Sydänliiton palkitsemisjärjestelmä

Suomen Sydänliiton ansiomerkit

Myöntäjä on Suomen Sydänliiton liittohallitus ja koskee myös Sydäntutkimussäätiön tekemiä esityksiä. Ansiomerkkien kustannukset maksaa esittäjä. Suomen Sydänliitto pitää saajista keskitettyä luetteloa Kilta järjestelmässä. Ansiomerkkejä myönnetään liittohallituksen kokouksissa. Ansiomerkkihakemukset on tehtävä Kiltaan kuukautta ennen kokousta. Jos tarvitset apua ansiomerkkien hakemisessa ole yhteydessä Sydänliiton järjestösihteeriin Tiina Vuoriseen puh: 050 558 1177, tiina.vuorinen@sydanliitto.fi .

Ansiomerkkien hinnat ovat: kulta 84 €, hopea 50 € ja pronssi 25 €, kunniastandaarin hinta on 170 € ja tavallisen, Sydän-tuotteesta tilattavan, standaarin hinta on 50 €.

Kultainen ansiomerkki

Henkilö on toiminut ansiokkaasti liiton tavoitteiden hyväksi:

 • liitto-piiritasolla vähintään 10 vuotta
 • sydänyhdistyksen avaintehtävissä* vähintään 12 vuotta.
 • sydänyhdistyksen muissa tehtävissä vähintään 15 vuotta.
 • taikka muutoin erityisen poikkeuksellisella tavalla toiminut sydäntyön hyväksi.

Hopeinen ansiomerkki

Henkilö on toiminut ansiokkaasti liiton tavoitteiden hyväksi:

 • piiri- tai liittotasolla vähintään 5 vuotta
 • sydänyhdistyksen avaintehtävissä* vähintään 6-8 vuotta
 • sydänyhdistyksen muissa tehtävissä vähintään 10 vuotta.

Pronssinen ansiomerkki

Henkilö on toiminut ansiokkaasti ja aktiivisesti sydänjärjestössä yli 5 vuotta. Ansiomerkkejä myönnetään liittohallituksen kokouksissa.

*) Avaintehtävät: puheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri, taloudenhoitaja, hallituksen jäsen, tiedottaja, adressivastaava, toimintaryhmän vetäjä ym.   

Ansiomerkkisääntöjen soveltaminen sydänjärjestön päätoimisiin henkiöihin

Liittohallituksen 1-2019 päätöksen mukaisesti Suomen Sydänliiton ansiomerkkejä voidaan tapauskohtaisesti myöntää myös keskustoimiston, piirien tai yhdistysten työntekijöille. Ohjeellisina määreinä merkkien myöntämiselle ovat:

 • Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää yli 10 vuoden työsuhteesta
 • Kultainen ansiomerkki yli 20 vuoden työsuhteesta
 • Sydänliiton pääsihteerille ansiomerkki voidaan myöntää tapauskohtaisesti myös lyhyemmästä työsuhteesta.

Sydänliitto, piiri tai sydänyhdistys voivat olla aloitteentekijänä haettaessa pitkäaikaisille toimihenkilöille virallisia kunniamerkkejä. Ehdotuksen kunniamerkin saajaksi voi tehdä yksityishenkilö, yhteisö tai työnantaja. Näitä merkkejä anottaessa tulee ehdotukseen kerätä tiedot koulutuksesta, pää- ja sivutoimista, luottamustehtävistä ja muista toimista. Ehdotukseen ei liitetä eri tahojen puoltolausuntoja, vaan tehtävät kirjataan kuten ansioluettelo. Kunniamerkkejä haetaan kunniamerkkiehdotuslomakkeella, joka on saatavissa Ritarikuntien sivustolta.

 

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen, henkilöarvostukset ja vuoden yhdistys

Sydänliiton

 • ...kunniapuheenjohtaja: Liiton kokous kutsuu liittohallituksen esityksestä liittohallituksen puheenjohtajana ansioituneen henkilön. Samanaikaisesti voi olla useampia kuin yksi.
 • ...kunniajäsen: Liiton kokous kutsuu liittohallituksen esityksestä henkilön, joka on erityisen ansioitunut sydäntyössä.

