Toiminta

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä, alueellisesti aktiivisesti vaikuttava sydänterveyden edistäjä. Sydänpiiriin kuuluu 19 Sydänyhdistystä, joissa on 4.845 jäsentä. Sydänpiirin palveluksessa toiminnajohtajana on Tarja Tolvanen ja Siun ja miun terveys-hankkeessa Annika Immonen sekä Kylän Syke-hankkeessa Eeva Kröger. Sydänpiirin alueen toiminta hoidetaan Sydänyhdistysten vapaaehtoisten toimesta.

Sydänpiiri tekee yhteistyötä Siun soten, Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen ja lukuisien terveysjärjestöjen kanssa monipuolisesti. Sydänyhdistykset ovat korvaamaton paikallinen osaaja ja voimavara sydänterveyden edistäjinä. 

Sydänpiiri tukee edelleen paikallisia Sydänyhdistyksiä liikunnallisten ja toiminnallisten ryhmien toteutumisessa vuosittain tehtävien toimintasuunnitelmien mukaisesti STEA:n jäsenjärjestöavustuksen,"toimintatonnin", avulla. Toimintatonni on liikunnallisten ja toiminnallisten ryhmätoimintojen ja/tai arkiliikunnan ja elämäntapamuutosten toteutumisen mahdollistamiseen, yhdistystoiminnan vahvistamiseen, jäsenhankintaan ja vaikuttamiseen kunkin Sydänyhdistyksen oman toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta. Sydänpiiri myöntää yhdistyksille todennettujen kustannuksen mukaisesti tukea ko. toimintaan.

Sydänpiirin saaman kolmivuotisen Siun ja miun-terveyshankkeen toteuttaminen edellyttää entistä enemmän kaikkien meidän sydänyhteisöissä toimivien henkilöiden ja yhdistysten aktiivista ja hyvää yhteistyötä.