Sydänmindfulness sydänyhdistyksissä

Sydänmindfulness-kurssi soveltuu osaksi sydänyhdistyksen toimintaa. Jo yli 100 ihmistä eri puolella Suomea on tutustunut Sydänmindfulnesiin. Palaute kursseista on ollut kiitettävää ja osallistujat ovat toivoneet uutta kurssia.

Sydänmindfulness (mindfulness=tietoisuustaito) on stressinhallintaa ja sydänterveyttä edistävä ja ylläpitävä uudenlainen liikunta-ja kuntoutumismuoto. Harjoitteisiin kuuluvat tietoisen hengityksen harjoittaminen, ohjattu mietiskely (meditaatio), tietoisen liikkeen harjoittaminen ja erilaiset rentousharjoitukset. Sydänmindfulness edistää sydänterveyttä parantamalla valmiuksia stressin hallintaan, kehon ja mielen rentoutumisen kautta sekä tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon merkityksen ymmärtämisen kautta.

Kehon ja mielen harmonian saavuttamiseen ja stressitason laskuun tähtäävillä harjoituksilla on todettu sydänterveyden kannalta myönteisiä vaikutuksia, kuten verenpaineen alentumista sekä sydämen lyöntitaajuuden pienentymistä ja sen vaihtelun kasvua.  Tuoreen meta-analyysin mukaan meditaatioharjoitukset voivat auttaa kohonneen verenpaineen alentamisessa. Helsingissä sydänsairaille tehty tutkimus osoitti, että mindfulness-harjoittelu paransi merkitsevästi elämänlaatua. 

Sydänyhdistyksissä pidetyttyjen kurssien palautteiden mukaan kurssit innostivat osallistujia huolehtimaan terveydestään ja antoivat jonkin verran lisää voimavaroja elämään. Kurssin kotiharjoitteet ja materiaali koettiin hyviksi. Valtaosalla osallistujia heräsi kiinnostus sydänyhdistyksen toimintaan laajemminkin.

Jos yhdistynne on kiinnostunut järjestämään Sydänmindfulness-kurssin, niin voitte olla yhteydessä suoraan Sydänmindfulness-ohjaajaan ja sopia kurssin järjestämisestä. Kannattaa kysä ohjaajalta myös pientä näytetunnin pitämistä, jotta teema tulee tutummaksi jäsenille ja myös muille kiinnostuneille paikkakunnalla. Jokainen ohjaaja päättää oman maantieteellisen toiminta-alueensa. Kerro suunnitelmistanne myös Sydänliiton liikunta-asintuntija Annukka Alapappilalle.

Ohjaajia ovat

Markkinointitoimien tueksi on tuotettu kaksi mainospohjaa, josta toinen on värillisellä pohjalla ja toinen valkoisella pohjalla. Voitte täyttää oman kurssin tiedot mainospohjaan. Mainosta kannattaa jakaa monipuolisesti eri kohderyhmille kuten esimerkiksi terveysasemille, kunnan vapaa-aika- tai liikuntatoimelle, yrityksien työterveyshuoltoon, kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluille ja yhdistyksenne jäsentiedottamisen väyliä pitkin.

Huom! Kurssi soveltuu kaikille sydämensä terveydestä kiinnostuneille. Ei tarvitse olla sydänsairautta. 

Lisätietoja Sydänmindfulness-kursseista antaa Sydänliiton liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila,  , 040-502 9091

Pieni Sydänmindfulness-maistiainen, olepa hyvä!

Kohderyhmät Yhdistystoimijat