Allasjumppa

Lapin AMK:n opiskelijat toimivat syys- ja kevätlukukaudella ohjaajina uimahalli Vesihiidessä allas- ja vesijumpassa.

Allasjumppa perjantaisin (3 €) klo 12.15 - 13.00.