Toimintakertomus 2019

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2019

 

 

Sisällys

1. Yhdistyksen jäsenistö

2. Yhdistyksen kokoukset

3. Yhdistyksen hallinto

3.1 Hallitus

3.2 Hallituksen ulkopuoliset vapaaehtoiset toimijat ja toiminnan tarkastajat

3.3 Hallituksen tehtävänjako

3.4 Hallituksen jäsenten edustukset

4. Tiedotus

5. Jäsenrekisteri

6. Vertaistoiminta

7. Toiminta vuonna 2019

         7.1 Sydänkerho

         7.2. Porinapiiri

         7.3 Mittaustoiminta

         7.4.Sydänviikko

         7.5 Yleisötilaisuudet

         7.6 Liikuntaryhmät

         7.7 Yhdistyksen esittelyt

         7.8 Retket

         7.9 Muut tapahtumat jäsenille

         7.10 Koulutus

         7.11 Yhteistyö

8. Varainhankinta ja toiminnan tukeminen

Oulun Sydänyhdistys ry toimii Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry:n jäsenjärjestönä Oulun kaupungin alueella ja kuuluu Suomen Sydänliittoon. Yhdistyksen päätehtävänä on sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy, ja jo sairaiden ja heidän läheistensä tukeminen, kuntoutus- ja virkistystoiminta sekä näistä asioista tiedottamien. Yhdistys on 48 toimintavuotenaan jatkanut sydän- ja verisuonisairauksien ennalta ehkäisevää toimintaa, tukihenkilötoimintaa sekä liikunnan ja terveellisten elintapojen edistämistä Sydänliiton suositusten mukaisesti.

1.1.2019 yhdistyimme Oulussa toimivan Oulun Uuden Sydänyhdistys ry:n kanssa.

 

 1. Yhdistyksen jäsenistö.

Vuoden alussa yhdistyimme Oulussa toimivan Oulun Uuden Sydänyhdistys ry:n kanssa, josta jäseniä saimme noin 200. Vuoden 2019 lopussa jäsenmäärä oli 1108. Keski-ikä 75 vuotta. Uusia jäseniä saimme 306. Eronneita 39, kuolleita 18. Jäsenmaksun jätti maksamatta 55 jäsentä. Kunniajäseniksi nimesimme 9 jäsentä.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokous pidettiin 21.3. 2019 Aleksinkulmassa. Läsnä oli 18 jäsentä.

Syyskokous pidettiin 4.12. 2019 Aleksinkulmassa. Läsnä oli 22 jäsentä.

 

 1. Yhdistyksen hallinto
  1.  

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Martti Lepojärvi.

Hallituksen jäsenten nimet ja läsnä kokouksissa

Nimi Läsnä
Martti Lepojärvi 9/9
Markku Tapper 8/9
Anja Yli-Kokkila 9/9
Eija Ilorinne 7/9
Eino Määttä 9/9
Eliisa Hakala 9/9
Hannu Lauronen 8/9
Juhani Häivälä 6/9
Kaisu Heiko 9/9
Paula Lepojärvi 9/9
Terttu Matila 7/9
Valter Haverinen 8/9

 

 1. Hallituksen ulkopuoliset vapaaehtoiset toimijat ja toiminnan tarkastajat

Hallituksen ulkopuolisina terveysmittaajina ovat toimineet Eila Haapakoski, Pirkko Lämsä, Leena Kähkönen, Eira Pylkäs ja Brita Toiviainen. Toiminnantarkastajina Aaro Paakkola ja Pekka Kontula.

