Neuvokas perhe

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin.

Neuvokas perhe tukee perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista. Lisäksi tarjoamme vinkkejä ja ideoita lapsiperheiden yleisimpiin haasteisiin, jotka liittyvät syömiseen, liikkumiseen ja arjen järjestämiseen. Jokainen perhe on ainutlaatuinen ja hyvä, neuvokas omalla tavallaan.

Neuvokas perhe kokonaisuus koostuu Neuvokas perhe -kortista ja kuvamateriaalista, jotka ovat käytössä äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa sekä lapsen omasta minäkirjasta.  

Neuvokas perhe -verkkosivut tarjoavat tietoa ja tukea lapsiperheiden elintapoihin liittyen.

Ammattilaisille

Neuvokas perhe -menetelmä on tarkoitettu auttamaan perheiden terveysneuvonnassa. Sen avulla elintapojen puheeksiotto helpottuu, annettu ohjaus on havainnollisempaa ja yksilöllisempää. Perheelle annetaan aktiivinen rooli oman terveytensä edistäjänä.

Menetelmän avulla on helpompi antaa perheelle kannustavaa palautetta elintavoista ja löytää perheen omaan arkeen sopivat muutostavoitteet. Neuvokas perhe -menetelmän työvälineet ovat perheelle tarkoitettu kortti sekä ammattilaiselle kehitetyt tieto- ja kuvakansio.

Neuvokas perhe -ohjaajakoulutus antaa valmiudet ottaa käyttöön Neuvokas perhe -menetelmän ja -työvälineet osaksi perheiden elintapaohjausta.

Kohderyhmät Ammattilaiset