Vertaistuki

Samanlaisen potilashistorian omaavien henkilöiden keskinäisellä kokemusten vaihdolla on tunnetusti kuntoutumista edistävä vaikutus. Hyvin järjestetty vertaistukitoiminta tukee ja täydentää ammattihenkilökunnan arvokasta hoitotyötä potilaan parhaaksi.

Olemme mukana Vertaistalossa! Vertaistalo.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka
auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta myös paikallisesti.
Vertaistalon sisällöntuottajana toimii HUSin ja EJY ry:n kehittämä OLKA®-toiminta.
Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden
yhteistyönä tiivisti yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän
läheistensä kanssa. Terveyskylän rakentamista koordinoi HUS. (Vertaistalo)

SYKEn vertaistukitoimintaa kehittää ja koordinoi vertaistukitoimikunta.