Talous

Suomen Sydänliitto ry on voittoa tavoittelematon suomalainen kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät ja sairastuneiden hoito ja kuntoutus paranevat. Liitto rahoittaa toimintansa muun muassa jäsenmaksuvaroilla, omalla varainhankinnalla, lahjoitusvaroilla, yritysyhteistyöllä sekä julkisilla ja yksityisillä avustuksilla.

Julkista tukea liitto saa sosiaali- ja terveysministeriön jakamista Veikkauksen voittovaroista, sosiaali- ja terveysministeriöltä kärkihankerahoituksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Opintokeskus Sivikseltä.

Lisäksi saamme suoraa ja epäsuoraa tukea Sydänsäätiöltä, Suomen Kansanterveysyhdistykseltä sekä Lampisen säätiöltä. 

Liiton toteuttamaa sydäntoimintaa ovat lisäksi tukeneet lukuisat yritykset, yhteisöt sekä yksityishenkilöt. 

Ilman näiden rahoittajien arvokasta tukea ei Suomen Sydänliitto voisi toteuttaa tarkoitustaan. Heidän tuellaan me edistämme terveyttä ja helpotamme sairastuneiden elämää. 

Veikkaus

Veikkausvoittovaroista jaetuilla avustuksilla tarjotaan suomalaisille mahdollisuuksia harrastaa, liikkua, pysyä terveenä ja tervehtyä. Avustuksilla tuetaan monenlaista vapaaehtoistoimintaa ja mahdollisuuksia kuulua joukkoon. 

Avustusten jaosta päättävät maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriössä on sote-uudistuksen lisäksi meneillään viisi hallituksen kärkihanketta. Liitto saa ministeriön kautta kärkihankerahoitusta, jolla halutaan parantaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita.

Sydänsäätiö sr

Sydänsäätiö tukee toimintoja, jotka edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. 

Säätiön avustuksella liitto edistää sydänpotilaiden kuntoutusta ja sydäntautien ennaltaehkäisemistä sekä tukee sydäntutkimusta. 

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

Suomen Kansanterveysyhdistys ry on merkittävä vapaaehtoista työtä tekevien kansanterveysjärjestöjen yhteistoimintaelin. Yhdistyksen tehtävänä on kansanterveystyön edistäminen maassamme.

Saaduilla varoilla Sydänliitto toteuttaa sydäntautien ennaltaehkäisyä, tutkimusta sekä hoitoa.

Topi ja Annikki Lampisen säätiö sr

Topi ja Annikki Lampisen säätiö edistää sydäntautien tieteellistä tutkimustyötä. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla Sydänsäätiötä, joka kohdentaa Lampisen säätiöltä saamansa avustuksen Sydänliiton toteuttamaan tutkimustyöhön.

Opintokeskus Sivis

Sydänliiton toteuttamaa koulutusta tukee Opintokeskus Sivis, joka on valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Siviksen taustalta löytyy Opintotoiminnan Keskusliitto ry, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.