Vertaistuki Rauman seudulla

Koulutettuja vertaistukihenkilöitä yhdistyksessämme ovat:

Jarmo Sallinen puh. 040 7636847

Sohvi Vaikkinen puh. 044 5450972

Vertaistukihenkilöt ovat tavattavissa Sydäntuvalla Steniuksenkatu 1, joka kuukauden kolmas Torstai kello 12-14.

 

Mikä sydäntukihenkilö on?

Sydäntukihenkilö on maallikko, joka on itse kokenut sydänsairauden tai seurannut läheltä omaisen sairautta. Hänen tärkein tehtävänsä on välittää äskettäin sairastuneille tietoa, millaista on olla sydänpotilas ja miten sairauden kanssa selviytyy.

Tukihenkilö on keskustelukumppani, rohkaisija, kuuntelija, kokemusten jakaja ja käytännön kysymyksissä opastaja. Vertaistukitoiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Tukihenkilö ei ole terapeutti, ei puutu potilaan lääketieteelliseen hoitoon eikä pyri korvaamaan muutakaan ammattiapua. Kohtalotoverin ymmärtäminen perustuu omiin kokemuksiin.

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista, palkatonta sydänyhdistyksen palvelutoimintaa. Tukihenkilöt ovat sydänyhdistysten jäseniä ja heidän tärkeimmät ominaisuutensa ovat halu olla avuksi kohtalotovereilleen, kuuntelemisen ja myötäelämisen kyky, asiallisuus ja kärsivällisyys. 

Milloin sydäntukihenkilöä tarvitaan?

Tyypillinen tukihenkilön tarvitsija on infarktipotilas tai hänen omaisensa, joka sairaalasta päästyään on hämmentynyt ja peloissaan. Ammattiapu, sairaalahoito, on päättynyt, eivätkä omat tiedot ja selviytymiskeinot vielä riitä. Tällöin keskustelusta ja kokemusten vaihdosta jonkun saman kokeneen kohtalotoverin kanssa voi olla apua.

Tukihenkilö voi olla avuksi myös ohitusleikkausta odottavalle potilaalle, kuten myös leikkauksen jälkeen. Monille potilaille leikkausta edeltävä aika on erityisen ahdistavaa.

Suomen Sydänliitto aloitti tukihenkilökoulutuksen vuonna 1993. Tavoitteena oli koko maan kattava tukihenkilöverkosto. Yhdistyksemme on ollut alusta asti mukana tukihenkilötoiminnassa ja pyrimme laajentamaan tätä tärkeää toimintaa.