Sydänliiton lahjoittajarekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 523/1999 10§ mukainen Suomen Sydänliiton lahjoittajarekisterin rekisteriseloste. 

Rekisterinpitäjä

Suomen Sydänliitto ry

PL 50, 00621 Helsinki

Puh. (09) 7527 521, lahjoitus(a)sydanliitto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Kontkanen, tuottaja

PL 50, 00621 Helsinki

Puh. 040 731 5803, outi.kontkanen(a)sydanliitto.fi

Rekisterin nimi

Sydänliiton lahjoittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lahjoittajarekisterin tarkoituksena on lahjoitussuhteen ylläpito, tiedottaminen varainhankinnan toimenpiteistä sekä lahjoitushistorian seuranta.

Suorapostitus kuluttajille

Rekisterin perusteella lähestytään henkilöitä muutaman kerran vuodessa suorapostituksella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja

  • Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite, maa, kotikunta,sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Tiedot kielestä, sukupuolesta
  • Asiakasluokkatiedot: osoitelähde, lahjoitus- ja maksuhistoria
  • Suostumukset ja kiellot: suoramarkkinointikielto, suoramarkkinointikielto sähköisin välinein, tekstiviestikielto
  • Asiakassuhteen päättymistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Lahjoittajan tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana. Lahjoittajien tietoja kerätään kampanjoiden tuloksena. Lahjoittajan tietoja päivitetään säännöllisesti Itellan tietojärjestelmästä ja muutokset päivittyvät Sydänliiton palveluhallintajärjestelmään automaattisesti. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sydänliitto ei luovuta lahjoittajarekisterin tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen rekisteriaineisto on tallennettu asianmukaisesti suojattuna Sydänliiton palvelunhallintajärjestelmään. Sydänliiton palveluhallintajärjestelmän käyttäjät tunnistautuvat järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Kaikki henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kirjallisesti saapuneet ilmoitukset halukkuudesta liittyä lahjoittajarekisteriin tuhotaan tietojärjestelmään tallennuksen jälkeen.

Yhteystiedot voidaan poistaa rekisterissä olevan henkilön tai hänen edunvalvojan pyynnöstä.