Ruokapalvelut

Joka kolmas suomalainen käyttää ruokapalveluja päivittäin, päiväkodeissa, kouluissa, työpaikalla, armeijassa, kahviloissa jne. Monille esimerkiksi koulussa tai työpaikalla nautittu ateria on päivän ainoa lämmin ruoka. Koska palveluiden käyttö on niin merkityksellistä, tarjotun ruoan ravitsemuslaadulla on merkitystä. Laadukas palvelu edistää kansanterveyttä.

Ravitsemuslaadun kehittäminen Sydänliitossa

Suomessa kodin ulkopuolella syöminen on yleistä: meistä jokainen syö arviolta 20000 ateriaa elämänsä aikana ruokapalveluiden piirissä, esimerkiksi koulussa ja henkilöstöravintolassa.  Koska erilaisissa ravintoloissa syöminen on yleistä, ravintolaruoan terveellisyyteen vaikuttaminen on keino edistää kansanterveyttä. Sydänliitto onkin yli 20 vuoden ajan kehittänyt malleja, jotka helpottavat ammattikeittiöiden työtä.

Tavoitteena on, että kaikilla työssäkäyvillä, opiskelijoilla ja koululaisilla on mahdollisuus aterioida terveellisesti työpäivänsä aikana. Ravitsemuslaadun arviointiin ja kehittämiseen on tehty erilaisia työvälineitä, esimerkiksi Ravitsemuspassi, arkilounaskriteerit ja Sydänmerkki-ateria.

Malliasiakirjasta apua aterioiden kilpailutukseen

Malliasiakirja ravitsemuslaadun huomioisesta ruokapalveluiden kilpailutuksesta on valmistunut. Laatuvaatimukset on tarkoitettu käytettäväksi lounasruokien suunnitteluun ja toteuttamiseen henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa. Kun laatuvaatimukset esitetään kilpailutuksen yhteydessä, varmistetaan, että tarjottavissa aterioissa on suosituksen mukaisia, monipuolisia ja terveyttä edistäviä vaihtoehtoja.

Sydänmerkki auttaa elintarvikekilpailutuksissa

Elintarvikekilpailutuksissa kannattaa hyödyntää Sydänmerkki-tuotteiden myöntämisperusteita. Niiden avulla voidaan osittain varmistaa, että tarjottu ruoka tukee asiakkaiden hyvinvointia. Tuoteryhmäpohjaisia myöntämisperusteita kannattaa hyödyntää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti eikä esimerkiksi pelkästään rasva- tai suolakriteeriä. 

Ruokapalveluille suunnatussa tuotevalikoimassa oli muutama vuosi sitten kriteeristö elintarvikehankintoihin, joka perustui olemassaolevaan elintarvikevalikoimaan. Kyseisen listan ylläpito vaati paljon työtä, joten siitä on luovuttu.

Ravitsemuspassi

Ravitsemuspassi on  verkkopohjainen työkalu, joka tarjoaa tietoa ravitsemuksen perusteista ammattikeittiönäkökulmasta. Ravitsemuspassi sopii jokaisen ruokapalveluammattilaisen ravitsemusosaamisen tueksi sekä tiedon päivittämiseksi. Ravitsemuspassin osaamistestillä voi todentaa ravitsemusosaamisen. Testi on maksuton eikä suorittaminen vaadi kirjautumista. Kun Ravitsemuspassi on suoritettu hyväksytysti, lähettää ohjelma todistuksen sähköpostiin.

Arkilounaskriteerit

Arkilounaskriteerit laadittiin ruokapalveluille itsearvioinnin välineeksi. Niiden avulla voi päällisin puolin arvioida, onko asiakkailla mahdollisuus syödä terveellisesti. Jos haluaa tietää täsmälleen, täyttääkö tarjottu ruoka ravitsemussuositukset, kannattaa hyödyntää Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteita.

Päivitetyt arkilounaskriteerit löytyvät vuonna 2021 julkaistavasta korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksesta.

Laadukkaat välipalat ja kokoustarjoilut

Kunnon välipala rytmittää päivää ja estää ateriavälien liiallisen venymisen. Välipalalla on väliä, niin isoille kuin pienillekin. 

Myös ravitsemuksellisesti laadukkaammat kokoustarjoilut voi koostaa samojen periaatteiden avulla. Näin ne terveellisen lounaan ohella edistävät työvirettä ja hyviä päätöksiä.

Yksinkertaisimmillaan terveellisemmät välipalat ja kokoustarjoilut rakennetaan Sydänmerkki-tuotteista. Laadukkaat tarjoilut voi rakentaa myös  oheisen taulukon mukaan.

 

Taustaa

Ammattikeittiöiden valmistaman ruuan ravitsemuslaatua on tutkittu vain vähän. Vuonna 2004 tehtiin laaja selvitys, onko julkisten ruokapalveluiden asiakkailla mahdollisuus syödä suositustenmukaisesti työpäivän aikana.
Tulosten myötä Sydänliiton työryhmissä alettiin kehittää työkaluja, esimerkiksi Arkilounas-kriteeristöä, jonka avulla aterioita ja sen komponentteja on helpompi tarkastella ravitsemuslaadun näkökulmasta ja tarvittaessa kehittää.   

 

Kohderyhmät Ammattilaiset