Vertaistuki

Vertaistukitoiminta on Sydänyhteisön ydintoimintaa. Se on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten jakamista ja tukea myötätuntoisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. 

Vertaistukihenkilö kuuntelee, kannustaa ja kunnioittaa. Hän on ehdottoman vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Lisäksi hän voi toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Vertaistukihenkilö voi myös olla sairastuneen läheinen, sillä sairaus koskettaa aina koko lähipiiriä. 

Löydä oma tukijasi 

Etsi tukihenkilöä vertaistukihaulla.

Vertaistukitoiminta on sydänyhdistysten vapaaehtoistoimintaa, joka on tarvitsijalle maksutonta. Vertaistukijaan saa yhteyden sydänyhdistysten ja sydänpiirien kautta. Tavallisimpia sydänsairauksia kuten sepelvaltimotautia sairastavien, ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden tukihenkilöt löytyvät sydänpiireittäin.

Sydänlihassairauksien potilasjärjestön tukihenkilöverkosto löytyy ​Karpatiat ry:n kautta, sarkoidoosipotilaiden tukihenkilöt ​Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n kautta ja synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä tukihenkilöt ​Sydänlasten ja -aikuisten kautta. 

Myös joillakin harvinaisempia sydänsairauksia sairastavilla on vertaisverkostoja, joista saa lisätietoja Sydänliitosta.

 

Vertaistukihenkilöt toimivat monella tavalla 

Sydänyhdistyksissä toimii ympäri maan yli 500 vertaistukihenkilöä. He ovat henkilöitä, jotka ovat itse sairastuneet sydänsairauteen tai sydänpotilaiden läheisiä. Vertaistukijan tehtävänä on välittää kokemustietoa siitä, mitä on olla sydänpotilas ja miten sairauden kanssa tulee toimeen.

Vertaistukija on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja tiedonvälittäjä. Hän ei tee kotitalous- tai muita töitä.

Vertaistukihenkilöt voivat toimia myös sydänkerhojen ohjaajina, potilasluennoitsijoina tai vertaisohjaajina kuntoutumiskursseilla sekä tehdä pyydettäessä sairaalakäyntejä.

Vertaistukihenkilöt ovat Sydänliiton valmentamia ja vaitiolovelvollisia. Vertaistukijat saavat Sydänliiton järjestämän kaksipäiväisen vertaistukikoulutuksen ja osallistuvat sydänpiirien järjestämiin tapaamisiin ja työnohjaustilaisuuksiin.

Sydän Chat - vertaistukea verkon välityksellä

Sydän Chat on Sydänliiton uusi vertaistuen muoto, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen sydänsairauksia sairastavia eri ikäisiä ihmisiä ja heidän läheisiään jakamaan kokemuksiaan, antamaan ja saamaan vertaistukea reaaliajassa olinpaikasta riippumatta.

Sydän Chatissa on aina ennalta määritelty teema. Keskustelua Sydän Chatissa käydään anonyymisti nimimerkillä ja keskustelemaan pääsee kerrallaan 12 osallistujaa. Chat-keskustelussa mukana ovat myös Sydänliiton vapaaehtoiset koulutetut vertaisohjaajat, jotka toimivat keskustelun virittäjinä. Lisäksi Chatissa voi olla paikalla myös Sydänliiton työntekijä sekä erikseen ilmoitettuina kertoina myös asiantuntijavierailijoita.

Sydän Chatit järjestetään Tukinetissä ja mukaan pääsee, kun käy rekisteröimässä anonyymin tunnuksen Tukinettiin ja saapuu paikalle kun Sydän Chat on käynnissä. Linkki Sydän Chattiin löytyy tuolloin Tukinetin etusivulta ja liveryhmäsivulta. Tulevien Sydän Chattien ajankohdat ja teemat löytyvät myös Sydänliiton Tapahtumakalenterista.