Hyvä sydänyhdistys -valmennus

Hyvä sydänyhdistys -valmennus auttaa yhdistyksiä kehittämään johtamistaan ja toimintaansa tavoitteellisesti, ihmistä kunnioittaen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaten. 

Valmennuksen tavoittelemassa tulevaisuudessa sydänyhdistykset ovat elinvoimaisia edelläkävijöitä. Johtamisen tehtävät jakautuvat koko yhdistyksen hallitukselle. 

Valmennuksen tavoitteet:

 • Kehittäminen rohkeasti osana arkea. Yhdistykset tunnistavat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa.
 • Yhdistyksen toiminta on tavoitteellista, merkityksellistä ja innostavaa. Aktiivitoimijat eivät kuormitu yhdistyksissä liikaa, kokevat arvostusta, ovat innostuneita ja ylpeitä. Aktiivien osaaminen lisääntyy.
 • Aktiivitoimijoiden määrä kasvaa.
 • Sydänyhteisön sisäinen ja ulkoinen yhteistyö vahvistuvat.

Valmennuksen eteneminen

Valmennuksen sisältöjä ovat toiminnan arviointi ja kehittäminen (mm. hallinto, viestintä, yhteistyö ja varsinainen toiminta) sekä aktiivitoimijoiden jaksamisen tukeminen, roolien selkeyttäminen ja uusien toimijoiden löytäminen. Sen toimintatapoja ovat yhdistyslähtöisyys, avoimuus, yhteistyö ja kohtaaminen.

Valmennus alkaa yhdistyksen toiminnan ja toimintaympäristön arvioinnilla, jonka perusteella valitaan kehittämiskohde tai -kohteet. Seuraavaksi visioidaan tulevaisuutta ja tehdään pitkän sovitaan pitkän tähtäimen tavoitteista. Viimeisessä vaiheessa tavoitteet palastellaan toimenpiteiksi.

Valmentaja ei ole asiantuntija kehittämisen sisällöissä, vaan ohjaa yhdistyksen hallituksen tekemää kehittämistyötä ja kehittämisen prosessia.

Valmennusmateriaalit

Valmennusmateriaalit on tarkoitettu valmentajien käyttöön kehittämisen ohjaamiseksi. Materiaaleja voi kuitenkin käyttää myös itsenäisesti yhdistyksissä.

 • Koulutus- ja alustusmateriaali
 • Yhdistyksen itsearviointi
 • Toimintaympäristön arviointi
 • Toimintasuunnitelmapohja 2017
 • Vuosikellopohja 2017

Lataa valmennusmateriaalit koneellesi, valitse aukeavalta sivulta oikea tiedosto ja avaa se klikkaamalla, tallenna koneellesi painamalla Download ruudun oikeasta yläkulmasta tai "..."-painikkeen alta.

Valmentajan tehtävät

 • Sopii valmennuksen tavoitteista, pituudesta ja rooleista kumppanuussuhteessa yhdistyksen hallituksen kanssa
 • Innostaa, kannustaa ja tukee yhdistystä kehittämään toimintaansa
 • Kuuntelee aktiivisesti, on läsnä ja kysyy kysymyksiä, jotka edistävät yhdistyksen kehittymistä
 • Antaa ajattelemisen aihetta peilaamalla yhdistyksen tilannetta ja kehittämisen suuntaa eri näkökulmista, tukien ja haastaen
 • Tuo esiin kehittämistyön tuloksia ja onnistumisia
 • On aktiivisesti yhteydessä yhdistyksiin ja omaan sydänpiiriinsä, luo yhteistyötä yhdistysten välille