Liikkuva yhdistys

Ideointia, yhdessä tekemistä ja innostavaa ilmapiiriä!

Liikkuva yhdistys on Aivoliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteinen panostus vuosille 2017 -2019.

Rakennamme yhdessä yhdistystemme kanssa uudenlaista liikunnan kehittämisen toimintamallia aineistoineen sekä liikuntatoiminnan valmentajaverkostoa.

Toimintamallissa on kyse yhdistyksen liikuntatoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä. Valmentajan tehtävänä on tukea yhdistyksen hallitusta kehittämistoimissa valmentavaa työtapaa käyttäen. Keskeistä tässä mallissa on yhdistyksen vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen.

Mallin rakentamis- ja testaustyö jatkuu kesään 2018, jonka jälkeen tarkoituksena on saada järjestöihimme kaikkiaan 45 liikuntatoiminnan yhdistysvalmentajaa kevääseen 2019 mennessä.

Yhdistysvalmennustoiminta tarjoaa jokaiselle yhdistykselle mahdollisuuksia

 • helpottaa liikuntaan liittyvää päätöksentekoa (hallitus, liikuntavastaava, aktiiviliikkujat)
 • löytää avaimia pitkäjänteiseen liikuntatyöhön ja sen kehittämiseen
 • tarjota yhdistysten liikunta-aktiiveille välineitä ja väyliä toimia paikallisesti ja omia vahvuuksia hyödyntäen
 • selkiyttää työnjakoa yhdistyksissä 
 • avata väylää ratkaisujen ideointiin yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa
 • vahvistaa yhdistysten osaamista
 • helpottaa yhteistyön lisäämistä järjestöjen ja muiden terveydenedistämisen vaikuttajien ja kuntien kanssa
 • saada valmis malli ja työkaluja asioiden eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi 
 • olla mukana rakentamassa liikunnankehittämismallia viiden liiton pysyväksi toiminnaksi
 • vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja tukee jäsenhankintaa

Kahdessa työkokouksessa tammikuu-helmikuussa 2018 koulutamme yhdeksän valmentajaa sydänyhdistyksistä ja testaamme sekä muokkaamme yhdessä valmennusmallia yhdessä muiden liittojen koulutettavien valmentajien kanssa. Mukaan lähtivät sydänyhdistyksien edustajat Lahdesta, Janakkalasta, Helsingistä, Lappeenrannasta, Seinäjoelta, Haapajärveltä, Pyhäjärveltä ja Keiteleeltä.

Jatkossa koulutamme lisää valmentajia, jotka valmentautuvat auttamaan muita yhdistyksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Jatkokoulutuksista löytyy lisätietoa aikanaan tältä sivulta.

Lisätietoja hankkeesta antaa liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila annukka.alapappila@sydanliitto.fi ja hankkeen suunnittelija Tuula Mäkinen, tuula.makinen@sydanliitto.fi

Valmennusmateriaali

Vapaaehtois-ITE, Liikunta

Kun haet materiaalin,

 • klikkaa linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
 • valitse sen jälkeen More-painikkeen (3 pistettä) Download-toiminto tai valitse Direct download -toiminto
 • avaa tai tallenna nimellä tiedosto omalle koneellesi.

Ohje arvioijalle ohjaa yksityiskohtaisesti sen, kuinka arviointi tehdään.

Arviointilomake sisältää 25 kohtaa, joita itsearviointiin osallistuvat vastaavat ohjeen mukaisesti.

Sähköisesti täytettävä arviointilomake tulee tallentaa täyttämisen jälkeen omalle koneelle ja lähettää liitetiedostona eteenpäin.

Tarkistuslista auttaa arvioijia tarvittaessa ymmärtämään arviointikohtien sisältöä monipuolisesti. Ei välttämätöntä käyttää.

Esimerkki Excel-kirjaamisesta kuvaa sitä, miten arvioijien vastaukset kirjataan sähköisesti muistiin. Vastauksien kirjaamisen jälkeen ohjelma luo automaattisesti erilaisia tapoja havainnoida vastauksia esim. keskiarvoina ja keskihajontoina (kuinka erilailla vastaajat vastasivat).

Tyhjä Excel-tiedosto on tiedosto, jonne kaikkien arvioijien vastaukset kirjataan ja sen avulla saadaan oman yhdistyksen arvioijien vastauksista koostuvat tulokset.

Ohje tulosten kirjaamiseen manuaalisesti opastaa, kuinka tulokset kirjataan ilman Excel-ohjelmaa. Käyttökelpoinen tapa, joka ei anna havainnollisia kuvia tuloksista. Tulokset voidaan analysoida Tulosten manuaalisen yhteenveto -lomakkeen pohjalta.

Tulosten manuaalinen yhteenvetolomake auttaa tulosten kirjaamisessa ja on pohja tulosten analysoinnille. Myös sähköisesti täytettävä.

Jatkosuunnittelulomake on keskeinen työvälinen arviointitulosten jatkoksi. Lomakkeeseen kerätään arvioijien yhdessä päättämät kehittämisideat ja niiden toteutus aikatauluineen suunnitellaan. Myös sähköisesti täytettävä.

Raportti kokoaa sen, mitä on tehty ja miten arviointi eteni. Se voi olla lyhyt ja ytimekäs tai runsaampi arvioijien oman päätöksen mukaan. Myös sähköisesti täytettävä.

Liikuntaruudukko

Liikuntaruudukko on apuana yhdistyksen liikuntatoiminnan nykytilanteen tarkastelussa ja tulevien liikuntatoimintojen suunnittelussa.