Neuvokas perhe -ohjaajakoulutus

Neuvokas perhe -ohjaajakoulutus antaa valmiudet ottaa käyttöön Neuvokas perhe -menetelmän ja -työvälineet osaksi perheiden elintapaohjausta.

Neuvokas perhe – menetelmä ja työvälineet on tarkoitettu lapsiperheiden elintapaohjaukseen. Menetelmä on perhekeskeinen ja voimavaralähtöinen ja antaa tukea liikunta- ja
ravitsemusohjaukseen. Menetelmän avulla perhe saa aktiivisen roolin oman terveyden edistämiseen ja perheen vahvuuksien esille tuominen mahdollistuu.

Koulutuksen tavoitteet

  • osallistuja osaa soveltaa voimavaralähtöistä ja perhekeskeistä ohjaustapaa omassa työssään
  • perehdyttää osallistuja Neuvokas perhe -työvälineiden käyttöön

Kohderyhmä Äitiys- ja lastenneuvolan sekä alakoulujen terveydenhoitajat, muut lapsiperheiden kanssa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset.

Koulutuksen kesto 1 päivä.

Koulutuksen hinta 20 €/henkilö. Neuvokas perhe on osa hallituksen kärkihanketta. Tavoitteena on kouluttaa kaikki Suomen kunnat menetelmän käyttöön.

Koulutuksen ajankohdat

Haluatko Neuvokas perhe -ohjaajakoulutuksen omaan kuntaasi? Lisätietoa asiasta: Kirsi Airos.

Tulevat Neuvokas perhe -ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

Tutustu Neuvokas perhe -verkkosivuihin.

Kohderyhmät Ammattilaiset