Verkkoluennot tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste.

HENKILÖREKISTERIN YHTEYSTIEDOT

Suomen Sydänliitto ry (Y-tunnus 0202293-2)
Oltermannintie 8, PL 50
00620 HELSINKI
09 752 7521
tiedotus(a)sydanliitto.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Antti Haverinen, digipäällikkö
PL 50, 00621 Helsinki
040 731 5803 tai antti.haverinen(a)sydanliitto.fi

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Sydänliiton verkkoluentojen rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjä on rekisteröitynyt toiminnon käyttäjäksi ilmoittautumalla palvelun rekisteröitymissivulla. Rekisteröitymällä pääsee osallistumaan verkkoluennolle.

TIETOSISÄLTÖ

Osallistujasta tallennetaan seuraavat tuntemistiedot: sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, markkinointi- ja luovutuskiellot ja/tai -suostumukset, ip-osoite, rekisteröitymisaika ja -päivä ja osallistumisaste.

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖT

Rekisteriin kuuluvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat itse ilmaisseet halun kuulua rekisteriin ilmoittaumalla verkkoluennolle.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Henkilö antaa tiedot itse palvelun verkkolomakkeella.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET 

Sydänliitto ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

HENKILÖREKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja ei arkistoida ja ne säilytetään luottamuksellisesti vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan rekisterin käsittely sisältyy. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ja rajoittaa henkilötietojensa käsittely, tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen käsittelypyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle asiakkaan tai hänen edunvalvojansa toimesta. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tietojen käsittelypyyntöön vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (joka on pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröity voi itse peruuttaa sähköpostiviestien tilauksen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterissä mainitun tehtävän hoitamiseksi.

Kohderyhmät Media