Liikuntapolku

Sepelvaltimotautipotilaan liikuntapolku kuvaa, miten eri toimijat erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, kunnan liikuntatoimessa ja kolmannen sektorin palveluntuottajien parissa antavat liikuntaohjausta sepelvaltimotautia sairastaville. Malli kuvaa myös ohjauksen sisältöjä.

Liikuntapolku on toimijoiden itsensä luoma malli. Alla olevassa luettelossa on yleinen liikuntapolkumalli, jonka avulla toimijat voivat luoda oman mallinsa. Lisäksi löytyy Vantaan kaupungin itselleensä rakantama liikuntapolku.

Kohderyhmät Ammattilaiset