Syfte och mål

Målet för föreningen är att stärka banden mellan oss hjärt- och lungtransplanterade i Finland.

Andra mål är:

  • Att ge stöd, hjälp och information till alla hjärt- och lungtransplanterade och deras familjer/anhöriga, före och efter operation.
  • Att förbättra livskvaliteten för personer med hjärt- och lungsjukdomar.
  • Att samarbeta med den medicinska enheten vid Helsingfors Universitets Sjukhus (HUS) och andra sjukhus.
  • Att stödja vetenskaplig forskning inom organtransplantation
  • Att främja allmänhetens medvetenhet om hjärt- och lungtransplantation genom att samla in och ge ut information om hjärt- och lungsjukdomar samt om transplantation.