Toimintasuunnitelma 2021

Oulun Sydänyhdistys r.y.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 

1.      OULUN SYDÄNYHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

 

  1. Yhdistyksemme edistää oululaisten sydänterveyttä ja toimii sydän- ja verisuonitauteja sairastavien hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi. Teemme työtä terveiden elintapojen puolesta ihmisen koko elinkaaren ajan. Neuvomme ja annamme tietoa ja olemme sairastuneen ja hänen läheistensä tukena.
  2. Yhdistyksen on tarkoitus saattaa toimintansa entisiin uomiinsa jäsentensä parhaaksi. Toiveenamme on, että koronapandemia laantuu eikä virustartuntojen pelkoa tai kokoontumisrajoituksia enää ole vuoden 2021 alun jälkeen.

 

2.      JÄRJESTÖTOIMINTA

 

2.1.    Toimintaamme ohjaavat yhdistyksen säännöt ja Suomen Sydänliiton linjaukset.

 

2.2.    Osallistumme Suomen Sydänliiton, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin ja muiden yhteistyötahojen järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin.

 

2.3.    Toimimme Oulun seudun kansanterveysjärjestöjen kanssa verkostoituneena.

 

2.4.    Teemme jäsenhankintaa yhdistyksen eri tilaisuuksissa. Jäsensihteerimme seuraa jäsenten määrän kehitystä sekä kehittää jäsenhankinnan menetelmiä. Yhdistys käyttää Sydänliiton Kilta -jäsenrekisterijärjestelmää.   

 

2.5.     Huomioimme toiminnassamme eri yhteistyötahojen muistamiset heidän merkkipäivinään ja aktiivitoimijoille esitämme Suomen Sydänliiton ansiomerkkejä.

 

2.6.   Järjestämme yhteistyössä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa erilaisia tapahtumia ja tempauksia, erityisesti perheliikuntaa edistäviä.

 

2.7.    Toimimme Pohjois-Pohjanmaan sydänpiirin kanssa ja suunnittelemme yhteistyötä piirin muiden sydänyhdistysten kanssa.

 

2.8.    Yhdistyksellämme on käytössä omat sivut internetissä osoitteessa

         www.sydanliitto.fi/oulu

 

 

                             

3.      TOIMINNAN  PAINOALUEET

 

3.1.    Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy

 

3.1.1. Kiinnitämme oululaisten huomiota sydämen terveyteen, jonka kulmakivinä ovat sydänystävällinen ruoka, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja henkinen hyvinvointi.

Yksi elämä -terveystalkoot yhteistyössä Aivoliiton, Diabetesliiton, Sydänliiton, Filhan, Hengitysliiton, Mielenterveysseuran ja Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim toimii verkostossa asiantuntijatahona.  

 

Edelleen keskeisenä tavoitteena on sydänterveys elämänkaaren eri vaiheissa. Sydänliitto korostaa, että jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja aikuiset vastaavat terveiden elintapojen opettamisesta lapsille ja nuorille.

 

3.1.2. Järjestämme luentoja sydän- ja verisuonisairauksiin, sydänlääkkeisiin, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

 

3.1.3. Osallistumme nuoriin kohdistuvan neuvonnan kehittämiseen.

 

3.1.4. Osallistumme Sydänliiton erilaisiin keräyksiin ja liiton järjestämiin tilaisuuksiin.

 

3.1.5. Sydänviikkoa 18. - 25.4.2021 vietetään teemalla ”Iloa ruuasta”. Samalla järjestämme yleisölle sydämen ja verisuonten terveyteen liittyviä tilaisuuksia ja mittauksia.

         Sydänsunnuntain juhlaa vietämme 18.4.2021.

Sydänmessut 6.5.2021 Aleksinkulmassa (yhteistyössä Rotuaarin Apteekin kanssa).

         Unelmien liikuntapäivää vietetään 10.5.2021.

 

3.1.6. Maailman sydänpäivää vietämme 29.09.2021.  Rohkaisemme pukeutumaan punaiseen ja tekemään siten sydänterveydestä ja sydäntyöstä näkyvää. Päivän toteuttamista tuetaan Sydänliiton valtakunnallisella omalla uutisoinnilla.

        

3.1.7. Järjestämme edelleen yleisöluentoja ja jäseniltoja.

 

3.1.8. Yhteistyömme sairaaloiden, terveyskeskusten ja oppilaitosten kanssa jatkuu. Sydänosastoilla esittelemme omaa toimintaamme sopimuksen mukaan.

 

3.1.9. Mittaus- ja neuvontatilaisuudet

         Järjestämme kolesterolin, verensokerin ja verenpaineen mittaus- ja neuvonta­tilaisuuksia sekä Sydänmerkkinäyttelyitä apteekeissa ja erilaisissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi Sydänviikon ja isojen työpaikkojen hyvinvointitapahtumissa.  

 

3.1.10. Teemme yhteistyötä Sydänliiton ja sydänpiirin yhteistyöprojekteissa. Aineistona eri tilaisuuksissa käytämme Sydänliiton tuottamaa tai hyväksymää materiaalia.

 

3.1.11. Osallistumme edelleen Pieni ele –keräykseen kuntavaalien vaalihuoneistoissa myös vuonna 2021, ja mahdollisesti myös, jos muita vaaleja (eduskunta-, EU- ja maakuntavaalit) järjestetään vuoden 2021 aikana.

 

3.2.    POTILASTOIMINTA

 

3.2.1. Vertaistukihenkilötoiminta

         Vertaistukihenkilötoimintaa jatkamme yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan muiden sydänyhdistysten kanssa ja pyrimme muuhunkin yhteistyöhön lähiyhdistysten kanssa.