Sydänpiirin

 • ...kunniapuheenjohtaja: Sydänpiirin kokous kutsuu piirihallituksen esityksestä sydänpiirin puheenjohtajana ansioituneen henkilön. Päätös voidaan tehdä jo syyskokouksessa, jolloin erovuorossa olevan puheenjohtajan kunniapuheenjohtajuus päätetään alkavan 1.1.
 • ...kunniajäsen: Sydänpiirin kokous kutsuu piirihallituksen esityksestä henkilön, jonka toiminta on merkittävällä tavalla koitunut piirin hyväksi. Arvostuksen saanut henkilö kutsutaan sydänpiirin tilaisuuteen, missä hänet nimitetään sydänpiirin kunniapuheenjohtajaksi/kunniajäseneksi. Henkilölle luovutetaan tehtävään sydänpiirin kutsu.

Sydänyhdistyksen

 • ...kunniapuheenjohtaja: Sydänyhdistyksen kokous kutsuu sydänyhdistyksen hallituksen esityksestä sydänyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ansioituneen henkilön. Päätös voidaan tehdä jo syyskokouksessa, jolloin erovuorossa olevan puheenjohtajan kunniapuheenjohtajuus päätetään alkavan 1.1.
 • ...kunniajäsen: Sydänyhdistyksen kokous kutsuu sydänyhdistyksen hallituksen esityksestä henkilön, jonka toiminta on merkittävästi koitunut yhdistyksen hyväksi. Henkilölle luovutetaan tehtävään sydänyhdistyksen kutsu.

Sydänterveyden edistäjä: Kunniamainintojen tavoitteena on huomioida ja kiittää sydänjärjestöjen ulkopuolisia toimijoita sekä saada julkisuutta (sydän-)terveyden edistämistyölle etenkin alue- ja paikallistasolla.    

Piirin sydänystävä: Erityisen ansiokas toiminta päättyneen toimintavuoden aikana. Piirihallitus nimeää. Kunnikirja annetaan Ystävänpäivänä 14.2. kehystettynä tai jokin vakio-huomionosoitus.

Sydänyhdistyksen vuoden henkilö: Sydänyhdistyksen hallitus nimeää. Henkilö on hoitanut sydänyhdistyksen tehtävää aktiivisesti ja tuloksekkaasti. Annetaan yhdistyksen kevätkokouksessa kunniakirja kehystettynä tai jokin vakio-huomionosoitus.

Vuoden sydänyhdistykset: Erityisen ansiokas toiminta sydänpiirin alueella päättyneen toimintavuoden aikana. Voi olla myös jonkin alueellisen tapahtuman onnistunut järjestely. Piirihallitus nimeää. Julkaistaan piirin kevätkokouksessa.

 

Muita palkitsemiskeinoja

Kiitos

 • julkinen kiitos hallituksen kokouksessa tai vuosikokouksessa, pöytäkirjamerkintä, kukat.
 • julkinen kiitos yhdistyksen tilaisuudessa ja kukitus.

Luovutetaan tunnustuote: sydändesigntuote, jota piirit ja yhdistykset voivat hankkia jäsenetuhintaan (huivi, solmio ym.) 

Henkilön harrastusten mukaisesti

 • lukutottumusten mukaisesti kirja tai harrastuksiin sopiva esine/väline
 • pääsylippu henkilön harrastamaan viihteeseen (konsertti-, teatteri-, kuntosali-, uimahalli-, ottelu-, näyttely-)

Sydän-lehti tai muu terveysalan lehti, sydänyhdistys maksaa vuosikertamaksun.

Luodaan työskentelyedellytykset. Sydänyhdistyksen hallituksen päätöksellä:

 • oman puhelimen (sähköposti, internet yhteyden) käytön korvaus, puhelupäiväkirjan mukaisesti
 • vastauspalvelu puhelimeen
 • faksi
 • sydänyhdistyksen oma tietokone, sähköpostiyhteys, internet (pankkiohjelma, voi maksaa laskuja)
 • maksetaan osallistuminen tietotekniikkakurssille
 • maksetaan osallistuminen kurssille: kirjanpidon perusteet
 • matkakorvaus ajopäiväkirjan mukaisesti (sovitaan kilometrikorvaus, mikä kattaa polttoainekulut)

Tilaisuudet luottamushenkilöille ja yhteyshenkilöille, esimerkiksi: cocktail-, kahvi- tai ateriatilaisuus (tai jouluglögi-puurotilaisuus) tai kutsuvieraaksi teatteriin, konserttiin, tutustumis- tai muulle matkalle.