Kuluttajavarainhankinta

Suomen Sydänliitto ry kerää vuosittain noin 200 000 – 300 000 euroa kuluttajilta lahjoituksina. Isoimmat kampanjat ovat joulukampanja ja Sydänviikkoon ajoittuva kevätkampanja. Tavoitteena on pitää kampanjoihin käytettävät kulut kohtuullisina eli poliisiviranomaisen määrittelemässä 35 % keräystuotoista. Vuonna 2016 päästiin tuohon tavoitteeseen.

Näiden lisäksi Sydänliitto järjestää vuosittain tavara-arpajaiset. Arpojen myynnistä saadaan 600 000 – 800 000 euroa, josta maksetaan palkinnot ja järjestämisestä aiheutuvat kulut. Arpajaisista jää nettotuottoa vuosittain noin 250 000 euroa. 

Sekä kampanjat että arpajaiset toteutetaan poliisiviranomaisten luvilla. 

Sydänliitto käyttää saadun tuoton lupien mukaisesti esimerkiksi perustehtävänsä mukaiseen vapaaehtoistoimintaan, jäsenistön, riskiryhmässä olevien ja koko väestön sydänterveyden edistämiseen ja sydänsairauksien ehkäisyyn tähtäävään toimintaan sekä näitä tarkoituksia palvelevaan tutkimukseen. Varat kohdistetaan vuosi- ja hankesuunnitelmien mukaisesti yhteydessä päätettyihin toimintaohjelmiin.

Vuonna 2016 rahoja käytettiin mm. 

 • Erilaisiin viestinnän toimenpiteisiin ja kampanjoihin sekä sairastuneille että koko väestölle
 • Mittaus- ja neuvontatoimintaan, joka auttaa ihmisiä tunnistamaan sydänterveyden riskitekijänsä (korkea kolesteroli ja verenpaine). 
 • Yhdistysten tukemiseen erilaisen liikuntatoimen järjestämisestä. 
 • Kuluttajille tarjottaviin asiantuntijapalveluihin sydänterveydestä (mm. luennot, asiantuntija vastaa -palvelu verkossa)
 • Harvinaisia sydänsairauksia sairastaville järjestettäviin tapaamisiin ja vertaistukitoimintaan

Toimenpiteistä saavutettuja tuloksia mm:

 • Ihmisten tietoisuus sydänsairauksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä on kasvanut. 
 • Sairastuneet, heidän läheisensä ovat saaneet omasta sairaudestaan oikeaa tietoa. Sydän.fi palvelu tavoitti vuoden 2016 yli miljoona suomalaista. Asiantuntijamme vastasivat henkilökohtaisesti tuhansille kuluttajille heidän terveys/sairauskysymyksiin. 
 • Vuodessa tavoitettiin mittausten kautta yli 40 000 ihmistä joista yli puolella havaittiin korkeat riskitekijät ja he saivat neuvontaa ja ohjausta näiden pienentämiseksi ja siten pienennettiin heidän riskiä sairastua.
 • Sydänyhteisön säännölliseen liikuntaan osallistuvien määrä oli noin 10 000. 

Voimassa olevat luvat

Arpajaiset:

 • Tavara-arpajaisten toimeenpanon lupanumero RA/2017/630
 • Keräyslupa on voimassa 14.8.2017-31.1.2018
 • Voittojen viimeinen lunastuspäivä 31.3.2018

Muut kampanjat:

 • Rahankeräyksen toimeenpanon lupanumero RA/2016/823. Keräyslupa on voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
 • Rahankeräyksen toimeenpanon lupanumero RA/2018/876. Keräyslupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2019 koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. 
 • Rahankeräyslupanumero ÅLR 2017/8552 on voimassa Ahvenanmaalla 1.1.-31.12.2018.
 • Rahankeräyslupanumero ÅLR 2018//9414 on voimassa Ahvenanmaalla 1.1.-31.12.2019.