Vertaistuki

Samanlaisen potilashistorian omaavien henkilöiden keskinäisellä kokemusten vaihdolla on tunnetusti kuntoutumista edistävä vaikutus. Hyvin järjestetty vertaistukitoiminta tukee ja täydentää ammattihenkilökunnan arvokasta hoitotyötä potilaan parhaaksi.

Lisää tietoa vertaistuesta löytyy mm. Terveyskyla.fi:n vertaistalosta

SYKEn vertaistukitoimintaa kehittää ja koordinoi vertaistukitoimikunta.