3.3. Hallituksen työnjako

Henkilö Tehtävän sisältö
Martti Lepojärvi Puheenjohtaja. Sydänillat.
Markku Tapper Varapuheenjohtaja. Sydänkerho. Vertaistukihenkilötoiminta.
Eija Ilorinne Sihteeri. Esityslistat, pöytäkirjat. Toiminnan kirjaaminen. Tilaisuuksiin ilmoittautumiset
Eino Määttä Taloudenhoitaja.
Anja Yli-Kokkila Terveysmittaukset, sydänliittoon ilmoitukset, välinehuolto ja varasto. Sydänliiton materiaali.
Terttu Matila Sydänliiton materiaali. Matkavastaava. Porinapiiri.
Kaisu Heiko Jäsensihteeri, tiedottaminen sisäisesti, jäsentiedote. Porinapiiri.
Juhani Häivälä Tiedottaminen ulkoisesti. Matkavastaava. Sydänkerho. Tilavaraukset.
Valter Haverinen Sydänkerho. Vertaistukihenkilötoiminta.
Paula Lepojärvi  Sydänviikon ohjelma. Porinapiiri.
Hannu Lauronen Vaalivastaava. Varasto.
(ei hallituksessa)

Pirjo Määttä

Kirsti Korolainen

Eira Pylkäs

Eliisa Hakala

Emäntä. Tarjoilut

 

 1. Hallituksen jäsenten edustukset
Martti Lepojärvi Sydänpiiri / hallitus
Markku Tapper Sydänpiiri / hallitus
Kaisu Heiko Sydänpiiri / hallitus
Terttu Matila Sydänpiiri / hallitus
Anja Yli-Kokkila Sydänpiiri / hallitus/varajäsen
Eino Määttä Vamjaka

 

 

 1. Tiedotus

Toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen www-sivuilla, Facebook sivuilla, sekä Oulu-lehden seuratoimintapalstalla ja tarvittaessa sanomalehti Kalevassa ja Forum-lehdessä. Sähköpostit ovat käytössä joiden kautta lähetämme jäsenkirjeitä 4-5 kertaa vuodessa. Tällä hetkellä 557 jäsenen sähköposti on Kilta-järjestelmässä. Yhdistys lähettää alkuvuodesta kaikille jäsenille jäsentiedotteen, sekä jakoi noin 300 kappaletta.

 

 1.  

Yhdistyksellä on käytössä Sydänliiton Kilta-järjestelmä jäsenrekisterin hoitamiseen.

 

 1.  

Yhdistyksellä on koulutettuja vertaistukihenkilöä 8, 2 omaistukihenkilöä. 1 työikäisten tukihenkilö, 1 tulpparyhmän vertaistukiohjaaja sekä 1 kokemuskouluttaja.

Vertaistukihenkilöt ovat tavanneet yhdistyksen tilaisuuksissa, OYS:n sydänosasto 35 ja OYS:n järjestämillä sepelvaltimotautipotilaan ensitietopäivillä sekä Kumppanuuskeskuksessa. Sepelvaltimotautipotilaiden ensitietopäivällä kävimme 5 kertaa ja osasto 35 vierailimme 9 kertaa.

Yhdistyksen vertaistoimijat ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin järjestämiin vertaistukihenkilötapaamisiin. Vertaistukihenkilöt ovat saaneet myös hyvin puheluita sairastuneilta.

 

 1. Toiminta vuonna 2019

7.1. Sydänkerho

Sydänkerho kokoontui toiminta vuonna 6 kertaa ja kävijöitä oli yhteensä 313. Sydänkerhon aiheet vaihtelivat pankkiturvallisuudesta apteekkarin tiedottamiseen. Sydänkerhoissa oli mukana musiikkia ja arvontaa.

 

7.2 Porinapiiri

Porinapiiri kokoontui 8 kertaa ja kävijöitä oli yhteensä 312. Porinapiirissä oli aiheina muun muassa poliisin turvallisuusohjeita ja sydänhoitaja kertoi työstään.

7.3 Mittaustoiminta

Mittauksia (verenpaine, kolesteroli, verensokeri) tehtiin yhteensä 25 tapahtumassa 364 henkilölle.

