Toimintakertomus 2018

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2018

 

 

Sisällys

1 Yhdistyksen jäsenistö

2 Yhdistyksen kokoukset

3 Yhdistyksen hallinto

   3.1 Hallitus

   3.2 Hallituksen ulkopuoliset vapaaehtoiset toimijat ja toiminnan  

         tarkastajat

   3.3 Hallituksen tehtäväjako

   3.4 Hallituksen jäsenten edustukset

4 Tiedotus

5 Jäsenrekisteri

6 Vertaistoiminta          

7 Toiminta vuonna 2018

   7.1 Sydänkerho

   7.2 Juttutupa

   7.3 Mittaustoiminta

   7.4 Sydänviikko

   7.5 Yleisötilaisuudet  

   7.6 Liikuntaryhmät    

   7.7 Yhdistyksen esittelyt

   7.8 Retket

   7.9 Muut tapahtumat jäsenille

   7.10 Koulutus

   7.11 Yhteistyö

8. Varainhankinta ja toiminnan tukeminen                                                  

Oulun Sydänyhdistys ry toimii Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry:n jäsenjärjestönä Oulun kaupungin alueella ja kuuluu Suomen Sydänliittoon. Yhdistyksen päätehtävänä on sydän- ja verisuonisairautta sairastavien ehkäisy, ja jo sairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen, kuntoutus- ja virkistystoiminta sekä näistä asioista tiedottaminen. Yhdistys on 47 toimintavuotenaan jatkanut sydän- ja verisuonisairauksien ennalta ehkäisevää toimintaa, tukihenkilötoimintaa sekä liikunnan ja terveellisten elintapojen edistämistä Sydänliiton suositusten mukaisesti.

 

1 Yhdistyksen jäsenistö

   Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli 896. Jäsenten keski-ikä oli 74.

   Jäsenmaksunsa laiminlyöntejä oli 56, kuolleita 7, eronneita 15 ja

   uusia 85. Yhdistystä vaihtoi 5 jäsentä.       

   Perhejäsenyyksiä oli yhteensä 96.

 

2 Yhdistyksen kokoukset

   Kevätkokous pidettiin 21.3. 2018 Aleksinkulmassa. Läsnä 15 jäsentä.

   Syyskokous pidettiin 20.11.2018 Aleksinkumassa. Läsnä 25 jäsentä.

   Syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle uudet säännöt, jotka otettiin käyttöön

   välittömästi.

 

3 Yhdistyksen hallinto

   3.1 Hallitus

   Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Martti Lepojärvi.

   Hallituksen jäsenten nimet ja läsnäolo kokouksissa:

 

Nimi Läsnä
Lepojärvi Martti 9/9
Tapper Markku 8/9
Määttä Eino 9/9
Yli-Kokkila Anja 9/9
Lepojärvi Paula 7/9
Haverinen Valter 8/9
Häivälä Juhani 8/9
Heiko Kaisu 9/9
Huikuri Niina lop. 5/2018 1/5

 

 

3.2Hallituksen ulkopuoliset vapaaehtoiset toimijat ja toiminnan tarkastajat

      Hallituksen ulkopuolisina terveysmittaajina ovat toimineet Eila Haapakoski,

      Pirkko Lämsä, Leena Kähkönen ja Brita Toiviainen

     ja toiminnantarkistajina Aarno Klaavu ja varalla Pirjo Bastman.

