Varainhankinnan ohjeita ja vinkkejä

Yhdistysten varainhankintaa säätelee sekä rahankeräyslaki että arpajaislaki. Lähtökohtaisesti yhdistys tarvitsee rahankeräysluvan voidakseen pyytää lahjoituksia kuluttajilta. Ohessa on ohjeita siitä, mitä yhdistys voi tehdä ja mitä ei. Myös muutamista poikkeuksista on kerrottu alla.

Rahankeräys on tarkoitettu vain yleishyödyllisten yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden varainhankintaan.  Rahankeräyslain kannalta selkein tapa yhdistykselle on hakea omaa rahankeräyslupaa. Lupa haetaan paikalliselta poliisilaitokselta. Rahankeräyslupaa kannattaa hakea vain siinä tapauksessa, jos yhdistys haluaa pyytää lahjoituksia.

Kun hakee lupaa, on hyvä tutustua myös siihen, miten tuloksista tulee poliisille ilmoittaa jälkikäteen. Tehdyt toimenpiteet ja saadut varat tulee ilmoittaa poliisille tietyllä tavalla. Rahankeräyksellä kertyvät varat tulee käyttää yleishyödylliseen tarkoitukseen, joka määritellään rahankeräyslupapäätöksessä.

Rahankeräysluvan hakemisesta on tietoa poliisin sivuilla. Lupaa voi hakea sähköisesti. 

Poliisin sivuilta löytyy myös tarkat tiedot rahankeräysluvasta ja siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. 

Varainhankinnan eri muodot:

Yhdistys voi tehdä monella tavoin varainhankintaa, mutta ilman rahankeräyslupaa ei esimerkiksi verkkosivuilla tai lehdessä saa vedota yleisöön rahalahjoituksen saamiseksi yhdistystoiminna tukemiseen. 

Alla on esitelty eri varainhankintamuotoja, joita voidaan yhdistyksessä ottaa käyttöön tai joiden kautta yhdistys voi saada toiminnalleen tukea. 

Kannatusjäsenyys

Jäsenmaksun ohella yhdistyksen kokous voi päättää kannatusjäsenmaksusta. Kannatusjäsenet voivat olla joko yksittäisiä henkilöitä tai yhteisöjä. Kannatusjäsenmaksu on tavallisesti suurempi kuin varsinainen jäsenmaksu. Kannatusjäsenmaksun suuruus ja maksunmääräytymisperusteet, jäsenyyden ehdot sekä sen tuomat edut  ja velvoitteet  tulee määritellä yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen tulee myös pitää jäsenrekisteriä kannatusjäsenistä.

Jos kannatusjäsenyyden ehdoista, eduista ja velvoitteista ei ole sääntömääräyksiä eikä kannatusjäsenyys tuo tällaiselle "jäsenelle" mitään jäsenetuja, katsotaan kannatusjäsenten hankinta rahankeräykseksi.  Vapaaehtoisen ja avoimen kannatusjäsenmaksun pyytäminen esimerkiksi yhdistyksen verkkosivuilla vaatii rahankeräysluvan. 

Merkkipäiväkeräykset ja muistokeräykset

Yksityishenkilöt voivat merkkipäivänsä johdosta tai läheisen poismenon muistamiseksi pyytää kukkalähetysten tai lahjojen sijaan rahalahjoituksia yhdistykselle, jonka toimintaa he haluavat tukea. Esimerkiksi oman merkkipäiväkutsun tai merkkipäivän johdosta tehtävän haastattelun yhteydessä tehdä tällaisen pyynnön. Kuolinilmoituksen yhteydessä on sallittua julkaista tilinumero tai muulla tavalla pyytää tekemään lahjoituksen. Tällaisia kertaluonteisia lahjoituspyyntöjä ei katsota rahankeräyslupaa edellyttäviksi.

Yhteisöt ja säätiöt eivät voi omissa nimissään tällä perusteella pyytää rahalahjoituksia eli poikkeus koskee vain yksityishenkilöitä. Jos joku ihminen itsenäisesti päättää lahjoittaa teidän yhdistykselle rahaa tai haluaa perustaa merkkipäivä- tai muistokeräyksen, saa yhdistys ottaa lahjoitusvarat  vastaan.

