Toimintasuunnitelma 2020

Oulun Sydänyhdistys r.y.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 

1.      OULUN SYDÄNYHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

 

1.1.      Yhdistyksemme edistää oululaisten sydänterveyttä ja toimii sydän- ja verisuonitauteja sairastavien hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi. Teemme työtä terveiden elintapojen puolesta ihmisen koko elinkaaren ajan. Neuvomme ja annamme tietoa ja olemme sairastuneen ja hänen läheistensä tukena.

1.2.      Vuoden 2019 aikana yhdistettiin Oulun Sydänyhdistyksen ja v. 2018 lopussa lakkautetun Oulun Uuden Sydänyhdistyksen toimintaa jatkamalla soveltuvin. Yhdistyksen uusitut säännöt otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta.

 

2.      JÄRJESTÖTOIMINTA

 

2.1.    Toimintaamme ohjaavat hyväksytyt uudistetut säännöt ja Suomen Sydänliiton linjaukset.

 

2.2.    Osallistumme Suomen Sydänliiton, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin ja muiden yhteistyötahojen järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin.

 

2.3.    Toimimme Oulun seudun vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa verkostoituneena.

 

2.4.    Teemme jäsenhankintaa yhdistyksen eri tilaisuuksissa. Jäsensihteerimme seuraa jäsenten määrän kehitystä sekä kehittää jäsenhankinnan menetelmiä. Yhdistys käyttää Sydänliiton Kilta -jäsenrekisterijärjestelmää.   

 

2.5.     Huomioimme toiminnassamme eri yhteistyötahojen muistamiset heidän merkkipäivinään ja aktiivitoimijoille esitämme Suomen Sydänliiton ansiomerkkejä.

 

2.6.   Järjestämme yhteistyössä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa erilaisia tapahtumia ja tempauksia, erityisesti perheliikuntaa edistäviä.

 

2.7.    Toimimme Pohjois-Pohjanmaan sydänpiirin kanssa ja suunnittelemme yhteistyötä piirin muiden sydänyhdistysten kanssa.

 

2.8.    Yhdistyksellämme on käytössä omat sivut internetissä osoitteessa

         www.sydanliitto.fi/oulu

 

 

                             

3.      TOIMINNAN  PAINOALUEET

 

3.1.    Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy

 

3.1.1. Kiinnitämme oululaisten huomiota sydämen terveyteen, jonka kulmakivinä ovat sydänystävällinen ruoka, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja henkinen hyvinvointi.
Yksi elämä -terveystalkoot laajenee neljällä uudella liitolla. Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton lisäksi mukaan tulevat Filha, Hengitysliitto, Mielenterveysseura ja Suomen Syöpäyhdistys. Lisäksi Duodecim toimii verkostossa asiantuntijatahona.  

 

 

Edelleen keskeisenä tavoitteena on sydänterveys elämänkaaren eri vaiheissa. Vuonna 2020 teemana on edelleen Perheliikunta. Sydänliitto korostaa, että jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja aikuiset vastaavat terveiden elintapojen opettamisesta lapsille ja nuorille.

 

3.1.2. Järjestämme luentoja sydän- ja verisuonisairauksiin, sydänlääkkeisiin, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

 

3.1.3. Osallistumme nuoriin kohdistuvan neuvonnan kehittämiseen.

 

3.1.4. Osallistumme Sydänliiton erilaisiin keräyksiin ja liiton järjestämiin     tilaisuuksiin.

 

3.1.5. Sydänviikolla 3. - 10.5.2020 pidetään esillä liikunnan merkitystä hyvinvoinnille ja vahvistetaan voimavaroja ulkoilemalla. Järjestämme yleisölle sydämen- ja verisuonten terveyteen liittyviä tilaisuuksia ja mittauksia.
Sydänsunnuntain juhlaa vietämme 03.5.2020.
Sydänviikkoa vietetään perheliikunnan teemalla. Tiivis yhteistyö Suomen Ladun kanssa saa myös jatkoa. Koko perheelle suunnattu pyöräilyn ja lähiretkeilyn viikko järjestetään yhteistyötahojen kanssa. Unelmien liikuntapäivää vietetään 10.5.

