Siirron vaikutukset

Elinsiirron myönteisisä ja negatiivista vaikutuksista

Elinsiirrosta alkaa uusi elämä.Siirrolla on vaikutuksia elämän laatuun parantavasti. Siirrokkaat kokevat vaikutukset hyvin yksilöllisellä tavalla. Vaikutukset riippuvat siirron takana olevasta perussairaudesta, siirtoa edeltävästä fyysisestä ja henkisestä kunnosta sekä iästä. Lääkkeillä on omia vaikutuksia sekä hyödyllisisä että haitallisia. Ilman hylkimisenestolääkkeitä ei selviä. Lääkkeiden annostus on myös hyvin yksilöllinen riippuen kunkin omasta vastustuskyvystä. Hyvän vastustuskyvyn omaavalla voi olla iso annostus ja huonon vastustuskyvyn omaavalle riittä pienempi annostus.