Lipaskeräys perinteisesti tai sähköisesti

Yhdistys tai piiri voi toteuttaa lipaskeräyksen Sydänliiton rahankeräysluvan alla. Keräyslupanumero RA/2018/876 on voimassa 1.1.–31.12.2019 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lippaat tapahtumissa tai esimerkiksi kauppakeskuksissa järjestettäviin keräyksiin voi tilata Sydänkaupasta. Lupatieto on painettu lippaissa oleviin tarroihin ja tarroissa on poliisiviranomaisen leima.

Suomen Sydänliitto ry tarjoaa kaikille yhdistyksille myös mahdollisuuden perustaa oman sähköisen keräyksen oma.sydan.fi -keräyssivuille. Sivustolla kerätään liiton rahankeräysluvalla yhdistykselle lahjoituksia. Keräyksen jälkeen liitto maksaa kerätyn summan teille avustuksena (poislukien järjestelmäntarjoajan veloittamat korvaukset 7,5%). Tästä kerromme mielellämme enemmän.

Rahankeräysluvan mukaisesti lipaskeräysten tuotto käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen vapaaehtoistoimintaan, sydänterveyden edistämiseen ja jo sairastuneiden tukemiseen.

Testamenttilahjoitusten pyytäminen

Testamenttilahjoitusten pyytämistä ei pidetä rahankeräyksenä. Yleisöön saadaan siis ilman rahankeräyslupaa vedota omaisuuden saamiseksi testamentin kautta. Esimerkiksi yhteisöt ja säätiöt voivat siten internetsivuillaan kehottaa yleisöä testamenttaamaan omaisuuttaan yhteisölle tai säätiölle. 

Sydänliitto on mukana Hyvä testamentti -kampanjassa, jossa on mukana 21 eri järjestöä. 

Lahjoitusten pyytäminen yrityksiltä

Erilaisten kannatusilmoitusten ja lahjoitusten pyytäminen yrityksiltä on sallittua. Samoin erilainen vastikkeellinen yritysyhteistyö. Jos kaipaatte vinkkejä yritysyhteistön kehittämiseen, olkaa yhteydessä. 

 

Mitä saa tehdä ilman lupaa:

Rahankeräystä ei saa toteuttaa niin, että se on ilmeisessä vaarassa sekoittua kaupankäyntiin tai yhdistyksen jäsenhankintaan. Rahankeräys tulee siis järjestää sillä tavalla, että osallistujat ymmärtävät että he ovat osallistumassa rahankeräykseen. Tuotemyyntiä tai jäsenhankintaa ei myöskään tule järjestää rahankeräyksen kanssa samassa yhteydessä siten, että on olemassa riski sekoittumisesta. Tuotemyynnin tulee vastaavasti olla selvästi kaupankäyntiä, eikä tuotemyyntiin tule sekoittaa rahankeräyksen elementtejä.

Tavaroiden myynti ja tapahtumien järjestäminen

Myös yleishyödyllisten yhteisöjen tulee huomioida, että niidenkään varainhankinta ei saa täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, muutoin tuotosta peritään tulovero. Elinkeinotoiminnalle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa voiton tavoittelu, toiminnan säännöllisyys ja laajuus sekä toimintaa varten palkattu henkilökunta.

Tuloverosta vapaana varainhankintana voidaan pitää toimintaa, jossa seuraavat ehdot toteutuvat:

 • ostaja tietää tietää tukevansa ostoksellaan yhdistyksen toimintaa
 • tuotteesta maksetaan ylihintaa, jotta yhdistykselle jää siitä tuotto-osuus
 • myynti tapahtuu yhdistyksen jäsenten, ei kenenkään tehtävään palkatun henkilön toimesta
 • tuotemyynti suuntautuu vain rajatulle asiakaskunnalle yhdistyksen jäsenten lähipiirissä
 • myynti on satunnaista ja kampanjaluonteista, eikä ole olemassa vakituista myyntipistettä

Yhdistysen varainhankinta voi pitää sisällään laajan valikoiman erilaisia varainkeruuntapoja, kunhan ne täyttävät yllä mainitut kriteerit.

Suosituimpia varainkeruutapoja ovat:
 • talkoot
 • kahvilat ja myyjäiset
 • pienarpajaiset
 • erilaisten kulutustavaroiden myynti (sukat, urheilutekstiilit, keksit, vessapaperi, jne.) sekä
 • tapahtumien järjestäminen (esimerkiksi junioreiden turnaukset).

