Liikkuva yhdistys -opas

Liikkuva yhdistys –opas on Yksi elämä –yhteistyössä laadittu opas. Oppaan tarkoitus on tukea yhdistyksien liikuntatoimintaa. Sen loppuun on koottu liitteiksi hyödyllisiä taulukoita, lomakkeita ja muita työkaluja avuksi yhdistysliikunnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Kohderyhmät Yhdistystoimijat