valmenatjat ovat Sydänyhdistyksien käytössä. Viimeistään marraskuussa 2018 tästä löytyy tiedot kaikista Liikkuva yhdistys -valmentajista, joista Sydänyhdistys voi valita sopivan avukseen.

Liikunnan tilannearviosta kiinnostuneiden ja Liikkuva yhdistys -valmentajien tukena Sydänliitossa on liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila, p. 040 502 9091, annukka.alapappila@sydanliitto.fi sekä vuoden 2018 loppuun asti Liikkuva yhdistys -hankkeen suunnittelija Eira Taulaniemi, eira.taulaniemi@diabetes.fi