Sydänyhteisön toiminta

Sydänliittoon kuuluu noin 75 tuhatta henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 226 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä. Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa.

Sydänliiton hallinto

Liiton korkein päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liiton kokous, johon jäsenet valitsevat edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. Liiton syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Eettisesti kestävää yhteistyötä

Sydänliitto tekee yhteistyötä yritysten, muiden järjestöjen sekä omien jäsenjärjestöjensä kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä jatkuvasti että erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden puitteissa.

Sydäntyötä jo 60 vuotta

50-luvun alussa Suomi oli toipunut sodasta ja sen mukanaan tuomasta niukkuuden ajasta. Tuolloin havahduttiin sydän- ja verisuonitautien huolestuttavaan yleistymiseen. Sydäntautiyhdistys perustettiin helmikuussa 1955.