Toimintatonni

Toimintatonni on taloudellista tukea yhdistyksen terveyttä edistävälle sekä kuntouttavalle toiminnalle, joka tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). Sydänpiiri hakee tukea vuosittain ja siirtää myönnetyn tuen kokonaisuudessaan alueensa jäsenyhdistyksille.

Toimintatonniin liittyvät asiakirjat yhdistys voi tilata toiminnanjohtajalta.