 

Mittaajina ovat toimineet Leena Kähkönen, Eila Haapakoski, Anja Yli-Kokkila, Pirkko Lämsä, Brita Toiviainen, Eira Pylkäs ja Kaisu Heiko.

 

7.4 Sydänviikko

Sydänviikon 2019 teemana oli perheliikunta. Viikon aikana oli useita eri tapahtumia ja mittaustilaisuuksia. Yhdistys tavoitti sydänviikolla noin 412 ihmistä. Sydänjuhlan juhlapuheen piti ylilääkäri Anna-Mari Hekkala Sydänliitosta. Aiheenaan ”Pilleriä, pistosta vai puukkoa – sydänsairauksien hoidon uudet tuulet”.

 

7.5 Yleisötilaisuudet

Tänä vuonna Sydäniltaa vietettiin 7.5., aiheena ”Uutta tietoa diabeteksen lääkehoidon ja sydäntautien ennusteen yhteydestä”. Luennon piti professori Janne Hukkanen.Yleisöluento pidettiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin kanssa. Osallistujia oli noin 150.

 

7.6 Liikuntaryhmät

Yhdistyksellä on kolme liikuntaryhmää. Allasjumppa Raatin uimahallissa.

Kuntosali Urheilutalossa sekä jumppa Kylpylä Edenin kuntosalilla. Ryhmiä ohjaa ammattiohjaajat.

 

7.7. Yhdistyksen esittelyt

Yhdistys on ollu esillä erinäisissä tilaisuuksissa vuoden aikana. Kohteita ja tapahtumia on ollut 112-päivä, Oys osasto 35, Ajokuntotapahtuma.

 

7.8. Retket

Yhdistys teki oopperamatkan Ilmajoelle (48), teatterimatka Suomussalmelle (60). Turkuun teimme kesämatkan (33), ulkoilimme Rokualla sienestämässä syksyllä (30). Kävimme katsomassa Laila – musikaalia (40). Jouluruokailu (12).

 

 

7.9. Muut tapahtumat jäsenille

Uusille jäsenille järjestettiin tervetuloa yhdistykseen tilaisuudet toukokuussa ja marraskuussa. Osallistujia yhteensä 48.

Syntymäpäiväkahvit pyöreitä vuosia täyttäneille, osallistujia 47.

Sydänjuhla toukokuussa Aleksinkulmassa veti puoleensa 170 osallistujaa.

Ystävänpäivälounas Ravintola Haraldissa, 57 osallistujaa. Aino –elokuvaa kävi katsomassa 20 jäsentä.

 

7.10 Koulutus

Yhdistyksen väkeä on osallistunut Sydänliiton järjestämiin koulutuksiin. Terveysmittaajia ion osallistunut mittaus- ja neuvontakoulutukseen. Osallistuja on ollut myös Tulppa jatkokoulutuksessa. Kilta-koulutukseenkin osallistuimme.

Hallituksen jäsenet osallistuivat Rokualla Aluepäiville.

 

7.11 Yhteistyö

Toimintavuoden aikana yhdistys teki säännöllisesti yhteistyötä Yliopiston Apteekin ja Rotuaarin apteekin kanssa. Terveysmittauksia kerran kuussa, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Sydänviikolla useampana päivänä.

Virtaa jäsentyöhön –seminaariin osallistui hallituksen jäseniä.

Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin kanssa kanssa yhteisiä tapahtumia: yleisöluento, 112- päivä, pukeudu punaiseen, voimaa ja tasapainoa yhdistysväelle.

OYS :ssa tapaamiset vertaistukihenkilöille.

 

 1. Varainhankinta ja toiminnan tukeminen

Oulun Sydänyhdistys ry:n toimintaa on rahoitettu pääosin jäsenmaksuilla ja terveysmittauksilla saaduista tuloista, sekä Oulun kaupungin avustuksista.

Jäsenmaksu vuonna 2019 oli 20 euroa, josta yhdistyksen osuus oli 4 € / jäsen.