Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Sydän- ja keuhkosiirrokkaat- SYKE ry, sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistys toimii valtakunnallisena sydänliiton jäsenjärjestönä ja edunvalvojana.

Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen asioista, toimii jäsenistönsä edunvalvojana, järjestää jäsenistölleen mm.  koulutustilaisuuksia, vertaistukea, kuntoutusta ja on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattavat henkilöjäsenet, kannattavat yhteisö- ja säätiöjäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Säännöissä määrätään jäseneksi liittymisestä, jäsenmaksuista ja  jäsenyydestä eroamisesta.

Yhdistys valitsee syyskokouksessaan hallituksen ja puheenjohtajan, jotka yhdessä toiminnanjohtajan kanssa edustavat yhdistystä ja hoitavat sen asioita. Hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä, joiden kaikkien tulee olla yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä. Yhdistyksen kokouksia on vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan lataat täältä (pdf-tiedosto).