Voimavarojen vahvistaminen

Sydänyhteisö on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä sydänterveyden edistäjä.

Vertaistuki

Vertaistukitoiminta on Sydänyhteisön ydintoimintaa. Se on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten jakamista ja tukea myötätuntoisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Sydänliitto järjestää vertastukihenkilö- ja vertaisryhmänohjaajakursseja

Vertaistukihenkilö kuuntelee, kannustaa ja kunnioittaa. Hän on ehdottoman vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Lisäksi hän voi toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Vertaistukihenkilö voi myös olla sairastuneen läheinen, sillä sairaus koskettaa aina koko lähipiiriä. Vertaistukiryhmässä jaetut kokemukset antavat ajatteluun uusia näkökulmia, ryhtiä pysyä omissa päätöksissä ja apua tiedon soveltamisessa omaan elämään.

Tulppa-toimintamalli

Tulppa-toimintamalli on kehitetty avokuntoutuksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa. 

Se on valmis avokuntoutuksen ryhmänohjauskokonaisuus sisältäen käytännön työvälineitä Tulppa-ryhmien ohjaamiseen, ohjaajien koulutuksen ja tuen avokuntoutuksen käynnistämiseen. Jokaiselle tapaamiskerralle on valmis teema sisältöineen ja toimintoineen ryhmän ohjauksen tueksi, kuten aiheeseen liittyviä testejä, tehtäviä, valmiita liikuntaohjelmia, havaintomateriaalia ja valmiita esityksiä.  Tulppa-työkirja on kuntoutujan ryhmätyöväline.

Tulppa ryhmämuotoinen avokuntoutus on tarkoitettu kaikille valtimotaudin riskissä oleville tai sitä sairastaville, esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoille, aivoverenkierron häiriön sairastaneille tai sepelvaltimotautipotilaille. Kuntoutus toteutetaan sairaanhoitopiirin alueella terveyskeskusten toimintana. Ryhmissä on koulutetut vertaisohjaajat paikallisyhdistyksistä.

Tulppa-ohjaakoulutus antaa valmiudet kuntoutuksen järjestämiseen ja ryhmien ohjaamiseen ja vertaisohjaajana toimiseen. 

Vapaaehtoistoiminta sydänyhteisössä

Sydänpiirit ja -yhdistykset ympäri Suomen järjestävät monipuolista toimintaa vertaistuesta virkistykseen. Sydänlihassairauksia sairastavilla potilailla on oma potilasyhdistys Karpatiat ry ja Sydän- ja keuhkosiirtopotilailla SYKE ry. Periytyviä rytmihäiriöitä sairastavat ovat muodostaneet jaoksen Sydänlapset ja -aikuiset -yhdistyksen yhteyteen. Näistä yhdistyksistä löytyy tietoa mm. tapahtumista, vertaistukitoiminnasta ja sopeutumisvalmennuksesta. Tule mukaan sydänyhteisön toimintaan!

Julkaisut ja oppaat

Sydänliiton julkaisuista löytyy tietoa ja tukea ja oman hyvinvoinnin edistämiseen, valtimosairauksien hoitoon sekä terveyden ja ruokapalvelujen ammattilaisten käyttöön.

Sydänliiton julkaisut löytyvät Sydänkaupasta.