 

                                          

   3.3 Hallituksen tehtäväjako

 

Martti Lepojärvi Puheenjohtaja, sydänillat
Markku Tapper Varapuheenjohtaja, vertaistukitoiminta
Eino Määttä Taloudenhoitaja, kokemuskouluttaja
Paula Lepojärvi Koulutus, sydänviikko
Valter Haverinen Sydänkerho-ja vertaistukitoiminta
Juhani Häivälä Ilmoitusvastaava ja matkayhdyshenkilö
Anja Yli-Kokkila Terveysmittaukset ja materiaalivastaava, juttutupa
Kaisu Heiko Jäsensihteeri, tiedottaminen, jäsentiedote ja vs. sihteeri

 

   3.4 Hallituksen jäsenten edustukset

 

Martti Lepojärvi Sydänpiiri/ hallitus
Markku Tapper Sydänpiiri/hallitus
Kaisu Heiko Sydänpiiri/hallitus
Anja Yli-Kokkila Sydänpiiri/hallitus/varajäsen
Eino Määttä Vamjaka

 

 

 

4 Tiedotus

Toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen www-sivuilla, Facebook sivulla, sekä Oulu- lehden seuratoimintasivulla. Tarpeen mukaan Kalevassa ja Forum-lehdessä.

Sähköposti käytössä, kuten jäsenkirje neljä kertaa vuoden aikana, yhdellä kerralla tavoitettavuus noin 300 jäsentä. Yhdistys lähetti alkuvuodesta kaikille jäsenille jäsentiedotteen, sekä jakoi kyseistä jäsentiedotetta vuoden aikana yhteensä 1200 kappaletta.

 

 

5 Jäsenrekisteri

Yhdistyksellä on käytössä Sydänliiton Kilta-järjestelmä jäsenrekisterin hoitamiseen.

 

 

 

 

 

                                          

 

   6 Vertaistoiminta

      Yhdistyksellä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä kahdeksan sekä kaksi    

   omaistukihenkilöä. Tulpparyhmän vertaisohjaajana toimii yksi henkilö samoin

   kokemuskouluttajana.

   Vertaistukihenkilöt ovat tavanneet yhdistyksen tilaisuuksissa, OYS:n

   sydänosastolla 35 myös OYS: järjestämillä sepelvaltimotautipotilaan

   ensitietopäivillä sekä Kumppanuuskeskuksessa. Tapahtumia on ollut 17.

   Yhdistyksen vertaistoimijat ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan

   Sydänpiirin järjestämiin vertaistukihenkilötapaamisiin.

 

 

7 Toiminta vuonna 2018

 

   7.1 Sydänkerho

   Sydänkerho kokoontui toiminta vuonna kuusi kertaa ja kävijöitä oli yhteensä 280.

   Sydänkerhossa aiheet vaihtelivat, asiaa apteekista, pankkipalveluista,

   ikääntymisestä sekä musiikkia ja arvontaa.

 

   7.2 Juttutupa

   Juttutupa kokoontui 8 kertaa ja kävijöitä yhteensä 110.

   Vapaata keskustelua, tietoa Kumppanuuskeskuksen toiminnasta,    

   jalkojen hyvinvoinnista sekä unen tarpeesta.

 

   7.3 Mittaustoiminta

   Yhdistyksen toimesta tehtiin toimintavuonna yhteensä 22 eri

   mittaustapahtumaa. Mittauksia (verenpaine, kolesteroli, verensokeri) tehtiin

   418 henkilölle.

  

   Mittaajina ovat toimineet Leena Kähkönen, Eila Haapakoski, Anja Yli-Kokkila,

   Pirkko Lämsä, Brita Toiviainen ja Kaisu Heiko.

 

   7.4 Sydänviikko

   Sydänviikon 2018 teemana on ollut: Ulkoilu voimavarojen vahvistajana. Viikon

   aikana on ollut useita eri tapahtumia ja mittaustilaisuuksia. Yhdistys tavoitti

   sydänviikolla noin 450 ihmistä. Sydänjuhlan juhlapuheen piti professori Markku

   Savolainen, aiheena: Tutkittua tietoa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn ja

   elintapojen ohjaukseen.

 

 

 

 

 

   7.5 Yleisötilaisuudet

   Yhdistys järjesti sydänillan 14.2, aiheena: Sairauden vaikutus mielialaan,

   perheterapeutti oh Aira Lievetmursu, osallistujia 65. Yleisöluento yhdessä  

   Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin kanssa, aiheena: Liikunnan merkitys sydämelle,

   dosentti Mikko Tulppo. Osallistujia noin 100.

