Sydänliiton markkinointiviestinnän ja tiedottamisen rekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste.

HENKILÖREKISTERIN YHTEYSTIEDOT

Suomen Sydänliitto ry (Y-tunnus 0202293-2)
Oltermannintie 8, PL 50
00620 HELSINKI
09 752 7521
tiedotus(a)sydanliitto.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Outi Kontkanen, varainhankintapäällikkö
PL 50, 00621 Helsinki
040 731 5803 tai outi.kontkanen(a)sydanliitto.fi

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Sydänliiton markkinointiviestinnän ja tiedottamisen rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pääkäyttötarkoitus on tiedottaa ja viestiä rekisteriin kuuluville henkilöille Sydänliiton ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja kampanjoista rekisterissä olevia yhteystietoja käyttäen. Rekisteröity on itse vapaaehtoisesti antanut henkilötietonsa Sydänliitolle, jolloin suostumuksen perusteena on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu.

TIETOSISÄLTÖ

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä postiosoite ja puhelinnumero.

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖT

Rekisteriin kuuluvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat itse ilmaisseet halun kuulua rekisteriin, esimerkiksi tilaamalla Sydänliiton uutiskirjeen tai osallistumalla Sydänliiton kampanjaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri on koottu Sydänliiton uutiskirjeen tilaajista sekä Sydänliiton kilpailuihin tai kampanjoihin osallistuneiden luonnollisten henkilöiden tiedoista. Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko manuaalisen tai sähköisen liittymislomakkeen kautta, sosiaalisen median kampanjoiden kautta sekä tapahtumissa tai muissa vastaavissa kohtaamisissa.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET 

Sydänliitto ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa rekisterin tiedoista (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään sähköistä viestintää varten Sydänliiton uutiskirjepalveluun. Lisäksi tietoja voidaan kampanjoiden yhteydessä siirtää tiedon käsittelijänä toimivalle yhteistyökumppanille.

HENKILÖREKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja ei arkistoida ja ne säilytetään luottamuksellisesti vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan rekisterin käsittely sisältyy. Manuaalinen aineisto tuhotaan tietojen tallennuksen jälkeen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ja rajoittaa henkilötietojensa käsittely, tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen käsittelypyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle asiakkaan tai hänen edunvalvojansa toimesta. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tietojen käsittelypyyntöön vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (joka on pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröity voi itse peruuttaa sähköpostiviestien tilauksen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterissä mainitun tehtävän hoitamiseksi.