 

3.1.6. 24.4.2020 on Maailman                    verenpainepäivä.  
Maailman sydänpäivää
vietämme 29.09.2020.  Rohkaisemme pukeutumaan punaiseen ja tekemään siten sydänterveydestä ja sydäntyöstä näkyvää. Päivän toteuttamista tuetaan Sydänliiton valtakunnallisella omalla uutisoinnilla.

        

3.1.7. Järjestämme edelleen yleisöluentoja ja jäseniltoja.

 

3.1.8. Yhteistyömme sairaaloiden, terveyskeskusten ja oppilaitosten kanssa jatkuu. Sydänosastoilla esittelemme omaa toimintaamme sopimuksen mukaan.

 

3.1.9. Mittaus- ja neuvontatilaisuudet

             Järjestämme kolesterolin, verensokerin ja verenpaineen mittaus- ja           neuvontatilaisuuksia sekä Sydänmerkkinäyttelyitä apteekeissa ja erilaisissa     tapahtumissa, kuten esim. Sydänviikon ja isojen työpaikkojen     hyvinvointitapahtumissa.  

 

3.1.10. Teemme yhteistyötä Sydänliiton ja sydänpiirin yhteistyöprojekteissa. Aineistona eri tilaisuuksissa käytämme Sydänliiton tuottamaa tai hyväksymää materiaalia.

 

3.1.11. Osallistumme edelleen Pieni ele –keräykseen vaalihuoneistoissa myös vuonna 2020, jos vaaleja (eduskunta-, EU- ja maakuntavaalit) järjestetään.

 

3.2.    POTILASTOIMINTA

 

3.2.1. Vertaistukihenkilötoiminta

         Vertaistukihenkilötoimintaa jatkamme yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan muiden sydänyhdistysten kanssa ja pyrimme muuhunkin yhteistyöhön lähiyhdistysten kanssa. Toimintamuotoina ovat käynnit sydänpotilaiden luona Oulun Yliopistollisessa sairaalassa osastolla 35 ja sydänpotilaiden sopeutumisvalmennuskursseilla (OYS:n ja sydänpiirin, sekä Tulppa-kuntoutus) sekä puhelinkontaktit.

         Tukihenkilöiden määrää lisäämme liiton ja piirin järjestämän koulutuksen avulla. Sydänliitto järjestää vuosittain vertaistukiryhmänohjaajien peruskoulutusta. Yhdistys ja piiri järjestävät kerran kuussa ohjauksellisia tukihenkilöiltoja. Toiminnasta tiedotamme sairaaloissa ja terveyskeskuksissa jakamalla Sydän-lehtiä (Sydänliiton jäsenlehti) ja yhdistyksemme ajantasaista jäsentiedotetta.

 

3.2.2. Sydänillat

         Sydäniltoja pidämme keväällä ja syksyllä (kesäkuukausia lukuun ottamatta). Illat on tarkoitettu uusille sydänpotilaille ja heidän omaisilleen, jo pidempään sairastaneille ja muillekin asiasta kiinnostuneille. Illan teemaa vaihdellaan ja käytämme apunamme asiantuntijaluennoitsijoita.

 

3.2.3. Kuntoutus ja kunnon ylläpito ohjattuna toimintana

          Allasjumpparyhmä kokoontuu maanantaisin Raatissa ja kuntosaliryhmä torstaisin Urheilutalolla. Edenissä tapahtuva ohjattu sydänliikunta jatkuu maanantaisin ja torstaisin. Ryhmiin otetaan myös uusia jumppaajia mukaan. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä lääkärin lähetettä ja yhdistyksen jäsenten kustannuksia tuetaan osittain yhdistyksen siihen toimintaan budjetoiduista varoista. Kuntoutusta ja kunnon ylläpitoa edistämme myös järjestämällä erilaista muutakin toimintaa, mm. liikuntapäiviä.

