Vertaistukimuodot

Henkilökohtainen tuki

Henkilökohtaisella vertaistuella tarkoitetaan vertaistukjan ja tuettavan kahdenkeskistä vertaistoimintaa.  Osan SYKEn vertaistukijoista löydät Etsi vertaistukijaa sivulta.  SYKEn vertaistukitoimikunnan jäsenillä on tiedot kaikista SYKEn vertaistukijoista.  

Vertaistukiryhmät

Sydänsiirtoa odottaville ja siirron saaneille suunnattu vertaisryhmä toimii verkossa Teams-sovellusta käyttäen.  Noin 10 henkilön ryhmiä perustetaan niin monta kuin siihen on tarvetta.  Jos olet tottunut käyttämään sähköpostia, Teams-sovelluksen käyttö on helposti opittavissa.  Tarkempia tietoja ryhmään liittymisestä antaa Harri Turunen, puh. 040 163 6868, s-posti harri.turunen60(at)outlook.com.

Keuhkon- ja blokkisiirtoa odottaville ja siirron saaneille suunnattu vertaisryhmä toimii verkossa Teams-sovellusta käyttäen.  Noin 10 henkilön ryhmiä perustetaan niin monta kuin siihen on tarvetta.  Tarkempia tietoja ryhmään liittymisestä antaa Esko Sohlo, puh. 045 278 4055, s-posti eskosohlo(at)hotmail.com

Sydän- tai keuhkosiirtoa odottavien sekä siirron saaneiden läheisille suunnattu vertaisryhmä toimii verkossa Teams-sovellusta käyttäen.  Noin 10 henkilön ryhmiä perustetaan niin monta kuin siihen on tarvetta.  Tarkempia tietoja ryhmään liittymisestä antaa Elina Kirjavainenpuh. 041 528 7689 tai s-posti elina.kirjavainen(at)outlook.com

Sydämen apupumppua käyttävien vertaisryhmä kokoontuu Meilahden sairaalassa kaksi kertaa vuodessa yleensä niinä päivinä, kun pumppupotilaat käyvät kontrollissa.  Tarkempia tietoja ryhmästä antaa Armi Sundström, puh. 044 052 0929, s-posti armi.sundstrom(at)luukku.com

Siirron saaneiden naisten vertaisryhmä "Syke-naiset" kokoontuu Meilahden sairaalassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Tarkempia tietoja ryhmästä antaa Anna-Liisa Ilves , puh. 0400 488 8418, s-posti annaliisa.ilves(at)gmail.com.

Alueilla on monenlaista vertaisryhmätoimintaa. Niistä saa tarkempia tietoja alueyhdyshenkilöiltä.

Vertaistukitapahtumat

Siirtoa odottaville järjestetään toistaiseksi kerran vuodessa viikonloppukurssi, jossa tarjotaan tietoa siirtoon ja siiron jälkeiseen elämään. Meilahden sairaala kutsuu kurssille ko.hetkellä siirtolistalla olevat potilaat läheisineen.

Sydän- ja keuhkosiirrokkaille ja heidän läheisilleen järjestetään kerran vuodessa, yleensä elokuussa, viikonlopun käsittävä vertaistapaaminen.  Kaikki sydän- ja keuhkosiirrokkaat läheisineen kutsutaan näihin tapahtumiin.

 Vuosikokoukset

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä SYKEn vuosikokous toimii myös vertaistukiympäristönä siirrokkaille ja heidän läheisilleen.

Vertaistuki sairaaloissa

Meilahden sairaalassa on tarjolla henkilökohtaista vertaistukea OLKA-toiminnan alle organisoituna. Muissa sairaaloissa saatavilla olevasta vertaistuesta on kerrottu OLKA-verkkosivuilla ja Terveyskyla.fi:n vertaistalossa.  Monet SYKEn vertaistukijat ovat mukana em. toiminnoissa.