Koulutukset yhdistyksille

Sydänliitto järjestää yhdistyksille vertaistukihenkilökoulutusta ja koulutusta ryhmänohjaajille sekä liikunnan koulutuksia.

 

Vertaistukihenkilöiden koulutus

Vertaistukitoiminta on vastavuoroista kumpaakin osapuolta rikastuttavaa kokemuksen jakamista. Tärkeintä on halu jakaa omaa kokemusta vertaisena sekä mahdollisuus toimia, omien voimavarojen puitteissa, yhdistyksen vertaistukihenkilönä. Vertaistukitoiminnassa tuettavan asiat ovat etusijalla.

Koulutus on tarkoitettu  Sydänliiton jäsenyhdistysten vertaistukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneille uusille ja aloitteleville henkilöille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja rohkeutta toimia vertaistukihenkilönä.

Koulutuksen kesto 2 päivää.

Koulutuksen hinta Omavastuu 50 € / henkilö 2h/huone ja 80€/henkilö 1h/huone. Hinta sisältää koulutuksen ohjelman, majoituksen ja ruokailut. Matkat: kukin osallistuja sopii mahdolliset matkakorvaukset erikseen oman yhdistyksensä kanssa.

Tulevat koulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

Ryhmänohjaajakoulutus

Kaksipäiväinen ryhmänohjaajakoulutus on tarkoitettu sydänyhdistyksen ryhmänohjaajana toimimisesta kiinnostuneille tai ryhmiä jo ohjaaville. Koulutus sopii kaikenlaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajille.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja:

  • oppii ryhmän toiminnasta ja ohjaajan roolista
  • löytää välineitä ryhmän ohjaamiseen ja ohjaajana toimimiseen
  • saa ideoita ryhmätoiminnan ja sen sisällön kehittämiseen
  • verkostoituu muiden ryhmänohjaajien kanssa
  • rohkaistuu ryhtymään ryhmänohjaajaksi ja aloittamaan uuden ryhmän tai kehittämään jo olemassa olevaa ryhmätoimintaa

Koulutuksen kesto 2 päivää (1-2 kk tauko päivien välissä).

Koulutuksen hinta Omavastuu 30 € / henkilö. Hinta sisältää koulutuksen (molemmat päivät) ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Matkat: kukin osallistuja sopii mahdolliset matkakorvaukset erikseen oman yhdistyksensä kanssa.

Tulevat koulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

Liikkuva yhdistys -treffit

Tule jakamaan hyviä kokemuksiasi ja tapaamaan toisia liikuttajia. Treffeillä pääset tutustumaan useamman yhdistyksen liikuntatoimintaan ja saamaan ideoita oman yhdistyksenne liikunnan tukemiseen. Treffit järjestävät yhteistyössä Aivoliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt. 

Treffien teemoina ovat mm. oman yhdistyksen liikuntatoiminnan itsearviointi, Unelmien liikuntapäivä, liikunnan markkinointi ja varainhankinta. 

Koulutuksen tavoite Yhdistysten liikuntatoimijat saavat uusia ideoita oman yhdistyksensä liikuntatoiminnan ja tapahtumien järjestämiseen.

Kohderyhmä Yhdistyksien liikuntavastaavat, hallitusten jäsenet ja muut liikuntatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet jäsenet. 

Koulutuksen kesto 1 päivä.

Koulutuksen hinta Osallistumismaksu 30 €/henkilö. Hinta sisältää koulutuspäivän ohjelman ja ohjelmassa mainitut ruokailut. 

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Liikkuva yhdistys -treffit löytyvät Koulutuskalenterista.

Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutus

Sinustako vapaaehtoinen eläkevalmentaja? Lue lisää eläkevalmennuksesta ja tutustu koulutuspäivien ohjelmaan.

Koulutuksen tavoite Valmentajakoulutuksen tavoitteena on perustaa sydänyhdistyksiin vapaaehtoisten vertaisvalmentajien luotsaamia Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmiä. Koulutuksesta saat valmiudet ohjata valmennusryhmää.

Kohderyhmä Etsimme Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutukseen vapaaehtoisia valmentajapareja. Jos olet jo eläkkeellä ja olet kiinnostunut ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä innostunut vetämään omaa valmennusryhmää, olet etsimämme henkilö. Sovi koulutukseen ilmoittautumisesta ja Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmän perustamisesta paikkakuntasi sydänyhdistyksen kanssa

Koulutuksen kesto 2 päivää.

Koulutuksen kustannukset Koulutus on maksuton. Koulutukseen kuuluu koulutuspäivien ohjelma,  kahvitarjoilut, valmennusryhmän materiaalit ja Ikäinstituutin tuki ryhmän perustamisessa. Sydänliitto korvaa sydänyhdistykselle koulutukseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat matka-, majoitus- ja lounaskustannukset. Muut ruokailut ovat omakustanteisia. Mahdolliset matka- ja majoituskustannukset korvataan halvimman vaihtoehdon mukaan.

Lisätietoja koulutuksista antaa Saini Suutari, Ikäinstituutti, p. 040 526 2298, saini.suutari@ikainstituutti.fi

Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutukset löytyvät Koulutuskalenterista.