Vertaistukimuodot

Henkilökohtainen tuki

Henkilökohtaisella vertaistuella tarkoitetaan vertaistukjan ja tuettavan kahdenkeskistä vertaistoimintaa.  Vertaistukijan löydät Sydänliiton ” Etsi vertaistukija” hakupalvelusta.  

Vertaistukiryhmät

Sydänsiirtoa odottaville ja siirron saaneille suunnattu vertaisryhmä toimii verkossa Teams-sovellusta käyttäen.  Noin 10 henkilön ryhmiä perustetaan niin monta kuin siihen on tarvetta.  Jos olet tottunut käyttämään sähköpostia, Teams-sovelluksen käyttö on helposti opittavissa.  Tarkempia tietoja ryhmään liittymisestä antaa Harri Turunen, puh. 040 163 6868, s-posti harri.turunen60(at)outlook.com.

Keuhkon- ja blokkisiirtoa odottaville ja siirron saaneille suunnattu vertaisryhmä toimii verkossa Teams-sovellusta käyttäen.  Noin 10 henkilön ryhmiä perustetaan niin monta kuin siihen on tarvetta. Tarkempia tietoja ryhmään liittymisestä antaa Riitta Pyörre puh. 0405837011, s-posti riitta.pyorre(at)gmail.com.

Sydän- tai keuhkosiirtoa odottavien sekä siirron saaneiden läheisille suunnattu vertaisryhmä toimii verkossa Teams-sovellusta käyttäen.  Noin 10 henkilön ryhmiä perustetaan niin monta kuin siihen on tarvetta.  Tarkempia tietoja ryhmään liittymisestä antaa Elina Kirjavainenpuh. 041 528 7689 tai s-posti elina.kirjavainen(at)outlook.com

Siirron saaneiden naisten vertaisryhmä "Syke-naiset" kokoontuu Meilahden sairaalassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Tarkempia tietoja ryhmästä antaa Maarit Reunanen, puh. 040 9607254, s-posti maarit.reunanen(at)gmail.com

Alueilla on monenlaista vertaisryhmätoimintaa. Niistä saa tarkempia tietoja alueyhdyshenkilöiltä.

Vertaistukitapahtumat

Siirtoa odottaville järjestetään toistaiseksi kerran vuodessa syyskaudella lähikurssi, jossa tarjotaan tietoa siirtoon ja siirron jälkeiseen elämään. Meilahden sairaalan koordinaattorit laittavat kutsun kurssille ko. hetkellä siirtolistalla olevat potilaat läheisineen.

Vastaavan sisältöinen kurssi siirtoa odottaville järjestetään keväisin verkkokurssina kerran vuodessa. Tälle kurssille on helppo tulla mukaan Teamsin kautta. Kutsut kurssille tulevat Meilahden koordinaattorien ja SYKEn kautta.

Sydämen apupumpussa oleville järjestetään kerran vuodessa syksyisin lähikurssi, jossa on mukana apupumpussa olleita vertaistukihenkilöitä. Mukana kurssilla on myös Meilahden asiantuntija. Meilahden sairaalan koordinaattorit laittavat kutsun kurssille ko. hetkellä siirtolistalla olevat potilaat läheisineen.

Vastaavan sisältöinen kurssi Sydämen apupumpussa siirtoa odottaville järjestetään keväisin verkkokurssina kerran vuodessa. Tälle kurssille on helppo tulla mukaan Teamsin kautta. Kutsut kurssille tulevat Meilahden koordinaattorien ja SYKEn kautta.

Sydän- ja keuhkosiirrokkaille ja heidän läheisilleen järjestetään kerran vuodessa, yleensä heinä-elokuussa, viikonlopun käsittävä vertaistapaaminen. Kaikki sydän- ja keuhkosiirrokkaat läheisineen kutsutaan näihin tapahtumiin.

Vuosikokoukset

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä SYKEn vuosikokous toimii myös vertaistukiympäristönä siirrokkaille ja heidän läheisilleen.

Vertaistuki sairaaloissa

Meilahden sairaalassa on tarjolla henkilökohtaista vertaistukea OLKA-toiminnan alle organisoituna. Muissa sairaaloissa saatavilla olevasta vertaistuesta on kerrottu OLKA-verkkosivuilla ja Terveyskyla.fi:n vertaistalossa.  Monet SYKEn vertaistukijat ovat mukana em. toiminnoissa.