Föreningen för Hjärt- och Lungtransplanterade i Finland (SYKE)

SYKE grundades år 1990 och är en icke-statlig organisation som förenar människor med hjärt- och lungsjukdomar, människor som väntar på transplantation, blivit transplanterade samt deras familjemedlemmar och anhöriga. Antal medlemmar är nästa 600, varav hälften är transplanterade.