 

3.2.4. Sopeutumisvalmennus

         Tiedotamme jäsenillemme Sydänliiton ja pohjoisten sydänpiirien järjestämistä sopeutumisvalmennuskursseista.

 

 

3.3.    VIRKISTYSTOIMINTA

 

3.3.1. Virkistys- ja lomamatkat

         Järjestämme virkistysretkiä teatteriin, kylpylään tai muuhun kohteeseen.

         Oopperaretki Ilmajoelle tehdään 12.6.2020.
Elo-syyskuussa tehdään sieniretki Rokualle.
Matkojen järjestämisessä olemme valmiita yhteistyöhön muiden sydänyhdistyksien kanssa.

 

3.3.2. Tuettuja lomia on  saatu v:lle 2020.  Hotelli Ylläsrinne 7.-12.9.2020

 

3.3.3. Juhlat

         Sydänkirkko syksyllä 2020 Oulujoen kirkossa

         Sydänsunnuntain juhla pidetään 03.5.2020

         Joulujuhla joulukuussa 2020.

 

3.3.4. Kerhotoiminta

         Sydänkerho kokoontuu  joka kuukauden toinen torstai Aleksinkulmassa.
Porinapiiri kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin. Sydänkerhon ja Porinapiirin kokoontumiset pyritään synkronoimaan eri viikoille. Kesäkuukausina ryhmät eivät kokoonnu.

         Ystävänpäivän lounas helmikuussa.

 

3.3.5. Tarjoamme kakkukahvit kaikille vuonna 2020 pyöreitä tasavuosia täyttäville yhdistyksemme jäsenille.

 

3.3.6.  Uusien jäsenten tilaisuus järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

 

3.4. TIEDOTUSTOIMINTA

 

         Yhdistyksen tilaisuuksista tiedotamme pääasiallisesti FORUM-lehden seuratoiminta-palstalla ja tarvittaessa sanomalehti Kalevassa, Kalevan ja OUKA:n menokalentereissa ja Kumppanuuskeskuksen sivustolla = ihimiset.fi .

         Sydän-lehden toimintakalenteria ei enää v. 2020 ole, koska jatkossa siitä ilmestyy enää neljä numeroa vuodessa. Toiminnoista tiedotamme kerhotilaisuuksissa sekä matkoilla, lisäksi tiedotamme sairaaloissa ja terveyskeskuksissa jakamalla mm. jäsentiedotettamme ja Sydän-lehtiä.

         Tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitamme myös omalla nettisivullamme. Osoite on www.sydanliitto.fi/oulu.
Jäsenkirje toimitetaan sähköpostilla 4-5 kertaa vuodessa.
Myös Facebook-sivullamme tiedotamme tuoreesti ajankohtaisista tapahtumista.
Osallistumme vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteisiin esittelytapahtumiin. Jäsentiedotteen, joka sisältää mm. toimintasuunnitelman ja menokalenterin, lähetämme kaikille jäsenille helmikuussa. Uusille jäsenille lähetämme tervetulokirjeen ja jäsentiedotteen sekä järjestämme kahdesti vuodessa Uusien jäsenten tapaamisen, jossa kerromme yhdistyksemme toiminnasta. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille jaettavan Sydän-lehden tapahtumakalenterissa ilmoitamme tapahtumista tarpeen mukaan. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuusssa ja syyskokous joulukuussa 6. päivään mennessä, ja niistä ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen FORUM-lehdessä.

 

 

4.       VARAINHANKINTA

 

         Yhdistyksen varainhankinta tapahtuu pääasiassa seuraavasti:

         -   jäsenmaksut

         -   kaupungin antama avustus

         -   arpajaiset yhdistyksen omissa tilaisuuksissa ja matkoilla

         -   mahdolliset avustukset, lahjoitukset ja testamentit

         -   vaali- ja muut keräykset

         -   mittausten tuotto

 

 

Toimintasuunnitelman käsittely:

 

 

Oulun Sydänyhdistys ry

 

             

Hallituksen kokous 04. joulukuuta 2019        Syyskokous 04. joulukuuta 2019