Hyväntekeväisyyshuutokaupan, tukikonsertin tai tukitilaisuuden järjestäminen

Hyväntekeväisyyshuutokaupan, tukikonsertin tai tukitilaisuuden järjestäminen ei ole rahankeräystä. Hyväntekeväisyyshuutokaupassa on kyse huutokaupan muodossa toteutettavasta kaupankäynnistä, jonka tuotto lahjoitetaan kokonaan tai osittain hyväntekeväisyyteen. Tukikonsertissa ja tukitilaisuudessa on kyse tapahtumasta, jonka pääsylipputulot lahjoitetaan kokonaan tai osittain hyväntekeväisyyteen ja jossa esiintyvät henkilöt saattavat myös lahjoittaa esiintymispalkkionsa kokonaan tai osittain hyväntekeväisyyteen.

Pienarpajaiset

Pienarpajaisilla tarkoitetaan tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja jossa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.

Pienarpajaisten yhteydessä mainitulla samalla tilaisuudella tarkoitetaan tapahtumaa, johon yksi ja sama yleisö osallistuu ja on paikalla koko ajan. Sama yleisö on siis paikalla koko ajan; sekä arpojen myynnin että voittojen jaon aikana. Saman yleisön vaatimus ei täyty esimerkiksi toreilla, kauppojen auloissa tai messuilla järjestettävissä tilaisuuksissa. Saman tilaisuuden määritelmä ei täyty myöskään silloin, kun kysymyksessä on pitkään kestävä tilaisuus, jossa yleisö vaihtuu tilaisuuden aikana. Tässä tarkoituksena on, että yleisö valvoo arpajaisten toimeenpanoa.

Pienarpajaiset ovat yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintamuoto ja arpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen. Pienarpajaisten toimeenpano ei edellytä arpajaislupaa mutta järjestävän tahon tulee olla yleishyödyllinen yhteisö.

Rahankeräyksestä ilmoittaminen yleisölle

Asianmukaisesti toimiva rahankeräyksen järjestäjä kertoo rahankeräyksen yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Rahankeräysluvan saajan nimi
 • Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen (Poliisihallitus tai poliisilaitos, esimerkiksi Helsingin poliisilaitos)
 • Luvan numero
 • Luvan myöntämisajankohta (päivämäärä)
 • Keräyksen toimeenpanoaika (päivämäärinä, esimerkiksi 1.1.2018–31.12.2018)
 • Keräyksen toimeenpanoalue (esimerkiksi koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta tai Pohjanmaan poliisilaitoksen toimialue)
 • Kerättävien varojen käyttötarkoitus (se rahankeräysluvassa määrätty yleishyödyllinen tarkoitus, johon varat käytetään)
 • Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää
 • Käytännön toimeenpanija (vain silloin, jos erillinen käytännön toimeenpanija on määrätty rahankeräysluvassa)

Rahankeräyslaki uudistuu 

Rahankeräyslaki siis uudistuu 2019 syksyllä. Tällä hetkellä laki on eduskuntakäsittelyssä.

Uudistuksen tavoitteena on vastata paremmin järjestöjen erilaisiin tarpeisiin. Uudistuksen myötä mahdollistuu ns. pienten kertaluontoisten keräysten järjestäminen.

Myös lupamenettely helpottuu, sillä järjestö hakee kerran pysyvän keräysluvan. Suosituksena on, että säännöllisesti keräävät tahot hakevat yhdistykselleen pysyvän keräysluvan.

Raportointi tulee muuttumaan vuosittain tehtäväksi keräysilmoitukseksi. Raportointimenettelyä kehitellään parasta aikaa ja se tulee tarkentumaan. 

Lain uudistuksen myötä myös digitaalisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia tullaan hyödyntämään lupamenettelyssä mahdollisimman paljon. 

Tiedotamme rahankeräyslain uudistamisesta säännöllisesti sekä autamme kaikissa kysymyksissä ja lain voimaan tulon jälkeen myös pysyvän luvan hakuprosessissa. 

 

Lisää tietoa yhdistysten varainhankinnasta antaa varainhankintapäällikkö Outi Kontkanen, outi.kontkanen@sydanliitto.fi tai 040 7315803