KELA:n Sydänkuntoutuskurssit Kunnonpaikassa v 2021

Sydänsairautta sairastavien kuntoutuskurssit, osittainen perhekurssi 2021

Kenelle

  • Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heikentää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille voi osallistua myös kuntoutujan omainen tai läheinen osan aikaa kuntoutuksesta.

Tavoite ja sisältö

  • Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä sekä kuntoutujan että hänen omaisensa kykyä hahmottaa sairauden aiheuttama kokonaistilanne ja tuen tarve, jotta kuntoutujan hyvinvointia voidaan edistää.
  • Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka jakautuu kolmeen viiden päivän mittaiseen jaksoon. Kurssi toteutuu yhteensä noin yhdeksän kuukauden aikana.
  • Omainen voi osallistua kuntoutukseen yhteensä kaksi vuorokautta ensimmäisen jakson lopussa. Suurin osa kurssiohjelmasta toteutuu ryhmässä, joka mahdollistaa vertaistuen toteutumisen sekä kuntoutujien aktiivisen osallistumisen kuntoutusohjelmaan.
  • Kuntoutuksen aikana käsiteltävät teemat liittyvät fyysisen aktivoimisen ohjaukseen, ravitsemukseen sekä terveyteen ja sen edistämiseen.
  • Kuntoutuskurssin ajalta voit saada joko palkkaa tai Kelan kuntoutusrahaa.
  • Hakeminen Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Kelan hakemuksen lisäksi hakua varten tarvitsee lääkärin B-lausunnon, josta käy ilmi kuntoutuksen tarve sekä tavoite.
  • Lomakkeet palautetaan täytettynä Kelaan ja Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen. Kelan kuntoutus on kuntoutujalle täysin maksutonta. Vuoden 2021 sydänsairautta sairastavien kuntoutuskurssit ajankohtineen löytyvät tämän esitteen kääntöpuolelta Lisätietoja kuntoutuksesta: Päivi Rossinen Avainasiakaspäällikkö, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut 050 554 3330 paivi.rossinen@kunnonpaikka.com www.kunnonpaikka.com Kunnonpaikka on monipuolisesti palveleva kuntoutusja hyvinvointikeskus sekä kylpylähotelli. Kunnonpaikka sijaitsee Itä-Suomen vehmaassa järvimaisemassa, vain 10 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Samalla käynnillä voit hyödyntää Kunnonpaikan monipuolisen kylpylä- hyvinvointi ja hemmottelupalvelutarjonnan

Sydänkuntoutuskurssit on tarkoitettu

• Sepelvaltimotautia sairastaville, joilla on useita riskitekijöitä tai toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire tai tehty ohitusleikkaus tai tehty pallolaajennus.

• Läppäleikatuille

• Sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa, sydänsarkoidoosia, harvinaista sydänsairautta tai synnynnäistä sydänsairautta sairastaville

Kurssiaikataulut Kurssien aloitusjaksot, joiden jälkeen on vielä kaksi viiden vuorokauden kuntoutusjaksoa

Kurssi 1 2.- 6.8.2021

Kurssi 2 2. 23.-27.8.2021

Kurssi 3 30.8.-3.9.2021

Kurssi 4 20.-24.9.2021

Kurssi 5 4.-8.10.2021

Kurssi 6 18.-22.10.2021

Kurssi 7 25.-29.10.2021

Kurssi 8 7.-11.12.2021

Kurssit ovat sekakursseja.

Lisätietoja paivi.rossinen@kunnonpaikka.com

Puh 050 554 3330  Avainasiakaspäällikkö Päivi Rossinen