Vertaistuki

Samanlaisen potilashistorian omaavien henkilöiden keskinäisellä kokemusten vaihdolla on tunnetusti kuntoutumista edistävä vaikutus. Hyvin järjestetty vertaistukitoiminta tukee ja täydentää ammattihenkilökunnan arvokasta hoitotyötä potilaan parhaaksi.

Olemme mukana Vertaistalossa! Vertaistalo.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka
auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta myös paikallisesti.
Vertaistalo on osa Terveyskylää, joka on rakennettu Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä tiivisti yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän

läheistensä kanssa. Terveyskylän rakentamista koordinoi HUS. (Vertaistalo)

SYKEn vertaistukitoimintaa kehittää ja koordinoi vertaistukitoimikunta.