 

   7.6 Liikuntaryhmät

   Yhdistyksellä on kaksi liikuntaryhmää: allasvoimistelu ja kuntosaliryhmä.

   Allasvoimisteluryhmä kokoontunut 33 kertaa Raatin uimahallissa ja

   kuntosaliryhmä 34 kertaa Urheilutalolla. Käyntikertoja altaalla 272 ja kuntosalilla

   240. Ohjauksen yhdistys on ostanut Haipakka Oy:ltä.

 

   7.7 Yhdistyksen esittelyt

   Yhdistys on ollut esillä useita kertoja vuoden aikana. Kohteita ja tapahtumia ovat

   olleet 112-päivä, HealthEx, OYS osasto 35, Oulu 10, Toppilan Asukastupa ja

   Rajakylän hoiva.

 

   7.8 Retket

   Yhdistys teki oopperamatkan Ilmajoelle (30) Kesäteatterimatka

   Suomussalmelle (46). Syyskuussa sieni/ulkoiluretki Rokualle (20)

   sekä Seniorisoppa Oulun teatterissa (40) osallistujaa. Joulukuussa

   teatteri ja jouluruokailu Oulun teatterissa (40). 

 

   7.9 Muut tapahtumat jäsenille

   Uusille jäsenille järjestettiin tervetuloa yhdistykseen tilaisuudet toukokuussa ja  

   marraskuussa. Osallistujia yhteensä 25.

   Syntymäpäiväkahvit pyöreitä vuosia täyttäneille, osallistujia 40.

   Sydänjuhla huhtikuussa Sydänviikolla Aleksinkulmassa, 180 osallistujaa.

   Puurojuhla joulukuussa (100).

 

   7.10 Koulutus

   Yhdistyksen väkeä on osallistunut Sydänliiton järjestämiin koulutuksiin.

   Terveysmittaajia on osallistunut mittaus- ja neuvontakoulutukseen. Osallistuja

   on ollut myös Tulppa jatkokoulutuksessa.

   Kilta-koulutuksessa (kaksi hallituksesta).

   Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Kalajoella Aluepäiville.

   Hallituksen kolme jäsentä on ollut Helsingissä suurten Sydänyhdistysten

   tapaamisessa.

 

                                                                

 

   7.11 Yhteistyö

   Toimintavuoden aikana yhdistys teki säännöllisesti yhteistyötä Yliopiston

      Apteekin kanssa, terveysmittaukset kerran kuukaudessa, kesäkuukausia               

   lukuun ottamatta.

   Kumppanuuskeskuksessa Sykäys tapahtumassa.

   Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin kanssa säännöllisiä tapaamisia; sydänviikon

   suunnittelua, Pukeudu punaiseen päivän ja 112 -päivän suunnittelua.

   OYS-ssa tapaamiset vertaistukihenkilöille.

   AMK opiskelijoiden opinnäytetöiden esittely.

   Vuoden 2018 aikana käytiin neuvottelutapaamisia yhdistysten

   yhteensulautumisesta Oulun Uuden Sydänyhdistyksen kanssa.

   Syyskokouksessa päätettiin yhdistymisestä vuoden 2019 alusta.   

 

 

8 Varainhankinta ja toiminnan tukeminen

Oulun Sydänyhdistys ry:n toimintaa on rahoitettu pääosin jäsenmaksuilla ja terveysmittauksilla saaduilla tuotoilla, sekä Oulun kaupungin yleisavustuksella.

  Jäsenmaksu vuonna 2018 oli 20 euroa, josta yhdistyksen osuus oli 4 euroa/ jäsen. 

 

 

Oulussa 20.3.2019

Martti Lepojärvi                                               Kaisu Heiko

puheenjohtaja                                                   vs. sihteeri