Koulutukset yhdistyksille

Sydänliitto järjestää yhdistyksille vertaistukihenkilökoulutusta ja koulutusta ryhmänohjaajille sekä liikunnan koulutuksia.

 

Vertaistukihenkilöiden koulutus

Vertaistukitoiminta on vastavuoroista kumpaakin osapuolta rikastuttavaa kokemuksen jakamista. Tärkeintä on halu jakaa omaa kokemusta vertaisena sekä mahdollisuus toimia, omien voimavarojen puitteissa, yhdistyksen vertaistukihenkilönä. Vertaistukitoiminnassa tuettavan asiat ovat etusijalla.

Koulutus on tarkoitettu  Sydänliiton jäsenyhdistysten vertaistukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneille uusille ja aloitteleville henkilöille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja rohkeutta toimia vertaistukihenkilönä.

Koulutuksen kesto 2 päivää.

Koulutuksen hinta Omavastuu 50 € / henkilö 2h/huone ja 80€/henkilö 1h/huone. Hinta sisältää koulutuksen ohjelman, majoituksen ja ruokailut. Matkat: kukin osallistuja sopii mahdolliset matkakorvaukset erikseen oman yhdistyksensä kanssa.

Tulevat koulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

Ryhmänohjaajakoulutus

Kaksipäiväinen ryhmänohjaajakoulutus on tarkoitettu sydänyhdistyksen ryhmänohjaajana toimimisesta kiinnostuneille tai ryhmiä jo ohjaaville. Koulutus sopii kaikenlaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajille.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja:

  • oppii ryhmän toiminnasta ja ohjaajan roolista
  • löytää välineitä ryhmän ohjaamiseen ja ohjaajana toimimiseen
  • saa ideoita ryhmätoiminnan ja sen sisällön kehittämiseen
  • verkostoituu muiden ryhmänohjaajien kanssa
  • rohkaistuu ryhtymään ryhmänohjaajaksi ja aloittamaan uuden ryhmän tai kehittämään jo olemassa olevaa ryhmätoimintaa

Koulutuksen kesto 2 päivää (1-2 kk tauko päivien välissä).

Koulutuksen hinta Omavastuu 30 € / henkilö. Hinta sisältää koulutuksen (molemmat päivät) ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Matkat: kukin osallistuja sopii mahdolliset matkakorvaukset erikseen oman yhdistyksensä kanssa.

Tulevat koulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

Liikkeelle tuolilla -tuolijumpan ohjaajakoulutus

Liikkeelle tuolilla -tuolijumpan ohjaajakoulutuksen järjestävät yhteistyössä Aivoliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, Reumaliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt. 

Koulutuksen tavoitteet

  • koulutuksen tavoitteena on tukea yhdistyksen liikuntatoimintaa
  • antaa osallistujalle valmiudet ohjata tuolijumppaa

Kohderyhmä Tuolijumpan ohjaamisesta yhdistyksessä kiinnostuneet henkilöt. Koulutus sopii yhdistysten liikunnan vertaisohjaajille.  

Koulutuksen kesto 1 päivä.

Koulutuksen hinta 30 €/henkilö. Hinta sisältää koulutuspäivän ohjelman, kurssimateriaalin ja ohjelmassa mainitut ruokailut.  

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Tulevat Liikkeelle tuolilla -tuolijumpan ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

Voimaa ja tasapainoa yhdistysväelle -ohjaajakoulutus

Tule mukaan koulutukseen, joka on tarkoitettu yhdistysten liikuntaa ohjaaville tai ohjaamisesta kiinnostuneille. Koulutuksen materiaaleina käytetään pääosin Ikäinstituutin materiaalia. Voimaa ja tasapainoa -ohjaajakoulutuksen järjestävät yhteistyössä Aivoliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt. 

Koulutuksen tavoitteet

  • tukea yhdistyksen liikuntatoimintaa
  • antaa osallistujille valmiuksia liikunnan ohjaamiseen

Kohderyhmä Voimaa ja tasapainoa edistävän liikunnan ohjaamisesta yhdistyksessä kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksen kesto 1 päivä.

Koulutuksen hinta 30 €/henkilö. Hinta sisältää koulutuspäivän ohjelman ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Materiaalipaketille erillinen hinta. 

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Voimaa ja tasapainoa yhdistysväelle -ohjaajakoulutus löytyy Koulutuskalenterista.

Liikkuva yhdistys -treffit

Tule jakamaan hyviä kokemuksiasi ja tapaamaan toisia liikuttajia. Treffeillä pääset tutustumaan useamman yhdistyksen liikuntatoimintaan ja saamaan ideoita oman yhdistyksenne liikunnan tukemiseen. Treffit järjestävät yhteistyössä Aivoliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt. 

Treffien teemoina ovat mm. oman yhdistyksen liikuntatoiminnan itsearviointi, Unelmien liikuntapäivä, liikunnan markkinointi ja varainhankinta. 

Koulutuksen tavoite Yhdistysten liikuntatoimijat saavat uusia ideoita oman yhdistyksensä liikuntatoiminnan ja tapahtumien järjestämiseen.

Kohderyhmä Yhdistyksien liikuntavastaavat, hallitusten jäsenet ja muut liikuntatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet jäsenet. 

Koulutuksen kesto 1 päivä.

Koulutuksen hinta Osallistumismaksu 30 €/henkilö. Hinta sisältää koulutuspäivän ohjelman ja ohjelmassa mainitut ruokailut. 

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Liikkuva yhdistys -treffit löytyvät Koulutuskalenterista.