Sydänliiton kurssit siirtoa odottaville

Sydän- tai/ja keuhkosiirtoa odottavien kurssi

Kurssin tavoitteena on antaa siirtoa odottavalle ja hänen läheiselleen tietoa siirrosta ja sen jälkeisestä toipumisesta ja elämästä sekä vertaistukea. Kurssin järjestää SYKE yhteistyössä Hengitysliiton kanssa.  Merkittävän osan kurssin sisällöstä tuottavat HUS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen asiantuntijat. Kurssi pidetään kerran vuodessa moniammatillisena viikonloppukurssina. Se on osallistujille maksuton. Matkakuluista voi hakea korvausta KELAlta.  HUSin Sydän- ja keuhkokeskus kutsuu osallistujat.

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssien tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi tavoitteena on fyysisen suorituskyvyn ja omatoimisuuden paraneminen, mielialaongelmien tunnistaminen ja keinojen löytäminen niiden voittamiseksi, tiedon ja motivaation lisääminen omahoitoon, sopeutuminen elinikäiseen lääkitykseen ja elämään siirrännäisen siirrännäisen varassa sekä vertaistuen hyödyntäminen.

Kurssit on tarkoitettu elinsiirron saaneille ja heidän läheisilleen.

Kurssit kustantaa KELA. Useat kuntoutuskeskukset järjestävät kursseja KELAn kilpailutuksen perusteella.

Kurssien hakuohjeet löytyvät  KELAn verkkosivulta.  Syke tiedottaa jäsenilleen myös ko. kursseista.

Tuetut lomat

Tuettu loma on hyvä ja halpa tapa lomailla yksin tai perheen kanssa.  Lomia järjestetään yleensä Suomessa sijaitsevissa lomakohteissa ja ne ovat pituudeltaan vajaan viikon mittaisia. Tuettuun lomaan liittyy omavastuu, joka vaihtelee kohteittain (n. 20-30€/pvä). Tuettuja lomia hekevat jäsenilleen mm. Sydänyhdistykset, Hengitysliitto, Munuais- ja Maksaliitto ja SYKE yhdessä jonkin lomajärjestön kanssa. Näitä ovat esim. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry, Hyvinvointilomat ja Solaris-lomat. Lomahakemus tulee lähettää lomajärjestölle. SYKE  tiedottaa jäsenilleen hakemistaan tuetuista lomista.