Tulppa-kuntoutus

Tulppa ryhmämuotoinen kuntoutus on tarkoitettu kaikille valtimotaudin riskissä oleville tai sitä sairastaville, esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoille, aivoverenkierron häiriön sairastaneille tai sepelvaltimotautipotilaille.

Tulppa-kuntoutuksella pyritään ensisijaisesti vahvistamaan osallistujan kuntoutumista. Ryhmässä käsitellään sairastumiseen, toipumiseen ja hoitoon liittyviä tekijöitä.  Tavoitteena on, että kuntoutuja tunnistaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa avaintekijöitä ja löytää keinoja, jotka helpottavat arjessa selviytymistä. Lisäksi pyritään lievittämään sairauden mukanaan tuomaa pelkoa ja ahdistusta sekä puuttumaan ajoissa masennukseen. Ryhmässä saa voimavaroja sairauden kanssa elämiseen. Ryhmässä toteutuu myös vertaistuki ja tapaa samassa elämäntilanteessa olevia vertaisia.

Tulppa-kuntoutusryhmällä on 8-10 viikoittaista (2-3 t) kokoontumiskertaa ja kaksi seurantatapaamista 6 kk ja 12 kk kuluttua ryhmän alkamisesta. Ryhmissä on keskimäärin 10 kuntoutujaa.

Ryhmänvetäjinä ovat terveyden- tai sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja koulutettu vertaisohjaaja paikallisyhdistyksestä. 

Tulppa-kuntoutusta toteutetaan 12 sairaanhoitopiirissä terveyskeskusten toimintana.  Jo 1 000 terveydenhuollon ammattilaista ja vertaisohjaajaa on käynyt Tulppa-ohjaajakoulutuksen.

Kuntoutuksen sisältö

Kurssin aiheita ovat valtimotaudit ja niiden riskitekijät, lääke- ja omahoito, elintavat, ravinto, liikunta, sairauteen liittyvät pelot, mielialatekijät, ihmissuhteet ja voimavarat.

Luentojen sijasta ryhmässä on paljon käytännön tekemistä, kuten esimerkiksi kotitehtäviä, kauppakierroksia, liikuntaa ja testejä. Yhdessä keskustellen hyödynnetään toiminnan kautta syntyneitä kokemuksia. Kuntoutujan kirjallisena aineistona on kuntoutujan työkirja. 

Kuntoutujakohtaiseen tavoitteiden asetteluun ja tulosten seurantaan kiinnitetään huomiota. Kurssin aikana kuntoutuja valitsee omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän avaintekijän, johon hän toivoo muutosta. Lisäksi valtimotaudin riskitekijöissä tapahtuvia muutoksia seurataan 0 kk, 6 kk ja 12 kuukauden kuluttua. Seurattavat tekijät ovat verenpaine, veren rasva-arvot, verensokeri, painoindeksi, vyötärönympärys, tupakointi ja kävelymatka mitattuna 6 minuutin omavauhtisella kävelytestillä.

Tulppa-toimintamalli on kehitetty osana Suomalaisen Sydänohjelmaa vuosina 2006-2011 Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Toimintamallin jatkokehittäminen on osa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -terveystalkoita.

Avaa Tulppa-aluekartta suurempana koskettamalla alla olevaa esikatselukuvaa.