Rekisteriseloste

Jäsenrekisteriseloste                                                                                         

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin pitäjä

Suomen Sydänliitto ry
Oltermannintie 8
00620 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Vuorinen, järjestösihteeri
tiina.vuorinen@sydanliitto.fi, puh: (09) 752 75 222

Rekisterin nimi

Kilta-järjestelmä, Suomen Sydänliiton jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, jäsenmaksujen laskutusta, verkkopalveluja sekä jäsenlehden (Sydän-lehden) postitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on kerättynä kaikkien Sydänliiton jäseneksi rekisteröityneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisterissä näkyvät vapaaehtoisina tietoina annetut syntymäaika, sukupuoli, kieli, puhelin- ja matkapuhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Kaikki rekisterin tiedot on saatu Suomen Sydänliitto ry:n jäseneksi rekisteröityneiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei enää ole yhdistyksen jäsen tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Henkilötietoja ei arkistoida.