Toiminta

Mikkelin Seudun Sydänyhdistys ry toimii sydänterveyden edistämiseksi Mikkelin ja Hirvensalmen alueella. Yhdistys perustettiin vuonna 1970 "harjoittamaan sydäntauteja ehkäisevää valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa".

Yhdistyksen jäsenmäärä on n. 500.

Sydänyhdistys

* kannustaa jäseniään liikkumaan ja osallistumaan terveyttä edistäviin tapahtumiin

* tiedottaa sydänasioista ja terveistä elämäntavoista

* järjestää mm. luentoja ja erilaisia yleisötilaisuuksia

* innostaa jäseniään yhteiseen toimintaan kerhoissa, tapaamisissa ja tilaisuuksissa

* tekee yhteistyötä Mikkelin keskussairaalan, Mikkelin sosiaali- ja terveystoimen ja muiden potilasjärjestöjen kanssa