         Toimintamuotoina ovat käynnit sydänpotilaiden luona Oulun yliopistollisessa sairaalassa osastolla 35 ja sydänpotilaiden sopeutumisvalmennuskursseilla (OYS:n ja sydänpiirin, sekä Tulppa-kuntoutus) sekä puhelinkontaktit.

         Tukihenkilöiden määrää lisäämme liiton ja piirin järjestämän koulutuksen avulla: Sydänliitto järjestää vuosittain vertaistukiryhmänohjaajien peruskoulutusta. Yhdistys ja piiri järjestävät kerran kuussa ohjauksellisia tukihenkilöiltoja.

         Toiminnasta tiedotamme sairaaloissa ja terveyskeskuksissa jakamalla Sydän-lehtiä (Sydänliiton jäsenlehti) ja yhdistyksemme ajantasaista jäsentiedotetta.

 

3.2.2. Sydänillat

         Sydäniltoja pidämme keväällä ja syksyllä (kesäkuukausia lukuun ottamatta). Illat on tarkoitettu uusille sydänpotilaille ja heidän omaisilleen, jo pidempään sairastaneille ja muillekin asiasta kiinnostuneille. Illan teemaa vaihdellaan ja käytämme apunamme asiantuntijaluennoitsijoita.

 

3.2.3. Kuntoutus ja kunnon ylläpito ohjattuna toimintana

         Allasjumpparyhmä kokoontuu maanantaisin Raatissa ja kuntosaliryhmä torstaisin Urheilutalolla. Ryhmiin otetaan myös uusia jumppaajia mukaan. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä lääkärin lähetettä, ja yhdistyksen jäsenten kustannuksia tuemme yhdistyksen varoista. Edenissä tapahtuva ohjattu sydänliikunta jatkuu maanantaisin ja torstaisin. Kuntoutusta ja kunnon ylläpitoa edistämme myös järjestämällä erilaista toimintaa, mm. liikuntapäiviä.

 

3.2.4. Sopeutumisvalmennus

         Tiedotamme jäsenillemme Sydänliiton ja pohjoisten sydänpiirien järjestämistä sopeutumisvalmennuskursseista.

 

 

3.3.    VIRKISTYSTOIMINTA

 

3.3.1. Virkistys- ja lomamatkat

         Järjestämme virkistysretkiä teatteriin, kylpylään tai muuhun kohteeseen.

         Oopperaretki Ilmajoelle tehdään kesäkuussa 2021.
Elo-syyskuussa tehdään sieniretki Rokualle.
Matkojen järjestämisessä olemme valmiita yhteistyöhön muiden sydänyhdistyksien kanssa.

 

3.3.2. Juhlat

         Oulun Sydänyhdistyksen 50-vuotisjuhla järjestetään marraskuussa 2021.

         Sydänsunnuntain juhla pidetään 18.4.2021

         Joulujuhla järjestetään joulukuussa 2021.

 

 

3.3.3. Kerhotoiminta

         Sydänkerho kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin Aleksinkulmassa.
Porinapiiri kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin. Sydänkerhon ja Porinapiirin kokoontumiset synkronoidaan eri viikoille. Kesäkuukausina ryhmät eivät kokoonnu.

 

3.3.4. Tarjoamme kakkukahvit kaikille vuonna 2021 pyöreitä tasavuosia täyttäville yhdistyksemme jäsenille.

 

3.3.5. Uusien jäsenten tilaisuus järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

 

3.4. TIEDOTUSTOIMINTA

 

         Yhdistyksen tilaisuuksista tiedotamme pääasiallisesti FORUM-lehden seuratoiminta-palstalla ja tarvittaessa sanomalehti Kalevassa, Kalevan ja OUKA:n menokalentereissa ja Kumppanuuskeskuksen sivustolla. Toiminnoista tiedotamme kerhotilaisuuksissa sekä matkoilla, lisäksi tiedotamme sairaaloissa ja terveyskeskuksissa jakamalla mm. jäsentiedotettamme ja Sydän-lehtiä.

         Tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitamme omalla nettisivullamme. Osoite on www.sydanliitto.fi/oulu.

         Jäsenkirje toimitetaan sähköpostilla 4-5 kertaa vuodessa.

         Myös Facebook-sivullamme tiedotamme tuoreesti ajankohtaisista tapahtumista.

         Osallistumme kansanterveysjärjestöjen yhteisiin esittelytapahtumiin.

         Jäsentiedotteen, joka sisältää mm. toimintasuunnitelman ja menokalenterin, lähetämme kaikille jäsenille helmikuussa.

         Uusille jäsenille lähetämme tervetulokirjeen ja jäsentiedotteen sekä järjestämme kahdesti vuodessa Uusien jäsenten tapaamisen, jossa kerromme yhdistyksemme toiminnasta.

         Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille jaettavan Sydän-lehden tapahtumakalenterissa ilmoitamme tapahtumista tarpeen mukaan.

         Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä ja niistä ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen FORUM-lehdessä.

 

 

4.       VARAINHANKINTA

 

         Yhdistyksen varainhankinta tapahtuu pääasiassa seuraavasti:

         -   jäsenmaksut

         -   kaupungin antama avustus

         -   arpajaiset yhdistyksen omissa tilaisuuksissa ja matkoilla

         -   mahdolliset avustukset, lahjoitukset ja testamentit

         -   vaali- ja muut keräykset

         -   mittausten tuotto

 

 

Toimintasuunnitelman käsittely:

 

 

Oulun Sydänyhdistys ry

 

             

Hallituksen kokous 24. marraskuuta 2020       Syyskokous 24. marraskuuta 2020