Tunne pulssisi

Tunne Pulssisi on Aivoliiton ja Sydänliiton yhteinen kampanja, jonka tavoitteena on tiedottaa eteisvärinän hyvän hoidon merkityksestä aivo- ja sydänterveydelle.

Kansalaistaito

Aivoliiton ja Sydänliiton tavoite on tehdä pulssin tunnustelusta kansalaistaito. Tavoitteena on, että yli 60-vuotiaat suomalaiset osaavat itse tarkkailla sykettään, tunnistaa epäsäännöllisen tai muuten poikkeavan sykkeen ja hakeutua nopeasti tutkimuksiin ja hoitoon.

Tunne pulssisi -verkkosivut antavat lisäeväitä pulssin tunnusteluun.

Hoitorutiini

Perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhustyössä pulssin tunnustelu pitäisi palauttaa osaksi hoitorutiineja.

Tunne pulssisi on tiedotus-, koulutus- ja toimintakampanja. Se on osa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankekokonaisuutta, jonka rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.